X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20745
Przesłano:

Moim autorytetem jest... mama. Scenariusz lekcji otwartej z okazji Dnia Matki

Scenariusz lekcji otwartej z okazji Dnia Matki
Temat: Moim autorytetem jest... mama
Cel główny: uświadomienie uczniom roli matki w życiu dziecka i należnego jej szacunku.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- wypowiada się na temat roli matki w rodzinie,
- pracuje w grupie,
- wciela się w rolę,
- posługuje się terminem autorytet,
- nazywa wartości,
- rozróżnia właściwe i niewłaściwe zachowania dzieci w stosunku do mamy.
Metody: - aktywizujące: burza mózgów, scenki, kosz i walizeczka, podróż w świat wyobraźni,
- elementy heurezy.
Formy organizacji lekcji: indywidualna, zbiorowa, praca w grupach.
Literatura:
- E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie”,
- strona internetowa: http://chomikuj.pl/kagra/Przedszkole/Ankiety+przedszkolne/Ankieta+dla+rodzic*c3*b3w-ewaluacja+zaj*c4*99*c4*87+otwartych,173296600.doc
Środki dydaktyczne:
- słownik języka polskiego,
- kserokopie: wiersze, polecenia dla grup, cechy,
- plakaty: kosz i walizeczka, tarcza.
- karteczki samoprzylepne, cenki.

Przebieg lekcji

I Część wstępna
1. Jak się czujesz?
2. Z czym kojarzy ci się słowo mama – burza mózgów.

II Część właściwa
1. Odczytanie wiersza Anny Świrszczyńskiej „Dzień Matki” (zał . 1.)
2. Rozmowa na temat wiersza:
- co jest tematem wiersza?
- kto mówi w wierszu?
- jak wytłumaczymy zakończenie wiersza?
3. Mama jest bardzo ważna w życiu każdego dziecka i przyjmuje na siebie różne role. Przedstawimy je w formie scenek, pracując w grupach.
Polecenie dla grup: (zał. 2.)
Przygotujcie scenkę, w której mama przyjmuje na siebie rolę:
- grupa I – kucharki,
- grupa II – pielęgniarki,
- grupa III – nauczycielki,
- grupa IV – krawcowej,
- grupa V – sprzątaczki.
Pozostałe grupy odgadują role.
4. Rozmowa na temat bardzo dużego znaczenia mamy w życiu dziecka. Mama jest kimś ważnym, kimś, z kogo można brać przykład. Jest autorytetem.
5. Przypomnienie znaczenia słowa – słownik języka polskiego.
Autorytet – 1. ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie,
2. człowiek, instytucja, doktryna, pismo itp. cieszące się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególnym uznaniem, poważaniem.
6. Mamy cieszą się uznaniem dzięki pewnym cechom, które posiadają. Uczniowie otrzymują zestaw cech i układają je w piramidę od najważniejszych do mniej istotnych: troskliwość, pracowitość, dobroć, serdeczność, opiekuńczość, cierpliwość, wytrwałość, mądrość, życzliwość, szczerość. (zał. 3.)
7. Mamy wcale nie mają w życiu łatwego zadania.
Ćwiczenie: podróż w świat wyobraźni. Dzieci przenoszą się myślami w przyszłość – planują, jakimi będą rodzicami (praca w grupach).
8. Każda grupa przedstawia swoje propozycje.

III Część końcowa
1. Mamy są kochane, są autorytetami, są bardzo ważne w życiu każdego dziecka, ale czy dzieci zawsze je doceniają?
Ćwiczenie: kosz i walizeczka.
Na tablicy zawieszone zostają dwa plakaty z narysowanym koszem i walizeczką. Uczniowie otrzymują karteczki samoprzylepne, zapisują na nich swoje zachowania w stosunku do mam i przyklejają na plakatach: dobre chowają do walizeczki, złe wyrzucają do kosza.
Odczytanie karteczek.
2. Prezentacja „Mama i ja” (slajdy przedstawiają zdjęcia dzieci z mamami z dowcipnym komentarzem).
3. Uczniowie chórem czytają wiersz M. Waszak „”Co Ci dam” (zał. 4.) i wręczają mamom upominki.
4. Podziękowanie za udział w lekcji.
IV Ewaluacja:
1. Dla dzieci – tarcza strzelecka: na dużym arkuszu papieru narysowana jest tarcza strzelecka podzielona na cztery części: pomoce, atmosfera, nauczycielka, koledzy. Uczniowie otrzymują cztery „strzałki” (małe karteczki samoprzylepne – cenki i naklejają je na tarczę.
2. Dla rodziców – ankieta (zał. 5.)
-------------------------------------------------------------
Załączniki

