X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20337
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

mgr Renata Pięta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Skawinie
okres stażu : 01.09.2010 – 31.05.2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA
STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
a więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również,
umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich”

Jan Paweł II

WSTĘP

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w roku 2007 w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Skawinie . W okresie od 1.09.2007 do 31.05.2008 odbyłam staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w wymiarze 9 miesięcy.
W dniu 25.06.2008 otrzymałam pozytywną ocenę dorobku zawodowego , a 10 lipca 2008 r. uzyskałam akceptację Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.
W dniu 11.07.2008 otrzymałam od Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Ukończyłam wyższe studia zawodowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Dyplom Nr 75779 z dnia 24 lipca 2007) oraz studia II stopnia ( magisterskie )w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Dyplom Nr 86194 z dnia 30 czerwca 2010).
Obecnie pracuję w tym samym przedszkolu już 6 rok na stanowisku nauczycielki wychowania przedszkolnego. W ciągu tego niezbyt długiego stażu pracy w zawodzie nauczyciela miałam możliwość pracować z dziećmi w wieku 3- 6 lat . Bardzo lubię swoją pracę , daje mi ona dużo satysfakcji, cieszę się z każdego sukcesu „moich „dzieci .
Staram się zaszczepić u dzieci miłość i szacunek do książek , literatury, zwłaszcza dziecięcej , ich najbliższej , małej ojczyzny , a nade wszystko szacunku dla drugiego człowieka . Uczę ich być kulturalnymi i dobrymi ludźmi. Moja praca jako nauczyciela-wychowawcy polega na nieustannym dokształcaniu się, studiowaniu literatury , ciągłym zgłębianiu wielu dziedzin nauki i życia.

Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2010 roku Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Został zatwierdzony przez Dyrektora i dopuszczony do realizacji. , z opiekunem stażu zawarłam wymagany kontrakt.
Cały okres trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem założonym wymaganiom , pogłębiłam wiedzę i umiejętności dydaktyczno -wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania przedszkola.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań założonych w Planie Rozwoju Zawodowego, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593). .

I ) Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola. (§ 7. ust1. pkt1.)

W ramach realizacji w/w zadań w zakresie współpracy z gronem pedagogicznym Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Skawinie w czasie trwania stażu (01. 09.2010- 31.05.2013) przygotowałam ;
• w listopadzie 2010 r. „Obrazkowy kodeks dobrego wychowania „dla dzieci młodszych 3-4 letnich. Znajduje się on w teczce w biblioteczce przedszkolnej do wykorzystania dla wszystkich nauczycielek.
• w styczniu 2011 przygotowałam teoretyczną część Narady Szkoleniowej Pt. „Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w oparciu o program E. tokarskiej i J. Kopały „ Zanim będę uczniem” który realizujemy w naszym przedszkolu oraz pracę z dzieckiem zdolnym w zakresie tej tematyki .
• w marcu 2011 wspólnie z G. Frankowską opracowałam dokumentację dotycząca kształtowania u dzieci postaw patriotycznych (regionalnych) w skład której weszły :
• arkusz diagnostyczny dla dzieci
• ankieta dla nauczycieli
• ankieta dla rodziców
• ankieta dla personelu obsługowego

• 6.04. 2011r. przygotowałam opracowanie na temat „ Spacery i wycieczki jako forma realizacji podstawy programowej”, poprowadziłam warsztatową część spotkania rady pedagogicznej podczas której wspólnie z innymi nauczycielkami zredagowałyśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „Regulamin spacerów i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Skawinie”.
• W czerwcu 2011 r. dokonałam opracowania danych z arkuszy diagnostycznych dotyczących „ Kształtowania postaw patriotycznych u dzieci” .
• 22. 06. 2011r. napisałam i odczytałam Sprawozdanie ze współpracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Skawinie ze środowiskiem”.
• Na początku września 2011 brałam udział w opracowywaniu rocznego planu pracy przedszkola
• 22.X.2011 prowadziłam teoretyczną część narady : Organizacja i dokumentowanie udzielania dzieciom pomocy psycho-pedagogicznej w przedszkolu.
• W październiku 2011 roku uczestniczyłam w opracowywaniu przedszkolnej dokumentacji dotyczącej udzielania pomocy psycho-pedagogicznej w przedszkolu.
• IV .2012 prowadziłam samokształceniową radę pedagogiczną „Arteterapia w pracy nauczyciela” .
• W czerwcu 2012 opracowywałam ankiety dla nauczycieli z zakresu koncepcji pracy przedszkola.
• napisałam i 28.06. 2012 odczytałam Sprawozdanie ze współpracy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Skawinie ze środowiskiem.
• Na początku września 2012 wspólnie z innymi nauczycielkami brałam udział w opracowywaniu rocznego planu pracy przedszkola .
• 28 XI 2012 „Kultura i sztuka ludowa w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”- przygotowałam i poprowadziłam część teoretyczną i ćwiczenia warsztatowe narady szkoleniowej dla nauczycieli .

