X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21301
Przesłano:
Dział: Języki obce

Życie rodzinne i towarzyskie / Jedzenie - test z języka angielskiego w 3 klasie gimnazjum

Test Repetytorium gimnazjalne wyd Pearson
Działy: Życie rodzinne i towarzyskie / Jedzenie

I. Podane produkty dopasuj do odpowiednich kategorii: carrot, ice cream , tomato, mineral water, cheesecake, juice, tea, onion ( /8)
drinks: vegetables: sweets:

II. Przetłumacz podane słowa na język polski lub angielski. ( /4)
niemowlak – syn –
wedding - marriage –

III. Napisz jakie to święto / uroczystość. ( / 4)

1. It’s celebrated in winter when it’s snowy and white. People decorates tree, send cards with wishes and buy presents.
They eat a special supper in the evening on 24th December,
sing carols and exchange presents. The kids wait for Santa Claus.
It’s C _ _ _ _ _ _ _ _

2. It’s celebrated on 26th May. All children make cards to their mums.They also give them flowers or other presents to say “I love you mummy”.
It’s m _ _ _ _ _’ _ d _ _

3. It’s celebrated in spring when it’s often warm. People decorate eggs and put food to the basket.
The kids wait for rabbit (bunny) and presents.
It’s E _ _ _ _ _

4. We all love this special day. We get presents and wishes and blow candles on a special cake. Everybody remembers when we were born.
It’s our b _ _ _ _ _ _ y

IV. Podaj męski lub żeński odpowiednik słów. Masz podane pierwsze litery brakujących wyrazów ( / 5)

Male (mężczyzna) Female (kobieta)

h _ _ _ _ _ _ wife

b _ _ _ _ _ _ _ _ girlfriend

father _ o _ _ _ _

brother s _ _ _ _ _

uncle _ u _ _

V. Uzupełnij zdania brakującymi słowami : read, have, watch, up, meet( /5)
I ............ up at 7 o’clock. Before school I always ............... breakfast .
I like bacon and eggs. In the afternoon I often ........................ friends
or .................. tv. Sometimes I ........................... books.

VI. Podkreśl prawidłową formę czasownika ( /4)
a) I like eat / eating pizza.
b) They want to go / going to Spain.
c) She would like to learn / learning French.
d) He was dreaming about visit / visiting Italy.

VII. Wstaw brakujące słowa w pytaniach o ilość. A następnie wybierz prawidłowe odpowiedzi do podanych pytań. ( /4)

1.How .................... milk is there in the fridge? Few / Little
2. How .................... friends have you got? A few / A little

VII. Podaj po 5 przykładów rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. ( / 10)

Rzeczowniki policzalne:

Rzeczowniki niepoliczalne:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.