X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20609
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej kl.I ZSZ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASY 1s
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Organizacja zespołu klasowego, integracja społeczności uczniowskiej:

1.Zachowanie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły. Bezpieczne zachowanie w szkole i miejscach publicznych
2. Jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych
3. Prawa i obowiązki ucznia wynikające ze Statutu szkoły, Regulaminu Szkoły i poszczególnych pracowni.
4. Kryteria ocen z zachowania
5. Wybór samorządu klasowego, organizacja roku szkolnego 2012/2013
6. Budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz empatii w zespole klasowym
7. rola stanu frekwencji w naszej klasie jako czynnik wpływający na wyniki w nauce.

Kultywowanie tradycji:

8. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – Wszystkich Świętych oraz Odzyskanie Niepodległości -
9. Święta Bożego Narodzenia – Organizacja Wigilii klasowej

Promocja zdrowia
Kultura osobista i szacunek wobec innych:

10. Bezpieczne spędzenie czasu oraz sport w czasie wolnym i jego wpływ na zdrowie psychiczne – dyskusja przed feriami zimowymi
11. Ja i moja rodzina – postrzeganie siebie i rozumienie uczuć w rodzinie
12. Subkultury młodzieżowe
13. Poszanowanie wolności osobistej, systemu wartości i godności człowieka – tolerancja, szanowanie i akceptacja innych ludzi
14. Respektowanie praw człowieka – Konwencja Praw Człowieka
15. Kultura zachowania w różnych miejscach i sytuacjach
16. Uczenie poszanowania prawa własności
17. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
18-22. Walka z nałogami. Uświadamianie zagrożeń niesionych przez uzależnienia -uzależnienie od komputera i Internetu
23. W sieci reklam
24. Jaki powinien być młody kierowca

Metodyka pracy umysłowej:
25. Umiejętność organizacji dnia: nauka, wypoczynek – jak się skutecznie uczyć
26. Wdrażanie do samodzielności i samokontroli, systematyczność w nauce a metody efektywnego samodzielnego uczenia się

Lekcje do dyspozycji nauczyciela

27-33. Omówienie bieżących spraw klasowych
34. Zasady bezpiecznego spędzania wakacji przez młodzież

Oprócz zaplanowanych powyżej działań młodzież będzie brała udział w przygotowaniach do imprez szkolnych i klasowych w związku z:
35. Andrzejkami, Dniem Chłopca, Dniem Kobiet
36. wyjściami do teatru i kina
37-38. wycieczką klasową
39. uroczystościach szkolnymi
40. udziałem klasy w organizacjach, kółkach zainteresowań organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
41. zawodami sportowymi

Podpisy członków Rady Rodziców:

........................................
........................................
........................................



Opracowała :mgr Agnieszka Bober

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.