W okresie stażu przygotowywałam i prowadziłam wiele uroczystości i imprez dla dzieci;

W roku szkolnym 2010- 2011 samodzielnie przygotowałam i poprowadziłam następujące uroczystości dla dzieci :

• Powitanie jesieni z bajką i piosenką dla dzieci młodszych
• Pasowanie na przedszkolaka i średniaka ( impreza dotyczyła powitania w grupie 4- latków dzieci młodszych , 3-letnich )
• Dzień babci i dziadka (w ramach współpracy z Muzeum Regionalnym ta impreza odbyła się na terenie muzeum , po występach dzieci, dziadkowie mogli obejrzeć wystawy muzealne , porozmawiać z dyrektorem i wypić ciepłą herbatę)
• Bal Grzecznych Księżniczek i Księciów ( ta impreza była pewnego rodzaju kontynuacją Wielkiego Ogólnopolskiego Balu Księżniczek w którym nasze przedszkole brało udział w minionym roku szkolnym , jednak tym razem tematyką balu nie były bajkowe księżniczki , a Księżniczki kulturalne i Grzeczne)
• Powitanie wiosny
• Zakończenie roku szkolnego z Dniem Matki

Zorganizowałam konkursy międzygrupowe dla dzieci młodszych;

• wiedzy o sowach „ Sówka Mała” (konkurs był formą ewaluacji , sprawdzenia wiadomości dzieci 3 i 4-letnich biorących udział w warsztatach „Sowy Polski prowadzonych przez pracowników Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych)
• wiedzy – „Bezpieczny przedszkolak”
• wiedzy „ Bajkowe zabawy”
• wiedzy – „Dbam o zdrowie”
• wiedzy o zachowaniu się podczas grypy – „A sio od nas katarzysko”

Współorganizowałam :

• Projekt „Sowi las „ z M. Babiuch , który opisałam w sowiej kronice , za którą nasza placówka otrzymała wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim
• Powitanie wiosny dla dzieci młodszych z K. Boczoń ( układałam scenariusz imprezy, wybierałam zagadki i piosenki oraz zabawy dla dzieci w trakcie imprezy)
• Prowadziłam II Przedszkolny Konkurs Piosenki Zimowej

Moja społeczna działalność na terenie przedszkola oraz działania podjęte z własnej inicjatywy w roku szkolnym 2010-2011 :

* Organizacja konkursu wiedzy o bezpieczeństwie dla oddz. I , II i VII.
* Przygotowanie kroniki „ Sówka mała” wspólnie z M. Babiuch , udział w konkursie ogólnopolskim ( WYRÓŻNIENIE)
* podjęłam współpracę z Biblioteką Miejską i Pedagogiczną w Skawinie w celu zorganizowania w II sem cyklu spotkań warsztatowych Pt. „Pedagogizacja Rodziców”
* zorganizowanie w marcu „Przedszkolnego Balu Księżniczek” dla maluchów z oddz. I, II i VII

W roku szkolnym 2011-2012 :

• Dzień Drzewa dla maluchów
• Powitanie wiosny z bajką i piosenką dla dzieci starszych
• Jasełka na dzień babci i dziadka
• Powitanie wiosny i konkurs Wiosenne znaki”
• Zorganizowałam międzygrupowy konkurs wiedzy o muzyce z oddz. III „Muzyka nas łączy””
• Dzień Matki połączony z zajęciami otwartymi dla rodziców
• Zakończenie roku – inscenizacja Pt. „Z biegiem Wisły „

Współorganizowałam :

• Dzień Drzewa dla starszaków(prowadzony wspólnie z opiekunem stażu M. Ożóg)

• IV gminny konkurs regionalny „ Skawina – mała ojczyzna (współorganizowany z moim opiekunem stażu M. Ożóg)

Moja społeczna działalność na terenie przedszkola oraz działania podjęte z własnej inicjatywy w roku szkolnym 2011-2012 :

• akcja Zdrowy Przedszkolak (cykl zajęć i zabaw dla starszaków w oparciu o pakiet materiałów ,zorganizowanie zajęć podsumowujących udział w akcji dla młodszych i starszych przedszkolaków, pogadanka dla rodziców )
• urodziny Kubusia Puchatka 31 X 2011 -zorganizowanie spotkania dla wszystkich przedszkolaków(praca plastyczna-korona na bal, czytanie bajki o przyjaciołach Kubusia Puchatka, projekcja multimedialna „Przyjaciele ze Stumilowego lasu”, zabawy i tańce przy muzyce -urodziny misia)
• Dzień Drzewa dla maluchów
• Dzień Drzewa dla starszaków(prowadzony wspólnie z opiekunem stażu Mieczysławą Ożóg)
• akcja Świąteczny Uśmiech- wykonywanie z dziećmi i ich rodzicami pocztówek dla chorych dzieci w szpitalu w Katowicach oraz chorego na białaczkę Bartusia z okazji 5 urodzin
• zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego- przygotowanie ozdób świątecznych do sprzedaży, sprzedaż, rozliczenie kiermaszu.
• międzygrupowy konkurs wiedzy przyrodniczej „Wiosenne znaki”
• międzygrupowy konkurs wiedzy o muzyce z oddz. III „Muzyka nas łączy”
• konkurs rodzinny na instrument muzyczny
• 21.06 Dzień muzyki dla dzieci- wspólne zabawy starszaków i maluszków
• czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom dla oddz. V i VI
• opieka nad dwiema praktykantkami Kinga Rachwał i Monika Serafin.
• cykl artykułów dla rodziców zamieszczanych na gazetce

