X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21233
Przesłano:

Dzień Edukacji Narodowej - scenariusz uroczystości

Część artystyczna „Z przymrużeniem oka" pt. Wewnątrzszkolny
System Oceniania Nauczycieli.
Data: 14 października 2013r.
Miejsce: Sala gimnastyczna w ZSE w Kaliszu
Wykonawcy: Uczniowie klasy III Technikum Nr 2 Współpraca: Samorząd Uczniowski - prowadzenie części
oficjalnej
Cele:
- podziękowanie nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za ich pracę
Umiejętności:
- umiejętność współpracy w grupie
- ćwiczenie pamięci
- kształcenie właściwej postawy wobec pracy i osób wykonujących daną pracę
- wyrabianie kreatywności u ucznia
- wychowanie przez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
Postawy:
- rozwijanie i wzmacnianie chęci działania na rzecz innych
- integracja w grupie
- zgodna współpraca w zespole
- docenianie pracy innych
- wyrażanie uznania dla pracy innych
Metody: słowna i muzyczna
Formy: indywidualna i zbiorowa
Środki dydaktyczne: scenariusz, tekst przedstawienia,
dekoracja, podkład muzyczny,saksofon

1.Na salę wchodzą przedstawiciele szkolnej społeczności uczniowskiej (tu uczniowie klasy III ON), wnoszą tablicę z napisem „ Posiedzenie Samorządu Uczniowskiego”
a)Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
- Cześć, witam wszystkich i otwieram posiedzenie SU. Na protokolanta wyznaczam sekretarza samorządu.Tematem naszego spotkania jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Nauczycieli. Proszę wnioskodawcę o wystąpienie.
b) Wnioskodawca:
- Jak wszystkim wiadomo, my uczniowie podlegamy Wewnątrzszkolnemu Systemowi Oceniania. Mało tego co semestr oceniane jest wg określonych kryteriów nasze zachowanie. Może więc pora podobnej ocenie poddać naszych nauczycieli. Proponuję przyjęcie następujących nauczycielskich tytułów oraz kryteriów, na podstawie których będziemy mogli przyznać nauczycielowi określony tytuł.
(Tu wniesiona jest tablica z wypisanymi kryteriami:) Wnioskodawca wskaźnikiem pokazuje kryteria:
1.PROWADZENIE ZAJĘĆ
2.PEŁNIENIE DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH
3.KONTAKTY Z RODZICAMI
4.KONTAKTY TOWARZYSKIE
oraz tytuły:)
1. SZTYWNIAK
2. GOŚĆ
3. SUPER GOŚĆ

I kolejno omawia: (wnioskodawca może wyznaczyć trzy inne osoby, by z osobna scharakteryzowały SZTYWNIAKA, GOŚCIA, SUPER GOŚCIA)
Podczas omawiania przez wnioskodawcę tych tytułów kolejni trzej uczniowie odgrywają scenki prezentujące określony typ nauczyciela wykorzystując różne elementy ubioru, gadżety, materiały np. broszurę z ofertami szkoleń, dziennik lekcyjny, aktówkę itp.

TYTUŁ PIERWSZY - SZTYWNIAK
KRYTERIA

* Prowadzenie zajęć: - upatruje sobie wiernego słuchacza i skupia na nim całą uwagę (uczeń nie ma wyjścia, więc odwzajemnia kontakt wzrokowy i z powagą przytakuje - co drugie zdanie kończy zapytaniem „rozumiecie?” i nie oczkując odpowiedzi jedzie dalej z tematem bo trzeba szybko realizować podstawę programową) - kocha wpisywać uwagi (w naszym mniemaniu bez powodu!!!)

