X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20639
Przesłano:
Dział: Języki obce

Iss viel Obst!- ćwiczenia z użyciem trybu rozkazującego. Konspekt lekcji języka niemieckiego

KONSPEKT LEKCYJNY

Klasa:
Podręcznik: DACHfenster 1; Wyd. PWN
1. Data:
2. Temat lekcji: Iss viel Obst !- ćwiczenia z użyciem trybu rozkazującego.
3. Cele jednostki lekcyjnej:
A) ogólne: kształcenie umiejętności wydawania poleceń lub próśb poprzez użycie trybu
rozkazującego,
B) szczegółowe:
uczeń zna:
- zasady tworzenia trybu rozkazującego,
- zaimki osobowe, dla których używa się trybu rozkazującego,
- słowa przekształcające polecenie w prośbę,
uczeń potrafi:
- utworzyć formy trybu rozkazującego od podanych czasowników,
- rozróżnić, dla której osoby zostało wydane polecenie lub prośba,
- rozwiązać poprawnie krzyżówkę, której hasła są formami trybu rozkazującego,
uczeń umie:
- wydać polecenie lub prośbę swojemu rozmówcy,
- wykonać zadania, które usłyszał,
- stosować tryb rozkazujący w praktycznych sytuacjach.

7. Pomoce, materiały dydaktyczne: kserokopie z kartą pracy, kartki z utworzonymi formami trybu rozkazującego, karteczki-losy.
8. Techniki pracy lekcyjnej: praca indywidualna, praca w grupach, odgrywanie scenek.


PRZEBIEG LEKCJI:
1. Faza wstępna:

- powitanie klasy,
- sprawdzenie listy obecności,
- zapisanie tematu zajęć.
2. Faza powtórzeniowa:
- przypomnienie wiadomości o zasadach tworzenia trybu rozkazującego (po krótkim przypomnieniu teorii nauczyciel rozwiesza na tablicy kartki z utworzonymi rozkazami. Obok nich pojawiają się zaimki osobowe, dla których można użyć trybu rozkazującego. Zadaniem uczniów jest prawidłowe dopasowanie poleceń lub próśb do wspomnianych osób. Ćwiczenie to sprawdza umiejętność rozróżniania, dla kogo zostały wypowiedziane rozkazy.)
3. Część utrwalająca materiał:
- każda osoba otrzymuje kserokopie z tabelką, zadanie uczniów polega na uzupełnieniu prawidłowych form trybu rozkazującego (Załącznik nr 1)
Ćwiczenie to nawiązuje do dalszej części lekcji- po wspólnym sprawdzeniu ćwiczenia nauczyciel objaśnia zasady gry, która odbywa się w dwóch etapach: pierwszym - pracy indywidualnej - i drugim - w grupach. Nauczyciel wywołuje na środek klasy ochotnika i wyciąga dla niego los z woreczka z zapisanym czasownikiem, tworząc z nim tryb rozkazujący. (Załącznik nr 2) Zadaniem ucznia jest wykonanie usłyszanego polecenia. Pomyłka lub niewłaściwe zrozumienie przez niego rozkazu powoduje ponowne odegranie scenki.
Druga część tego ćwiczenia odbywa się już w 4-osobowych grupach. Przebieg gry jest identyczny, jednak błędne utworzenie rozkazu jest równoznaczne z jego pokazaniem przez zespół tworzący to polecenie. (Załącznik nr 3) W tym etapie dodatkową motywacją jest wprowadzenie punktacji. Całą zabawę wygrywa grupa z największą ilością punktów.
Ostatnie zadanie wykorzystuje tworzenie trybu rozkazującego w praktycznych sytuacjach, nauczyciel pokazuje uczniom rysunki (np. chłopca z brudną twarzą) a ich zadaniem jest wydanie do nich poleceń (np. umyj buzię) (Załącznik nr 4 )

Podsumowanie lekcji:
- ocenienie aktywności uczniów na lekcji,
- zadanie i objaśnienie pracy domowej (podręcznik str. 157, zad.4)
- ewaluacja zajęć.
Załącznik nr 1
Übung 1.Ergänze! Uzupełnij!
informell/ du-----informell/ ihr------offiziell
malen
sich setzen
das Licht anmachen
Kreide nehmen

Übung 2. Ergänze! Uzupełnij!
» Herr Meier, _________ ____ bitte das Lichr _____! (anmachen)
» Marta, ___________ _______! (sich setzen)
» Peter und Paul, __________ nicht durch das Zimmer! (rennen)
» Mutti, ________ mir bitte! (helfen)
» Klaus, ________ bitte das Fenster _____! (zumachen)
» _________ bitte 10 Minuten, Julia! (warten)
» Eva und Mara, _________ das Obst sofort! (essen)
» Frau Schulze, _________ ____ bitte den Hund ! (nehmen)

Übung 3. Bilde Imperativ-Sätze!Utwórz zdania w trybie rozkazującym!
Beispiel: Ich bin müde.(zum Bett gehen) » Dann geh zum Bett!
» Ich bin hungrig. (etwas essen) » ________________________
» Ich bin krank. (zum Arzt gehen) »_______________________
» Ich arbeite zu viel (Urlaub machen) » ____________________
» *Ich habe Kopfschmerzen. (eine Tablette einnehmen) » ___________________________________________________

Załącznik nr 2
ein Auto malen

„mama” auf Deutsch sagen

sich setzen

das Fenster öffnen

das Licht anmachen

„Ich heiße...” sagen

die Kreide nehmen

Załącznik nr 3
Załącznik nr 3
Podane wyrażenia zapisz jak prośbę/ polecenie dla Ewy oraz Tomka i Oli,
1) np. Ewa, lern Deutsch! / Tomek und Ola, lernt Deutsch!
einen Satz auf Deutsch schreiben
eine Katze zeichnen
einen Bleistift nehmen
das Buch zumachen
nett sein
Obst essen
in der Pause sprechen
sich freuen

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.