W roku szkolnym 2012-2013 :

Uroczystości przedszkolne:

• Jasełka dla Babć i Dziadków ( ze szczególnym uwzględnieniem elementów regionalnych i zwyczajów ludowych)

• Wigilijne tradycje i zwyczaje (W przebraniu Babci Maliny opowiedziałam dzieciom o zwyczajach świątecznych w dawnej Skawinie, zaprezentowałam jak nakrywano stół do wieczerzy wigilijnej oraz omówiłam symbole Świat Bożego Narodzenia)

imprezy dla dzieci:

• Dzień Drzewa dla wszystkich grup wiekowych
• Dzień Misia starszaki z maluchami
• Dzień Górnika - starszaki z maluchami
• Czytanie na powietrzu – słuchanie utworów J. Tuwima na świeżym powietrzu wspólnie z młodszymi kolegami połączone z zabawami ruchowymi w ogrodzie V/ VI 2013

Moja społeczna działalność na terenie przedszkola oraz działania podjęte z własnej inicjatywy w roku szkolnym2012-2013 :

- 10. X. 2012 Dzień Drzewa dla maluchów( I i VII oddz.)- rozwiązywanie zagadek , zabawy przy muzyce, prezentacja multimedialna” Drzewo naszym domem”
- 11. X. 2012 Dzień Drzewa (zajęcia koleżeńskie z udziałem oddz. IV, V i VI)- „Piętrowa budowa lasu”
- 12 .X. 2012 Dzień Drzewa dla średniaków (oddz. II i III ) Quiz międzygrupowy „ Co wiemy o drzewie ?”, prezentacja multimedialna „ Ptaki polskich lasów i parków”
- 30. X. 2012 Dzień Misia - starszaki- maluszkom ; zabawy z misiami i śpiewanie piosenek o misiach, słuchanie bajki o „Przygodach Misia Paddingtona”
- 4. XII . 2012 Dzień Górnika - starszaki z maluchami , zajęcia koleżeńskie „Ciężka praca
Górnika”
- cykliczny udział w Akcji Marzycielskiej Poczty – wysyłanie wykonanych wspólnie z dziećmi pocztówek i listów do chorych dzieci?

Od roku 2010 prowadzę przedszkolną kronikę, którą uzupełniam zdjęciami i notatkami z ważniejszych wydarzeń w życiu przedszkola.

Wraz z podjęciem stażu na nauczyciela mianowanego podjęłam współpracę z fotografem
p. Mollo w celu :
• pozyskiwania i wywoływania zdjęć do kroniki przedszkolnej ,
• (2010-2011) puzzli na konkurs regionalny „Skawina – mała ojczyzna” i przygotowania kroniki „Sowi las” na ogólnopolski konkurs,
• (2011-2012) puzzli na konkurs regionalny „Śladami Skawińskiego Sokoła”
• (2012-2013) zdjęć strojów Skawiniaka i Skawinianki na konkurs regionalny „ Skawińskie zwyczaje Wielkanocne”

Od roku 2009 wspólnie z A. Pagacz współprowadzę stronę internetową Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Skawinie ;

• piszę notatki ważnych wydarzeń w przedszkolu , wycieczek, imprez i konkursów
• zamieszczam zdjęcia ciekawych zajęć, wycieczek, warsztatów muzealnych i lekcji bibliotecznych
• zamieszczam co miesiąc informacje wychowawczo- dydaktyczne dla rodziców

Od roku szkolnego 2010 organizuję cyklicznie Gminny Konkurs Regionalny wiedzy o Skawinie, co roku zmienia się tematyka konkursu ;

- 2010r – tematyka konkursu dotyczyła miasta Skawina i jego okolic i opierała się tematycznie na realizowanym w przedszkolu programie mojego autorstwa „ Skawina – mała ojczyzna”.

- 2011r.- tematyka konkursu dotyczyła wydanej przez Urząd Miasta i Gminy Skawina książeczki dla dzieci Pt. „ Śladami Skawińskiego Sokoła” opowiadającej w przystępny dla dzieci sposób historię królewskiego miasta . Ten konkurs odbył się na terenie Skawińskiego Muzeum Regionalnego w celu podkreślenia współpracy przedszkola i muzeum, była to już druga impreza jaką organizowałam we współpracy ze Skawińskim Muzeum Regionalnym.

- 2012r. – tematyka konkursu dotyczyła wiedzy dzieci na temat samego miasta Skawina, a zadania do wykonania w trakcie konkursu zaczerpnięte były z kolejnej książeczki dla dzieci wydanej również przez UMiG w Skawinie Pt. „ Skawińskie ćwiczeniówki”. Tym razem wybrałam na temat konkursu grę planszową , którą samodzielnie stworzyłam, wykonałam kolorową planszę do gry i ustaliłam jej zasady. Temat przewodni konkursu to „ Spacer po Skawinie”

- 2013 r.- tym razem jako osnowę konkursu wybrałam „Skawińskie zwyczaje Wielkanocne”.
W bieżącym roku szkolnym tematyka konkursu była zainspirowana tematyką realizowaną w rocznym planie pracy przedszkola , a mianowicie ludowych zwyczajów i obrzędów świątecznych w dawnej Skawinie. Dzieci miały możliwość bawić się w ludowe zabawy z wykorzystaniem pisanek, co wywołało wiele emocji , radości i motywacji do poznawania najbliższego regionu.

