X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20730
Przesłano:

Zakładanie drzewa folderów. Konspekt zajęć informatycznych, kl. IV

KONSPEKT ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH

TEMAT ZAJĘĆ: Zakładanie drzewa folderów.

DATA:
KLASA/GRUPA:
LICZBA UCZNIÓW:
CZAS ZAJĘĆ: godzina lekcyjna (45 minut)
MIEJSCE ZAJĘĆ: klasa informatyczna
FORMY PRACY: indywidualna, w parach
METODY PRACY: prezentacja, ćwiczenia,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: pracownia komputerowa, oprogramowanie Windows, aplikacja Paint i WordPad, karty pracy

CEL GŁÓWNY:
* Doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa folderów;
* Wykonywanie najważniejszych czynności na plikach i folderach.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wie, co to jest plik i folder,
• potrafi utworzyć drzewo folderów o prostej strukturze,
• wie, w jakim celu tworzy się drzewo folderów,
• umie utworzyć folder, plik graficzny i plik tekstowy,
• umie zapisać plik w dowolnym miejscu lub w miejscu wskazanym przez nauczyciela,
• potrafi wykonać podstawowe czynności na plikach i folderach (zmienić nazwę, usunąć),
• potrafi skopiować i przenieść plik w wybrane miejsce (wie, jaka jest różnica między kopiowaniem i przenoszeniem),
• potrafi obiektywnie ocenić swoje umiejętności.


TOK I PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie:
* Przywitanie,
* Przedstawienie tematu i celów zajęć,

2. Część zasadnicza:
* Uczniowie przypominają co to jest plik, folder oraz drzewo folderów. Wyjaśniają w jakim celu tworzymy drzewo folderów. Wymieniają, jakie czynności można wykonać na plikach i folderach oraz omawiają sposoby ich wykonania.
* Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy nr 1 z zadaniem do wykonania (załącznik 1) i omawia z uczniami jego treść.
* Na polecenie nauczyciela uczniowie zajmują miejsce przy komputerze i wykonują zadanie.
* Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów udziela porad i pomocy, odpowiada na pytania zawiązane z zadaniem.
* Po wykonaniu zadania 1 nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy nr 2 (załącznik 2) z zadaniem wykonania przedstawionego drzewa folderów.
* Na koniec zajęć uczniowie obiektywnie oceniają swoje umiejętności.

3. Podsumowanie i zakończenie:
* Podsumowanie zajęć;
* Wylogowanie komputerów;
* Pożegnanie.


opr. Magdalena Zgrzebnicka

Załącznik 1

ZADANIE 1
1. Na pulpicie utwórz folder, nazwij go swoim imieniem (IMIĘ).
2. W programie tekstowym (Word lub WordPad) opisz swoją wymarzoną szkołę (5 zdań). Zapisz ten plik na pulpicie pod nazwą OPIS SZKOŁY.
3. W programie graficznym Paint narysuj swoją wymarzoną szkołę. Zapisz ten plik w folderze Rysunki pod nazwą WYMARZONA SZKOŁA.
4. Skopiuj plik OPIS SZKOŁY do folderu IMIĘ.
5. Przenieś plik WYMARZONA SZKOŁA do folderu IMIĘ.
6. Zmień nazwę folderu IMIĘ na MOJA SZKOŁA.
7. Usuń z pulpitu plik OPIS SZKOŁY.


Załącznik 2

ZADANIE 2
Utwórz drzewo folderów
- MOJE ZAINTERESOWANIA
+ Muzyka
- Sport
+ Piłka nożna
+ Siatkówka
+ Literatura

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.