X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2093
Przesłano:

Konspekt lekcji z plastyki w kl. VI: "Impresjonizm - nowy styl w sztuce"

Przedmiot: Plastyka

Cel ogólny – uczeń potrafi scharakteryzować malarstwo impresjonistyczne

Cele operacyjne:
Uczeń – potrafi:
-określić różnice pomiędzy realistycznym, a impresjonistycznym widzeniem świata
-wymienić głównych malarzy impresjonizmu (Paul Cezanne, Edgar Degas, Claude Monet, Camillo Pissaro, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley)
-posługiwać się różnymi źródłami informacji
-wyjaśnić pojęcie impresjonizm
- podać datę, dzieło i artystę początkujących impresjonizm Claude Monet - od jego obrazu Impresja - wschód słońca pochodzi nazwa "impresjonizm" 1872
- opisać techniki malarskie impresjonizmu
- scharakteryzować dowolne dzieło impresjonistyczne
- umie tworzyć własne prace plastyczne, nawiązujące do idei impresjonizmu

Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna
Metody pracy: pogadanka, praca z podręcznikiem, pokaz
Środki dydaktyczne: karty pracy, encyklopedie, reprodukcje obrazów

Plan zajęć edukacyjnych:

1.Część wstępna – przedstawienie celów lekcji
2.Wstępna pogadanka – pokaz
3.Podanie tematu i praca z podręcznikiem
4.Podział na cztery grupy i przydzielenie zadań.
5.Praca w grupach.
6.Prezentacja.
7.Podsumowanie.
8.Objaśnienie pracy domowej

Część lekcji(ogniwa)

Wstępna

Umiejętności szczegółowe
1.Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji
2.Określa różnice pomiędzy realistycznym, a impresjonistycznym widzeniem świata
Czynności pośrednie uczniów
1.Przypominają wiedzę z poprzednich lekcji
2.Dokonują porównania obrazu realistycznego i impresjonistycznego

Czynności nauczyciela
1.Sprawdzenie pracy domowej
2.Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
3.Pokaz i pogadanka wstępna

Środki dydaktyczne
Reprodukcje obrazów

Część lekcji(ogniwa)
Główna
Umiejętności szczegółowe
1.Posługuje się różnymi źródłami informacji
2.Wyjaśnia pojęcie impresjonizm
3.Wymienia głównych przedstawicieli impresjonizmu
4.Podaje datę, dzieło i artystę początkującego impresjonizm
5.Opisuje techniki malarskie impresjonizmu
6.Charakteryzuje dowolne dzieło impresjonistyczne

Czynności pośrednie uczniów
1.Zapisują tematu
2.Pracują z podręcznikiem głośne czytanie
3.Szukają w encyklopedii, przewodnikach pojęcia impresjonizm, wpisanie go do zeszytu
4.Oglądają reprodukcje a następnie uzupełniają karty pracy.
5.Szukają w podręczniku, encyklopedii i przewodnikach informacji i umieszczają notatkę w kartach pracy. 6.Odczytanie głośne notatek w poszczególnych grupach.

Czynności nauczyciela
1.Podanie tematu i planu pracy
2.Przeczytanie rozdziału „Impresjonizm”
3.Ustalenie znaczenia słowa Impresjonizm, korzystając z różnych źródeł
4. Podział klasy na grupy i losowanie kart pracy
Przygotowuje potrzebne pomoce oraz kieruje pracą w grupach.
5.Prezentacja pracy uczniów

Środki dydaktyczne
Karty pracy, podręcznik, Encyklopedie,Przewodniki,Reprodukcje

Część lekcji(ogniwa)
Końcowa
Umiejętności szczegółowe
1.Umie tworzyć własne prace plastyczne, nawiązujące do idei impresjonizmu
Czynności pośrednie uczniów
1.Uwagi dotyczące pracy w grupach – na tarczy strzelniczej
2.Zapisanie pracy domowej:P – Propozycja stworzenia pracy „Wschód lub zachód słońca”PP – napisz notatkę prasową dotyczącą impresjonizmu
Czynności nauczyciela
1.Podsumowuje i ocenia pracę.
2.Podanie i objaśnienie pracy domowej.
Środki dydaktyczne
Kartki z pracą domową

KARTA PRACY

1. Korzystając z różnych źródeł wymień głównych przedstawicieli impresjonizmu:
-................................................
-................................................
-................................................
-................................................
-................................................
-................................................

2.Dokończ zdanie:

Za początek impresjonizmu uznaje się obraz pt. ............................., który został namalowany przez ............................... w ......... roku.

3.Opisz techniki malarskie, którymi posługiwali się impresjoniści:
........................................................

4. Dokonaj analizy obrazu na reprodukcji
a)tematyka: ......................................
b)kolorystyka: ...................................
c)kompozycja: ....................................

OCENA ZAJĘĆ

1.Na tarczy strzelniczej zapisano te elementy zajęć, które poddane zostaną ocenie np. atrakcyjność, aktywność grupy, zdobyta wiedza i atmosfera lekcji.
2.Rozdano dzieciom po 4 scenki sklepowe.
3.środek tarczy oznacza: atrakcyjność filmu, aktywność w grupach, dużą ilość zdobytej wiedzy i dobrą atmosferę.
4.Pola poza tarczą oznaczają: małą atrakcyjność filmu, brak aktywności w grupach, małą ilość zdobytej wiedzy i złą atmosferę.
5.Teraz jeden z uczniów liczy punkty. Wspólnie oceniamy minusy i plusy lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.