Przygotowując się do wszystkich tych konkursów sama musiałam zapoznać się z historią miasta i jego pięknych okolic , poświęciłam wiele czasu na studiowanie literatury , nawiązałam współpracę z twórcami ludowymi , przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Skawinie. Do Jury każdego konkursu zapraszałam znanych Skawiniaków, przedstawicieli władz miasta, pracowników Skawińskich Bibliotek,
Dyrektora Muzeum Regionalnego, przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Skawiny i twórców rękodzieła artystycznego, emerytowanych nauczycieli i członków Skawińskiego Klubu Seniora. Do każdego z tych przedsięwzięć musiałam przygotować się dokładnie ponieważ nie pochodzę ze Skawiny i nigdy wcześniej tu nie mieszkałam.

Podczas realizowania założonych w planie rozwoju zawodowego zadań dotyczących wychowania i opieki nawiązałam współpracę z rodzicami.
Na początku roku szkolnego 2010-2011 przygotowałam i poprowadziłam spotkanie z rodzicami dzieci 3-letnich i nowoprzyjętych . Spotkanie dotyczyło procesu adaptacji dziecka w przedszkolu. Wygłosiłam referat dotyczący zjawiska adaptacji i szeregu procesów jakie są z nim związane, omówiłam rozwój dziecka w wieku 3-4 lat oraz przygotowałam ulotkę dla rodziców – „Pierwsze kroki dziecka w przedszkolu”.

W ramach pedagogizacji rodziców przygotowałam :

2010-2011 r.

* 7.09.2010- pogadankę i ulotkę na temat : „Prawa i obowiązki dziecka” , „Deklaracja praw dziecka”
-Artykuł – „ Rady dla rodziców- początki są zawsze trudne”

- Broszurka dla rodziców” Jestem ciekawy świata, odkrywam, doświadczam – dzięki tobie jestem bezpieczny.- o bezpiecznych zachowaniach dzieci dla rodziców.

W ramach gazetek tematycznych dla rodziców opracowałam następujące tematy;
• Poczytaj mi mamo czyli jak czytanie bajek dzieciom wpływa na ich emocjonalny rozwój.
• „Dziecko nieśmiałe w grupie przedszkolnej”
• Mały buntownik
• Prawa rodziców w oparciu :Ustawę o systemie oświaty , Kartę Nauczyciela, Konstytucję RP
• „Pierwsze kroki dziecka 3,4 letniego w przedszkolu. Adaptacja dziecka. Trudności adaptacyjne.”
• „Rola zabawy w rozwoju dziecka”
• „Karać czy nagradzać swoje dziecko?”

2011-2012 r.

• We wrześniu 2011 Napisałam plan współpracy z rodzicami.
- 7 IX 2011 – zebranie organizacyjne podanie rodzicom informacji ( prawa dziecka, podstawa programowa, program wychowawczo-dydaktyczny „ Zanim będę uczniem”)
- 21XI 2011- zebranie informacyjne po przeprowadzonych obserwacjach i diagnozie wstępnej i warsztaty dla rodziców „ Drama w wychowaniu”.
- zebrania grupowe- 24.IV.2012 , 24 V.2012
- zajęcia otwarte – 24 .V .2012 Zabawy z mama i tatą , zajęcia połączone z występem artystycznym dla rodziców.
Pedagogizacja rodziców:

- 7 IX 2011 - prawa dziecka, podstawa programowa, program wychowawczo-dydaktyczny „ Zanim będę uczniem ”w formie omówienia podczas zebrania i w formie ulotki dla rodziców
- 7 IX 2011 – referat dla rodziców „ Jak rozwijać słuch fonematyczny u dziecka”
- IX 2011- ulotka dla rodziców „Prawa rodziców wg Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Konstytucji RP”
- IX 2011- artykuł dla rodziców „ Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w oparciu o program wychowawczo-dydaktyczny ”Zanim będę uczniem” E. Tokarskiej i J. Kopały”
- X 2011- referat dla rodziców „Poczytaj mi mamo, czyli jak czytanie bajek dzieciom wpływa na ich rozwój emocjonalny”.
- XI 2011- Referat „Prawa i obowiązki przedszkolaka”
- XII 2011- Referat „ Wprowadzanie dziecka w świat pisma – metoda nauki czytania wg . I . Majchrzak.
- II 2012 Rola przedszkola w przygotowaniu 5-latka do podjęcia nauki w szkole- artykuł na gazetkę.
- 24 IV – przypomnienie rodzicom o prawach i obowiązkach dziecka podczas zebrania, przygotowanie ulotki dla rodziców i umieszczenie jej na gazetce w szatni. Rozmowa przy kolorowej gazetce w Sali oprawach dziecka.
- IV 2012 Karać czy nagradzać swoje dziecko?- artykuł na gazetkę.

