X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21241
Przesłano:

Samoocena. Ja w klasie. Scenariusz lekcji

CELE LEKCJI:

• Podniesienie samooceny uczniów
• Uświadomienie uczniom własnego miejsca w klasie
• Uświadomienie uczniom ich mocnych cech charakteru

Po zajęciach uczeń powinien:

ZAPAMIĘTAĆ ROZUMIEĆ UMIEĆ
• Czym jest samoocena? • rolę jednostki w grupie
• swoją rolę w klasie
• potrzebę posiadania wiedzy na temat swoich mocnych stron
• określić swoje atuty
• określić atuty kolegi z klasy
• nazwać

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:

• umiejętność pracy w grupie
• aktywny udział w lekcji

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

• kredki, pisaki
• kolorowe kartki papieru
• słomki do napojów

METODA I FORMA PRACY:

• praca w grupie
• praca indywidualna
• elementy treningu twórczości
• gry i zabawy dydaktyczne


PRZEBIEG LEKCJI:

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIA UWAGI CZAS
1.
• Czynności organizacyjne.

3 min
2.
• Przedstawia temat i cele lekcji.
• Ustala zasady, które będą obowiązywać na lekcji:
• Nie śmiejemy się z wypowiedzi innych
• Nie komentujemy wypowiedzi innych
• Karą za złamanie zasad będzie wykluczenie z zabawy
• Słuchają
• Zgadzają się na zasady
praca indywidualna
3 min
3.
• Dzieli uczniów na grupy. Prosi osoby urodzone w tym samym miesiącu o zajęcie miejsc przy jednym stoliku. Łączy uczniów
w 4-5 grup.
• Zajmują miejsca.
4 min
4. Rozgrzewka. Wprowadzenie elementów treningu twórczości.
• Wyjaśnia cel zadania 1: pobudzenie myślenia twórczego.
• Rozdaje uczniom słomki do napojów.
• Wyjaśnia, że mają 2 minuty na zrobienie zwierzątka ze słomki.
• Sprawdza prace uczniów. Komplementuje każdą pracę.

• Układają zwierzątko ze słomki..

• Prezentują swoje prace.
praca indywidualna
5 min
5. „Co mnie określa”
• Wyjaśnia cel następnego zadania: określenie samego siebie.
• Rozdaje uczniom kartki. Prosi o wyłożenie na kartkę tych przedmiotów (znajdujących się w kieszeniach, torbach uczniów), które ich określają.
• Zabrania komentowania. Zachęca do wykładania dowolnych przedmiotów, które mogą składać się na „ja” uczniów.
• Prosi o wstanie i obejrzenie „ja” innych uczniów.
• Prosi o ograniczenie przedmiotów do jednego, najważniejszego. Zwraca uwagę, że w życiu czasem nie potrafimy określić się i własnego miejsca z powodu nadmiaru przedmiotów.
• Prosi jeszcze raz o obejrzenie pracy innych.

• Wykładają na kartkę dowolne przedmioty

• Chodzą po klasie i oglądają „ja” innych

• Usuwają niepotrzebne przedmioty z kartki.
• Chodzą po klasie i oglądają „ja” innych

praca indywidualna

10 min
6. „Ja w klasie”
• Rozdaje uczniom kolorowe kartki. Prosi o obrysowanie dłoni.
• Prosi o przekazanie konturu dłoni kolejno wszystkim członkom grupy. Uczniowie wpisują w „palce” cechy charakteru, które cenią u kolegi.
• Prosi o zachowanie kartek „na czarną chwilę”.
• Obrysowują dłoń

• Dopisują cechy charakteru kolegów

praca w grupie

10 min
7.. „Narysuj swój nastrój”
• objaśnia cel następnego zadania: spojrzenie w siebie i określenie własnego nastroju w danej chwili.
• Rozdaje uczniom kartki papieru i zestaw kredek/pisaków
na grupę.
• Prosi uczniów o narysowanie własnego nastroju.(3 min)
• Prosi uczniów o zapoznanie się z pracami-nastrojami kolegów z grupy i dopisanie na każdej pracy pozytywnego komentarza.
• Prosi o komentarz, czy inni dobrze odczytali nastrój.
• Rysują nastrój
• Dopisują komentarze do prac kolegów
• Zgadzają/ nie zgadzają się z komentarzami
praca indywidualna

5 min
8
• Prosi o podsumowanie wniosków z lekcji. Pyta, czy są komentarze.
• Pyta czy lekcja wpłynęła na poszerzenie ich wiedzy o samym sobie, o swoich mocnych stronach.
• Dziękuje uczniom za aktywny udział w lekcji.
• Uczniowie odpowiadają
praca indywidualna

3 min

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.