X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2091
Przesłano:

Projekt badawczy w klasie VI - Motyw słoneczników w malarstwie

Przedmiot: Plasyka

Projekt edukacyjny jest metodą nauczania, polegającą na wykonywaniu przez uczniów zadań obejmujących większą partię materiału poprzez samodzielne poszukiwania, pod dyskretną opieką nauczyciela. Metoda ta wyzwala w uczniach twórcze myślenie, integruje wiedzę z różnych przedmiotów a przy tym kształtuje wiele różnorodnych umiejętności.
1.Wybór tematu projektu – określa nauczyciel, wszystkie grupy realizują ten sam temat
2.Instrukcja do projektu
I.Temat projektu: „Motyw słoneczników w malarstwie” .

II.Cele projektu:

Cele operacyjne:
Uczeń:
- propaguje tematykę dotyczącą malarstwa wśród uczniów naszej szkoły
- rozwija swoje wewnętrzne potencjały twórcze
- kształtuje umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
- poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł
- odnosi do praktyki zdobytą wiedzę,
- rozwija sprawności umysłowe oraz osobiste zainteresowania
- pogłębia i utrwala wiedzę z plastyki
- odkrywa i rozwija swoje zainteresowania plastyczne i informatyczne oraz inne
Cele wychowawcze:
Uczeń:
- rozwija swoją samodzielność,
- jest odpowiedzialny za podjętą i wykonaną pracę,
- poznaje siebie (swoje możliwości, zainteresowania) i kieruje rozwojem swojej osobowości,
- potrafi współpracować w grupie (podejmować decyzje, wyrażać własne opinie i słuchać opinii innych, rozwiązywać konflikty),
- potrafi cieszyć się nie tylko ze zwycięstwa, ale także z dobrze wykonanego zadania,
- kształtuje takie cechy, jak: pomysłowość, kreatywność, poczucie własnej wartości,
- potrafi zaprezentować swoją pracę na forum klasy,
- stawia sobie cele i dąży do ich realizacji, nie zniechęca się porażkami.

III.Zadania, które należy wykonać, aby zrealizować cele projektu:
1.Przydzielenie zadań poszczególnym członkom grupy,
a)zebranie materiałów w internecie – dotyczących słoneczników Vincentego van Gogha
b)zebranie materiałów w internecie – dotyczących słoneczników innych malarzy
c)zebranie materiałów w bibliotece szkolnej i innych źródeł np. podręczniki do plastyki,
d)zebranie materiałów dotyczących wykorzystania motywu słoneczników w zdobnictwie
e)wykonanie 2 kartek na Dzień Edukacji z motywem słoneczników
2.Podanie sposobu konstrukcji albumu
* Krótka analiza twórczośc poszczególnych malarzy:
- Vincent van Gogh,
- Claude Monet,
- Jerzy Kapłański,
- inni malarze,
* Reprodukcje obrazów – z internetu,
* Wykorzystanie motywu słoneczników w zdobnictwie – próbki materiałów lub ich zdjęcia (papeterie, serwetki, pocztówki, tkaniny, itp.)
3.Zbieranie, selekcjonowanie materiałów.
4.Opracowanie zebranych materiałów w formie albumu.

IV.Przewidywane rezultaty:
- integracja zespołu klasowego,
- większe zainteresowanie plastyką i technologiami informatycznymi,
- zwiększenie uczestnictwa młodzieży w zajęciach plastycznych
- przekonanie uczniów, że plastyka nie jest nudna, a może być nawet przyjemna,
- poszerzenie wiedzy uczniów na tematy plastyczne i informatyczne,

V.Źródła informacji, z których można skorzystać:
- książki o tematyce malarskiej,
- czasopisma i filmy o malarstwie i malarzach,
- podręczniki z plastykii,
- płyty CD,
- Internet,

VI.Terminy konsultacji z nauczycielem: wrzesień – październik 3 razy
w co drugi poniedziałek, od godz. 14.05