2012-2013 r.
• We wrześniu napisałam plan współpracy z rodzicami
zebrania grupowe-
* zebranie ogólne z rodzicami 5.IX.2012
* zebranie informacyjne 20.XI. 2012 przekazanie informacji i wniosków z przeprowadzonej obserwacji wstępnej i diagnozy szkolnej.
* zebranie informacyjne 24.04.2013
-zajęcia otwarte
*” Mędralkowe zabawy „- prezentacja umiejętności dzieci 20.XI . 2012
* „ Dobry pirat”- zajęcia otwarte dla rodziców połączone z Dniem Mamy i Taty 28.V.2013
- dni otwarte – we czwartki o godz. 16.00 po umówieniu się z rodzicami, spotkania indywidualne – na bieżąco w miarę potrzeb wychowawcy lub rodziców.
Pedagogizacja rodziców:
IX 2012 – Prawa dziecka, podstawa programowa , program wychowawczy „ Zanim będę uczniem”
X 2012 – Karta Praw Rodziców
XI 2012 – Jak rozpoznawać zdolności u dziecka?
XII 2012- Wpływ mediów na rozwój dziecka
I 2013- praca z dzieckiem agresywnym
II 2013- praca z dzieckiem zdolnym
III 2013- Dojrzałość szkolna
IV 2013- Jak pomagać dzieciom leworęcznym?
V 2013- Znani ludzie o wychowaniu- cytaty literackie

-warsztaty dla rodziców
*Tradycyjne ozdoby choinkowe – warsztaty plastyczno-techniczne, tworzenie ręczne ozdób choinkowych z materiałów naturalnych tradycyjnymi sposobami wspólnie z rodzicami i babciami. 17. XII. 2012

-wspólna organizacja wydarzeń w przedszkolu
* pomoc dzieciom w wykonaniu pocztówek świątecznych dla dzieci ze szpitali – „Akcja świąteczny uśmiech” i „ Marzycielska Poczta”
*udział i współorganizacja warsztatów, pokazy sposobów wykonywania słomianych ozdób choinkowych.
*pisanie listów do dzieci z przedszkola w Białej Piskiej
* pomoc w utrwalaniu tekstów pamięciowych
-inna współpraca z rodzicami-na rzecz przedszkola,
- sponsorowanie rybek do akwarium i pokarmu
- papier ksero i materiały biurowe dla dzieci do kącika plastycznego

W ciągu całego czasu trwania stażu na nauczyciela mianowanego wywiązywałam się rzetelnie z podejmowanych na siebie obowiązków , wszystkie sprawozdania i dokumenty opracowywałam dokładnie i prezentowałam na spotkaniach rady pedagogicznej w wyznaczonym terminie.
Prowadziłam z dziećmi pracę kompensacyjno –korekcyjną a wyniki przekazywałam na bieżąco rodzicom Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołów udzielających pomocy psycho-pedagogicznej dzieciom i w posiedzeniach wspólnie z rodzicami. Prowadziłam na bieżąco dokumentację ze spotkań zespołów i wyniki pracy z dzieckiem.
Rozwijałam zdolności dzieci poprzez organizowanie im konkursów wewnątrz i międzygrupowych , zachęcałam do udziałów w konkursach i w dodatkowych zajęciach tematycznych.

EFEKTY:

Cały czas rzetelnie współpracowałam z rodzicami , organizowałam dla nich zebrania, warsztaty i zajęcia otwarte. Zachęcałam do kontynuowania z dzieckiem w domu ćwiczeń kompensacyjno korekcyjnych.
Uzyskałam pozytywne efekty tych działań, co potwierdziły zajęcia diagnozujące gotowość szkolną dziecka hospitowane przez dyrektorkę przedszkola.
Po dokładnej analizie stwierdzam realizację wszystkich założonych zadań z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola.
Uważam, że moja rzetelna praca w tej dziedzinie, organizowanie różnorodnych imprez dla dzieci, współpraca z organami przedszkola i rodzicami przyniosła mi wymierne korzyści. Wpłynęła na jakość i efektywność mojej pracy . Ukierunkowała i aktywizowała pracę z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi , a jednocześnie wpłynęła na podniesienie jakości pracy przedszkola i umocniła współpracę z rodzicami. .

II ) Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych ( § 7. ust 1. pkt 2. )

Chcąc być dobrym nauczycielem należy na bieżąco zgłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, dlatego też w trakcie odbywania stażu na stopień awansu nauczyciela mianowanego doskonaliłam się samodzielnie poprzez studiowanie literatury , udział w radach szkoleniowych WDN –u i udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych Krakowskiego ODN-u..
W okresie stażu

2010- 2011:

Wzięłam udział w radach szkoleniowych:
• . „Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania „
• „ Wycieczka jako forma realizacji podstawy programowej”
• „Wpływ mediów na rozwój dziecka’