* Pełnienie dyżurów międzylekcyjnych - przyczajony rzuca się na swoją ofiarę, która w czasie przerwy chce tylko zapoznać się z terenem przyszkolnym - kabluje wychowawcy, a nawet dyrekcji, że nie mamy zmiennego obuwia (ale jak tu mieć, przecież ta chińszczyzna wystarcza najwyżej na miesiąc!!!; i po co marnować czas i tak nadmiernie obciążonej dyrekcji??? )

* Kontakty z rodzicami - na wywiadówkach ciągle na nas pomstuje, a jakby tego było mało wciela w życie tzw. kontakty indywidualne i szuka byle pretekstu by kablować starym o nic nie znaczących przewinieniach (na marginesie: uczą nas racjonalnego gospodarowania, a sami nie szanują czasu własnego i nie liczą się z kosztami telefonów!!!)

* Kontakty towarzyskie
- nie widuje się go w żadnych lokalach, unika imprez, za to z uporem wolny czas przeznacza na podnoszenie swoich kwalifikacji na kursach, warsztatach a nawet na drugim kierunku studiów (ile się można dokształcać??? ; a potem wcielać to życie i niestety eksperymentować na nas biednych uczniakach???)

TYTUŁ DRUGI - GOŚĆ
KRYTERIA

* Prowadzenie zajęć
- daje oddech temu jedynemu słuchaczowi - realizując temat przenosi swe spojrzenia na innych, nie nadążamy więc przytakiwać - na koniec lekcji stosuje podchwytliwe metody, by wyłapać, czy coś pozostało w naszych makówkach
- uwagi owszem wpisuje, ale niestety mają one uzasadnienie

* Pełnienie dyżurów międzylekcyjnych
- do tego obowiązku podchodzi poważnie, ale bez przesady - jeśli przyłapie nas na braku zmiennego obuwia daje nam szansę i sprawdza to następnego dnia, nie leci z taką pierdołą natychmiast do dyrekcji (rozumie więc, że dyrekcja i tak jest nadmiernie obciążona pracą)

* Kontakty z rodzicami
- podejmuje kontakty z rodzicami ale lojalnie nas o tym uprzedza, byśmy mieli czas na przyjęcie odporu

* Kontakty towarzyskie - czasem można go spotkać na dyskotece, co prawda tylko dla czterdziestolatków, ale dobre i to!!!

TYTUŁ TRZECI – SUPER GOŚĆ
KRYTERIA

* Prowadzenie zajęć
- prowadzi lekcje podchwytując nasze spojrzenia, ale tylko po to, by widzieć nasze zrozumienie
- czasem wtrąci jakiś żarcik, wywołując ogólny aplauz i zgrabnie przechodzi do tematu właściwego
- delikatnie wskazuje na nasze ewentualne nietakty, za to po lekcji na serio przeprowadza z nami konstruktywną rozmowę co do naszych zachowań (wpisywanie uwag stosuje tylko w stosunku do opornych)

* Pełnienie dyżurów międzylekcyjnych
- dyżur wykorzystuje do nawiązywania z nami luźnych kontaktów, nie mniej jego sokole oko wyłapuje wolne ptaszki, które niepostrzeżenie chcą skorzystać z wolności i wyfrunąć z klatki - używa skutecznej perswazji i stosując jeden z wariantów zasady racjonalnego gospodarowania (tu zasada maksymalizacji efektów) uzasadnia walory noszenia zmiennego obuwia

* Kontakty z rodzicami
- na wywiadówkach zdecydowanie podkreśla nasze sukcesy, minimalizując porażki
- w kontaktach indywidualnych z rodzicem jest ujmujący i jeśli nawet musi przekazać coś negatywnego, czyni to w sposób nieszkodliwy

* Kontakty towarzyskie
- jest czarujący, to przysłowiowa dusza towarzystwa
- skupia na sobie uwagę otoczenia niezależnie od różnicy pokoleń - uczestniczy w spotkaniach towarzyskich
- nie odmówi zaproszenia na kawę po lekcjach