Zał 1. "Dzień Matki" - Anna Świrszczyńska
Dzisiaj, jak co dzień rano,
zerwałaś się do pracy.
Wstajesz tak wcześnie rano
o świcie niby ptacy.

Poczekaj takaś zajęta,
odłóż na chwilę robotę
bo to dziś wielkie święto.

Porzuć na chwilę troski
uśmiechnij się inaczej.
Patrz, jakie ręce masz szorstkie
od tej codziennej pracy.

I oczy też masz zmęczone,
kochane Twoje oczy.
My wiemy to dla nas one
czuwają długo w nocy.

My rozumiemy to dla nas
tak się męczysz, tak się trudzisz.
Bo pracy trzeba nie lada
nim z dzieci wyrosną ludzie.

Zał. 2
Grupa 1. Przygotujcie scenkę, w której mama przyjmuje na siebie rolę kucharki.
Grupa 2. Przygotujcie scenkę, w której mama przyjmuje na siebie rolę pielęgniarki.
Grupa 2. Przygotujcie scenkę, w której mama przyjmuje na siebie rolę nauczycielki.
Grupa 2. Przygotujcie scenkę, w której mama przyjmuje na siebie rolę krawcowej.
Grupa 2. Przygotujcie scenkę, w której mama przyjmuje na siebie rolę sprzątaczki.

Zał. 3.

troskliwość pracowitość dobroć serdeczność opiekuńczość
cierpliwość wytrwałość mądrość życzliwość szczerość

Zał. 4.
"Co Ci dam" – Maja Waszak
Za to, Mamo, że w noc czujnie strzeżesz
kolorowych i spokojnych mych snów;
za to, Mamo, że ci zawsze mogę wierzyć,
że rozumiesz mnie nawet bez słów;
cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, Najdroższa Mamo?
Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną,
po jednym kwiatku za każde zmartwienie,
po jednym kwiatku za płynące z Twych rąk ukojenie.
Za każdą Twoją zmarszczkę - jeden kwiat
i jeden za każdy siwy włos.
Pod nogi trzeba by Ci rzucić cały świat,
wszystkie kwiaty na ogromny stos.

Zał. 5.

Ankieta dla rodziców
Chciałabym poznać opinię Państwa o prowadzonych przeze mnie zajęciach otwartych. Zebrane dane posłużą udoskonaleniu mojej pracy. Zależy mi bowiem, aby zajęcia przynosiły jak największą korzyść Państwu i dzieciom.
Ankieta jest anonimowa. Liczę na szczere odpowiedzi i z góry dziękuję za trud związany z jej wypełnieniem.
Proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź.
1. Czy odpowiada Państwu forma prowadzenia zajęć?

Tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Nie

2. Czy problematyka zajęć była dla Państwa interesująca?
Tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Nie

3. Czy problematyka zajęć była interesująca dla dzieci?
Tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Nie

4. Czy zadania stawiane dzieciom były:
□ Dostosowane do możliwości dzieci □ Zbyt trudne □ Zbyt łatwe
□ Nie mam zdania
5.Czy Państwa dziecko na zajęciach miało możliwość wzbogacenia wiedzy
i umiejętności?

Tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Nie

6. Czy zajęcia pozwalały na aktywność Państwa dziecka?

Tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Nie

7. Jak oceniają Państwo wzajemne kontakty nauczycielki z dziećmi w trakcie zajęć?

Pozytywne Raczej pozytywne Obojętne Raczej negatywne Negatywne
8. Jak oceniają Państwo wzajemne kontakty nauczycielki z rodzicami w trakcie zajęć?

Pozytywne Raczej pozytywne
Obojętne Raczej negatywne Negatywne

9. Jakie korzyści wynieśli Państwo z zajęć?
........................................
10. Czego brakowało w zajęciach?
........................................
11. Inne uwagi na temat zajęć.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.