VII.Termin i czas prezentacji: październik, każda grupa 20 minut

VIII. Harmonogram wykonania projektu
Zadanie
1.Podanie tematu i ustalenie składu grup - 1 tydzień
2. Konsultacje - 2, 4, 6 tydzień
3. Zbieranie materiałów - 1, 2, 3 tydzień
4.Selekcja - 4 i 5 tydzień
5. Wykonanie kartek - 3 i 4 tydzień
5. Wykonanie albumu - 5 tydzień
6. Prezentacja - 6 tydzień

IX.Sposób prezentacji: wystawa wykonanych albumów.
Prace prezentowane są rodzicom i nauczycielom przy okazji "Dnia Edukacji Narodowej”

X.Kryteria oceny projektu:
- rzeczowość i poprawność merytoryczna przedstawianego tematu,
- ujęcie wszystkich podanych zadań przy konstrukcji albumu,
- oryginalność wykonanej pracy,
- estetyka albumu,
- wzbudzenie zainteresowania wśród odbiorców,
- zaangażowanie w pracę wszystkich członków zespołu.
3.Podział na grupy – pięcioosobowe, nauczyciel wyznacza kapitana, który dobiera sobie pozostałych członków, przydziela im role, nauczyciel za pomocą burzy mózgów ustala zasady pracy grup, który wszyscy podpisują.
4.Metody i formy realizacji:
- zbieranie i opracowywanie informacji na temat „Motyw słoneczników w malarstwie”
- twórcze zdobywanie wiedzy
- wykonywanie różnego rodzaju zadań w grupach
- wykonanie albumu
5.Prezentacja projektu
- wystawa albumów
- wręczenie kartek dla nauczycieli przed społecznością szkolną
- krótka wypowiedź ustna wszystkich członków grupy dotycząca realizowanych przez nich zadań
6.Ocena projektu

Arkusz oceny

Etap realizacji
1. Zbieranie materiałów
Umiejętność
- krytyczny wybór materiałów na dany temat
Ocena od 1 do 6
2. Opracowanie materiałów
Umiejętność
- selekcja materiałów
Ocena od 1 do 6
3. Wykonanie albumu
Umiejętność
- estetyka
- zgodność z tematem
Ocena od 1 do 6
4. Praca w grupie
Umiejętność
- udzielanie sobie pomocy
- podejmowanie decyzji
- słuchanie się nawzajem
- zaangażowanie w pracę
- rozwiązywanie konfliktów
Ocena od 1 do 6
5. Prezentacja
Umiejętność
- wykorzystanie czasu
- zainteresowanie innych
- sposób prezentacji
Ocena od 1 do 6
6. Systematyczność
Umiejętność
- systematyczne wykonywanie zadań
Ocena od 1 do 6

7.Karta ewaluacji projektu

Przeczytaj pytania znajdujące się na karcie ewaluacyjnej i ustal ocenę stosując punktację od 1 do 6.
1.Na ile poziom przedstawionych w projekcie zadań odpowiadał Twoim zainteresowaniom - ..............
2.Czy temat pracy był trudny - ....................
3.W jakim stopniu korzystałeś z różnych źródeł wiedzy - .....................
4.Czy były duże trudności ze zgromadzeniem materiałów - ....................
5.W jakim stopniu korzystałeś z fachowych rad innych osób - .......................
6.Oceń jak bardzo zdobyta podczas realizacji projektu wiedza podniosła Twoje umiejętności - ..............
7.Jak bardzo praca w grupie mobilizowała cię do wysuwania własnych pomysłów - ...................
8.Czy praca nad projektem sprawiała Ci przyjemność - ...............................
9.Oceń swoje zaangażowanie w trakcie realizacji projektu - .......................
10.Czy jesteś za przeprowadzaniem prac długoterminowych metodą projektów - ....................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.