- Czy ktoś chciałby jeszcze coś uzupełnić?? (kontynuuje wnioskodawca)
c)Jeden z uczniów:
- A jakie konsekwencje będzie miało uzyskanie przez nauczyciela tytułu SZTYWNIAKA
d) Wnioskodawca:
- Uzyskanie tytułu SZTYWNIAKA utrudni co nieco nauczycielowi ŚCIEŻKĘ awansu zawodowego, a o to przecież stara się każdy nauczyciel (tu wykazują się zasadą racjonalnego podejścia do życia!!!)
e) Inny uczeń:
- A dwa pozostałe tytuły?
e) Wnioskodawca:
- To jasne. GOŚĆ i SUPER GOŚĆ uzyska naszą aprobatę i ogólny szacun (no nad gościem trzeba będzie jeszcze trochę popracować!!!). Szkoła dzięki temu zwiększy swój prestiż w lokalnym środowisku, młode pokolenia będą walić tu drzwiami i oknami, że nawet niż demograficzny temu nie przeszkodzi. To sprawdzony lep na jeszcze większy nabór w przyszłym roku. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wypracowany przez nas system będzie na koniec każdego roku szkolnego podlegał ewaluacji. Trzeba więc przygotować odpowiednie narzędzia ewaluacyjne. Ale nad tym popracujemy na kolejnym posiedzeniu.
f) Przewodniczący SU:
- Ok! Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Nie? Wobec tego przystępujemy do głosowania zwykłą większością głosów.
g) Inny uczeń:
- A co to znaczy?
h) Inny uczeń:
- No co ty nie wiesz? Było na prawie!
i) Inny uczeń:
- A kto by to pamiętał?
j) Inny uczeń:
- A jednak to jest bardzo praktyczna wiedza. Przydałaby Ci się teraz. Zwykła większość oznacza, że więcej głosów jest „za” niż „przeciw” przyjęciu uchwały przy istniejącym quorum
k) Inny uczeń:
- O Boże, a to co znowu to quorum?
l) Przewodniczący SU:
- Jesteś w I klasie, więc możesz tego nie wiedzieć, więc Ci wyjaśnię,a reszcie przypomnę. Quorum oznacza, że podczas głosowania obecnych jest minimum połowa osób, które są do tego uprawnione. Rozumiemy? Ok.!
- Po wyjaśnieniu wątpliwości przystępujemy w końcu do głosowania. - Proszę o podniesienie ręki, kto jest „za”? Dziękuję! - Kto „przeciw”? Dziękuję! - Kto się wstrzymał? Dziękuję! - Proszę sekretarza o zapisanie wyników głosowania do protokołu - Oznajmiam, że wobec istniejącego quorum uchwała w sprawie przyjęcia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Nauczycieli została podjęta i wchodzi w życie z dniem 01 września nowego roku szkolnego.
- Dziękuję wszystkim za owocne spotkanie. I co? Może jakoś to uczcimy?
- Proponuję: dziewczyny idą popluskać się do Aquaparku, a my co ...........? Może tak haratniemy w gałę?
ł) Wszyscy:
Hurrraaaa!!!

W tle fragment piosenki „We are the champions”.

Na koniec uczeń z akompaniamentem saksofonu wykonuje piosenkę Piotra Szczepanika pt. „Nigdy więcej” (piosenka w tekście lekko zmieniona na potrzeby tego scenariusza)

Nigdy więcej
(Zamiast tekstu mówionego przez Piotra Szczepanika - przygrywka na saksofonie)

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem
Nigdy więcej już nie ścigaj czujnym okiem - tu spojrzenie
na p. dyrektor!
Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą
Nigdy więcej już mnie nie karz martwą ciszą

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem
Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu - tu spojrzenie na
p. wicedyrektor
Szkoła jeszcze łączy nas
Jeszcze się nie zamknął czas
Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem
Nigdy więcej już nie podnoś na mnie głosu - tu spojrzenie na
p. kierownik
Nigdy więcej nie ryzykuj jednym słowem
Mogę później nie zapomnieć, co mi powiesz

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem
Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu
Szkoła jeszcze łączy na
Jeszcze się nie zamknął czas
Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś

Przygrywka na saksofonie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.