W warsztatach metodycznych dla nauczycieli

• Woda, powietrze, ziemia, ogień- warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli 16.XI.2010
• W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku- warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli17.XI. 2010
• „Sowy Polski” 15.XI.2010
• Zagrożenia medialne –profilaktyka uzależnień 29-30 XI. 2010
• „ Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu – nowoczesne rozwiązania w świetle wymagań prawa oświatowego 15. XII. 2010
• Warsztaty Edukacji Matematycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cz. II wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej 22-24. II. 2011
• „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu”
• „Kurs kierowników wycieczek” 14. V. 2011
• Konferencja – Wychowanie do wartości. 10. V. 2011

Powiększyłam swoją biblioteczkę metodyczno- przedmiotową o referaty i opracowania przygotowywane dla rodziców oraz na potrzeby współpracy z Radą Pedagogiczną:

• Poczytaj mi mamo czyli jak czytanie bajek dzieciom wpływa na ich emocjonalny rozwój.
• „Dziecko nieśmiałe w grupie przedszkolnej”
• Mały buntownik
• Prawa rodziców w oparciu :Ustawę o systemie oświaty , Kartę Nauczyciela, Konstytucję RP
• „Pierwsze kroki dziecka 3,4 letniego w przedszkolu. Adaptacja dziecka. Trudności adaptacyjne.”
• „Rola zabawy w rozwoju dziecka”
• „Karać czy nagradzać swoje dziecko?”
• „Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania „
• Wycieczka jako forma realizacji podstawy programowej”

2011-2012

Wzięłam udział w radach szkoleniowych o tematyce :

• Udzielanie i sposoby dokumentowania pomocy psycho-pedagogicznej – przygotowałam i prowadziłam część teoretyczną narady.
• Procedury Niebieskiej Karty
• Dziecko z dysfunkcjami w przedszkolu
• Arteterapia w pracy nauczyciela i wychowawcy – przygotowałam i prowadziłam część teoretyczną i warsztaty

W warsztatach metodycznych i konferencjach dla nauczycieli :

* Uczestniczyłam w warsztatach dla rodziców i wychowawców organizowanych w CWR przez poradnię Psycholog.-Pedagog. w Skawinie.
* uczestniczyłam w kursie „Organizacja i dokumentowanie udzielania dzieciom pomocy psycho-pedagogicznej w przedszkolu.’
*’ Klimatolubne przedszkolaki’- warsztaty o energii odnawialnej.
*6.03.-27.03.2012 kurs doskonalący z zakresu bajkoterapii i biblioterapii
* 14.03.2012VII Krakowska Konferencja z cyklu Nauczyciele- Nauczycielom (wybrane zagadnienia z zakresu mowy i języka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
*4.04.2012 szkolenie – Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
* 20-26.04.2012- Internetowy Kurs dla Nauczycieli „Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga”
*17-18.04.2012 warsztaty metodyczne- Kalejdoskop pomysłów- aktywne metody w pracy z dziećmi.
*17.05.2012 szkolenie „Czy mogę ustrzec swoje dziecko przed niebezpieczeństwem uzależnień?” w ramach projektu Skawińskie Dni Profilaktyki .

Powiększyłam swoją biblioteczkę metodyczno- przedmiotową o referaty i opracowania przygotowywane dla rodziców oraz na potrzeby współpracy z Radą Pedagogiczną:

Wybrane streszczenia lub artykuły publikowałam na portalach Edux.pl, ‘Nauczycielki Przedszkola” ,„Moje słoneczka”, „Przedszkolowo”, Biuletyn Informacji Publicznej w Skawinie

- 7 IX 2011 - prawa dziecka, podstawa programowa, program wychowawczo-dydaktyczny „ Zanim będę uczniem ”w formie omówienia podczas zebrania i w formie ulotki dla rodziców
- 7 IX 2011 – referat dla rodziców „ Jak rozwijać słuch fonematyczny u dziecka”
- IX 2011- ulotka dla rodziców „Prawa rodziców wg Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Konstytucji RP”
- IX 2011- artykuł dla rodziców „ Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w oparciu o program wychowawczo-dydaktyczny” Zanim będę uczniem” E. Tokarskiej i J. Kopały”
- X 2011- referat dla rodziców „Poczytaj mi mamo, czyli jak czytanie bajek dzieciom wpływa na ich rozwój emocjonalny”.
- XI 2011- Referat „Prawa i obowiązki przedszkolaka”
- XII 2011- Referat „ Wprowadzanie dziecka w świat pisma – metoda nauki czytania wg . I . Majchrzak.
*Rola przedszkola w przygotowaniu 5-latka do podjęcia nauki w szkole
* Karać czy nagradzać swoje dziecko?
* Arteterapia w pracy nauczyciela.

