X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21299
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Perfect - karta pracy

KARTA PRACY PRESENT PERFECT

Czasu Present Perfect używamy dla wyrażania:
1) czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają nadal (np. Chodzę do gimnazjum od 2011 roku / przez 2 lata)
2) doświadczeń i przeżyć (np. Byłam w Chinach / Jadłem ślimaki)
Konstrukcja gramatyczna:
Zdanie: Osoba + have / has ( has dla :he / she / it) + czasownik w 3 formie lub z końcówką – ed
Pytania: tworzymy przez inwersję:
have / has ( has dla :he / she / it) + 0soba + czasownik w 3 formie lub z końcówką – ed
Przeczenia: poprzez dodanie not do have lub Has
PRZYKŁAD: Zdanie: You have eaten two bananas.
Pytanie: Have you eaten two bananas?
Przeczenie: You haven’t eaten two bananas.

I. Podkreśl poprawną formę. Tylko jedna forma jest właściwa. ( / 5)
1)I have / has written a history project.
2) Have / has you finished it yet?
3) He have / has read three chapters of this book.
4) Eva haven’t / hasn’t learnt English.
5) They has / have met in Italy recently.

II. Z podanych słów utwórz zdania.
Użyj wszystkich słów. ( /4)

1.lately/haven’t / three / letters / you / sent

2. Tom / have / in / recently /and / Spain / been / Anna

3. he / bought / car / new / a / has / yet ?

4. eaten / snake / have / a / we

III. Utwórz przeczenia do podanych zdań. ( /2)
1. I have lived in Katowice since 1999.

2. She has lived In Poznań for 2 years.

IV. Utwórz pytania do podanych zdań. ( /2)
1) They have visited France 3 times since 2009.

2) Marta has written a new book lately.

V. Wybierz właściwe słowo. ( /4)
1. She has learnt 10 words since / for 45 minutes.
2. I have read 4 poems since / for Monday.
3. Hanna hasn’t written any book since / for weeks.
4. Have they live in Poznań since / for 7 years?

VI. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika. ( / 4)
1. She has ........................ (play) tennis for 6 months.
2. They haven’t .......................... (leave) home yet.
3. I have ................................... (break) my leg.
4. Has Sandra ................................ (win) the match?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.