X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20938
Przesłano:

Bezpieczna szkoła? - To wcale nie jest trudne

BEZPIECZNA SZKOŁA ? - TO WCALE NIE JEST TRUDNE.


Wrzesień zwykle kojarzy się młodzieży, z początkiem roku szkolnego, z nowymi obowiązkami i wytężoną pracą. Rodzicom, posyłającym dzieci do nowej szkoły, przede wszystkim, z troską o ich bezpieczeństwo. Wszyscy mamy świadomość, że bezpieczna szkoła, to nie taka, która na zewnątrz kreuje wizerunek placówki bez skazy, bez problemów ale taka, której dobro dziecka jest sprawą priorytetową. Rodzice interesują się tym komu powierzają swoje dzieci, jacy nauczyciele zajmą się ich edukacją, ale też tym, kto będzie czuwał nad ich bezpiecznym pobytem w placówce, bo przecież szkoła to nie tylko lekcje. I tu zaczyna się rola pedagoga szkolnego, którego zadaniem jest jednostkowe, indywidualne podejście do ucznia. To on musi zaskarbić sobie zaufanie młodego człowieka, który bez jakichkolwiek oporów znajdzie sposób, aby swoje troski i zmartwienia powierzyć jego doświadczeniu i mądrości. W Zespole Szkół Technicznych w Nysie, pracuję jako pedagog szkolny 10 lat. Staram się na bieżąco diagnozować i rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze swoich podopiecznych, szanując jednocześnie ich punkt widzenia, mając oczywiście na względzie priorytety wartości, w tym przedziale wiekowym. Ważną rolę w propagowaniu bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły i poza nią odgrywają spotkania młodzieży, z przedstawicielami różnych instytucji i placówek zewnętrznych. Chodzi przede wszystkim o to, by uczniowie czuli, że w sytuacjach zagrożenia nie są sami. Bezpieczna szkoła, to taka, w której zarówno kadra pedagogiczna jaki sami uczniowie nie tylko znają ale i przestrzegają obowiązujące procedury prawne. Jako pedagog szkolny, bardzo cenię sobie dobrą współpracę z rodzicami uczniów, bo wzajemna wymiana informacji i wzajemne zaufanie, między domem i szkołą daje gwarancję sukcesu. Ważne jest aby nowe pomysły i inicjatywy wyzwalały aktywność wśród samej młodzieży. Ma to ukryty cel wychowawczy. Oczekuję pomocy ale i sama potrafię i chcę pomóc. Coraz więcej młodzieży pomagając innym, pomaga sobie samym. Szkoła uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka a praca w zespole mobilizuje do działania, chociaż wyzwolić aktywność społeczną młodego człowieka, wcale nie jest łatwo. Poświęcić się bezinteresownie dla innych-jeszcze trudniej. W naszej szkole to się udało.
Wyjątkowość tej i innych inicjatyw polega przede wszystkim na tym, że młodzież, która bardzo często jest oceniana jako ta, której nic się nie chce, w tym przypadku wspólnie ze swoimi opiekunami, zaczyna myśleć o innych i działać na zasadzie bardzo aktywnego wolontariatu dla lokalnej społeczności.
Nietolerancja, brak akceptacji przez środowisko, to następny problem, z którym należy się uporać. Młode pokolenie nie zawsze potrafi zaakceptować odmienność kolegów. Bardzo często posiadanie w tym wieku oryginalnych pasji, zainteresowań, spotyka się z nietolerancją środowiska rówieśników. I tu również ważna rola pedagoga i wychowawców klas. Organizowanie pokazów, konkursów z udziałem uzdolnionych uczniów, daje możliwość pokazania ich i dowartościowania z innej strony.
W naszej szkole kładziemy nacisk na edukację w zakresie negatywnych skutków sięgania po alkohol, narkotyki, czy środki odurzające.
Uczymy również udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia ludzkiego. Promujemy zdrowy styl życia, zwiększając świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli na temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, w celu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy do uprawiania sportu i aktywności fizycznej.
Informujemy młodzież, że na użytkowników internetu, szczególnie dzieci i młodzież, czyhają liczne zagrożenia w tym cyberprzemoc, czyli przemoc z użyciem mediów elektronicznych.
W naszej szkole zainstalowano system monitoringu, który zdecydowanie zwiększył poczucie bezpieczeństwa uczniów. Kamery na korytarzach, a także na zewnątrz szkoły skutecznie zapobiegają aktom wandalizmu.
Bezpieczna szkoła sprawia, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogą spokojnie realizować swoje cele edukacyjne. Zagadnienie to jest istotne, nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale także dla rodziców. Dlatego tak ważne jest zapewnienie każdemu uczniowi dobrych, bezpiecznych warunków do nauki, wychowania i rozwoju.

Katarzyna Zaleska-Kujda
pedagog ZST Nysa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.