2012- 2013

Wzięłam udział w radach szkoleniowych o tematyce:

• 30. X. 2012 „ Ochrona danych osobowych”
• 30 . X. 2012 „ Dokumentowanie PPP w przedszkolu” – wyniki obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej
• 28 XI 2012 „Kultura i sztuka ludowa w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”- przygotowałam ci poprowadziłam część teoretyczną i ćwiczenia warsztatowe
• 15.I .2013 „ Wykorzystanie metod aktywizujących w edukacji szkolnej”.
• 05.IV .2013 „ Rozwijanie twórczej aktywności muzycznej metodą Batti Strauss”
• 9. V. 2013 „ Metody twórczej aktywności ruchowej w pracy z dziećmi”

W warsztatach metodycznych i konferencjach dla nauczycieli

* 15.IX. 2012 uczestniczyłam w „Warsztatach tańca ludowego- krakowiak”
* 15.IX.2012 uczestniczyłam w „Warsztatach dziecięcych zabaw ludowych”
* 13. X. 2012 ukończyłam kurs „Pierwsza Pomoc”
* 8. XI. 2012 uczestniczyłam w warsztatach „Pedagogika zabawy”
* 13.XII. 2012 uczestniczyłam w warsztatach „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela”
* 5.03.2013 uczestniczyłam w warsztatach muzyczno-teatralnych „ Wiosenne nutki”

Powiększyłam swoją biblioteczkę metodyczno- przedmiotową o referaty i opracowania przygotowywane dla rodziców oraz na potrzeby współpracy z Radą Pedagogiczną:

* scenariusze ciekawych zajęć koleżeńskich , znalezione w Internecie
* opinia dziecka (podejrzewanego o nadruchliwość)
* „ Co to są zdolności – zdolności u małego dziecka”
* „Praca z dzieckiem agresywnym”
* „ Dojrzałość szkolna”
* „ Jak pomagać dzieciom leworęcznym?”

Na bieżąco w miarę potrzeb tworzyłam i gromadziłam materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć wychowawczo- dydaktycznych z dziećmi. Środki jakie zgromadziłam w ciągu całego okresu stażu dotyczyły różnej tematyki np : krajobrazy Polski, symbole narodowe, święta katolickie i świeckie, tradycyjne obrzędy Skawińskie, historia miasta Skawina, kwiaty chronione, wiosenna łąka itd.
Wszystko zgromadziłam w teczkach tematycznych, które dokładnie opisałam . Wykonywałam również dekoracje do sali i kącików tematycznych, stroje np. – krakowskie , góralskie i łowickie spódniczki, strój Skawinianki, króla Kazimierza Wielkiego, czarownicy, Myszki Miki ....

Zgodnie z założeniami zadań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i podniesieniem moich kwalifikacji ukończyłam kurs „Kierownika i organizatora wycieczek”, który zaplanowałam w moim planie rozwoju zawodowego.

EFEKTY:

Opanowanie przeze mnie wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach zawodowych oraz poprzez samodzielne studiowanie literatury przyczyniło się do podniesienia moich kwalifikacji jako nauczyciela i wychowawcy.
Dzięki samodzielności w zdobywaniu wiedzy , utrwaliłam ją poprzez jej przekazywanie dzieciom w sposób przemyślany i efektywny, co przyczyniło się do zapewnienia moim wychowankom właściwych warunków pracy, nauki i zabawy.
Możliwość korzystania ze zgromadzonych własnych pomocy dydaktycznych uatrakcyjnia zajęcia dla dzieci , a dzięki temu dzieci skuteczniej przyswajają nową wiedzę .
Działając w sposób celowy i przemyślany , wzbogacam proces edukacyjny w różne metody i formy pracy.
Kierując procesem edukacyjnym z pełnym zaangażowaniem i wzbogacając swój warsztat pracy o nowe pomoce dydaktyczne utwierdzam się, że moja praca przynosi efekty. Podniosłam jakość pracy przedszkola poprzez podnoszenie efektywności nauczania,
jednocześnie stworzyłam pozytywny obraz placówki w której dzieci osiągają wysokie wyniki w gotowości do podjęcia nauki w szkole.

III ) Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt 3. )

Ubieganie się o podjęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam od przeanalizowania przepisów prawa oświatowego z zakresu ubiegania się o awans.
W całym okresie trwania stażu na bieżąco zapoznawałam się z następującymi przepisami prawa oświatowego :
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
Zapoznawałam się z bieżącymi publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
zapoznałam się także z dokumentami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z Rozdziałem 3a dotyczącym „ Awansu zawodowego Nauczycieli” oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Śledziłam na bieżąco artykuły i opracowania dla nauczycieli zawarte w elektronicznych publikacjach i czasopismach oświatowych jak:
• Mentor
• Bliżej Przedszkola
• Wychowanie w przedszkolu
• Portal nauczycielek przedszkola
• Doradca dyrektora (tylko numery zamieszczone w Internecie)
• Edux.pl
• Profil nauczycielek przedszkola (w NK)

Korzystając ze stron www.men.waw.pl i WWW.men.gov.pl na bieżąco śledziłam i śledzę zmiany w polskim prawie oświatowym.

Jako członek rady pedagogicznej uczestniczyłam w radach pedagogicznych podejmujących w/w tematy:

1) Podczas omawiania dopuszczenia do użytku programu własnego „Skawina – mała ojczyzna” zapoznałam się z przepisami dotyczącymi wprowadzania innowacji pedagogicznych

2) Przygotowałam część teoretyczną rady szkoleniowej ‘Wycieczka jako forma realizacji podstawy programowej” w X 2010 – podczas tworzenia przedszkolnego regulaminu wycieczek i spacerów zapoznałam się z wybranymi przepisami i rozporządzeniami określającymi organizowanie wycieczek i wyjazdów dla dzieci .

3) 22.X.2011 prowadziłam teoretyczną część narady : Organizacja i dokumentowanie udzielania dzieciom pomocy psycho-pedagogicznej w przedszkolu , uczestniczyłam w opracowywaniu przedszkolnej dokumentacji dotyczącej udzielania pomocy psycho-pedagogicznej w przedszkolu. – przygotowując się do wykonania tych zadań zapozna łam się z szeregiem ustaw i rozporządzeń dotyczących udzielania dzieciom pomocy psycho- pedagogicznej.

4) 30 . X. 2012 podczas rady szkoleniowej „Ochrona danych osobowych „ zapoznałam się z szeregiem przepisów i rozporządzeń traktujących na ten temat.
Jako nauczyciel stażysta , zapoznałam się z zestawem dokumentacji przedszkolnej :

• Zapoznałam się z przepisami zawartymi w Statucie Samorządowego Przedszkola nr 3 w Skawinie- (Tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych 28.08.2008 r , 06.11.2008 r., 01.10 2009r., 16.02.2011 r.)
• Planem Rozwoju Przedszkola
• Regulaminem Przedszkola
• Programem Wychowawczym
• Regulaminami BHP, Spacerów i wycieczek
• Procedurą odbioru dziecka z przedszkola.

EFEKTY:

Po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego starałam się rzetelnie realizować wytyczone zadania aby spełnić wszelkie określone prawem wymagania i uzyskać awans zawodowy.

IV ) Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1. )


Rozpoczęcie stażu zostało poprzedzone przeprowadzoną przeze mnie analizą odpowiednich dokumentów prawnych

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
* Znowelizowanej Karty Nauczyciela

Na ich podstawie oraz po zapoznaniu się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola , przygotowałam i złożyłam w dniu 01 września 2010 r wniosek o rozpoczęcie stażu. Dyrektor przedszkola pozytywnie rozpatrzyła mój wniosek o odbycie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i przydzieliła mi opiekuna p. M. Ożóg.,
We wrześniu 2010r nawiązałam współpracę z opiekunem , zawarłyśmy kontrakt , który jasno określał zasady naszej współpracy i zadania do wykonania w czasie stażu na nauczyciela mianowanego. Z pomocą przydzielonego mi opiekuna napisałam Plan Rozwoju Zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego , a po jego zatwierdzeniu przez dyrektora przedszkola rozpoczęłam jego realizację.
Wspólnie z opiekunem zaplanowałyśmy zajęcia koleżeńskie które planowałyśmy prowadzić 2X w miesiącu . Jednak po dokładnym przeanalizowaniu rozporządzenia określającego wymaganą ilość prowadzonych zajęć w trakcie awansu na nauczyciela mianowanego , zmniejszyłyśmy je do jednego zajęcia prowadzonego przez stażystę w obecności opiekuna i jednego zajęcia w miesiącu prowadzonego przez opiekuna dla nauczyciela stażysty. Zmiany wprowadziłyśmy za zgodą Dyrektor przedszkola i na mocy „ZMIANY W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELI WG ROZPORZĄDZENIA MEN i S Z DNIA 01 GRUDNIA 2004 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU
ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI „ :
- W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzić zmiany w
planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły(§ 4 ust. 3).
- Zmniejszono liczbę zajęć, które powinien obserwować
nauczyciel stażysta z dwóch do co najmniej jednego w miesiącu
(§ 6 ust. 1 pkt 2).
Zmiany tej dokonałyśmy ze względu na trudności organizacyjne spowodowane pracą w tej samej grupie dzieci
W trakcie stażu prowadziłam co miesiąc zajęcia w obecności opiekuna do których napisałam scenariusze z gromadzone w teczce stażysty. Każde zajęcia tuż po ich przeprowadzeniu dokładnie omawiałyśmy i pisałyśmy notatkę z przeprowadzonej rozmowy .
Analogicznie postępowałyśmy w przypadku zajęć prowadzonych przez opiekuna nauczyciela stażysty.
Oprócz notatek z zajęć , prowadziłam rejestr spotkań i konsultacji z opiekunem. Konsultowałam przygotowanie poszczególnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, imprez przedszkolnych, konkursów , pisania sprawozdań .
Oprócz zajęć prowadzonych dla opiekuna stażu prowadziłam zajęcia otwarte na które zapraszałam rodziców oraz innych nauczycieli , zwłaszcza nauczyciela stażystę odbywającego awans na stopień nauczyciela kontraktowego A. Zając. W trakcie stażu przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie
- 21XI 2011 prowadziłam warsztaty dla rodziców metodą dramy , w których uczestniczyło 5 nauczycielek

- 27.I .2012 z zakresu wychowania fizycznego „ Rozwijanie sprawności ruchowej , stosowanie metod aktywizujących, profilaktyka wad postawy.

- zajęcia dla praktykantki w każdy piątek od początku stycznia do maja 2012

- 11. X. 2012 prowadziłam zajęcia koleżeńskie z udziałem oddz. V (Ewa D. ) i VI ( Ela SZ.) oraz opiekuna stażu „Dzień Drzewa”

- 20. XI. 2012 prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców z udziałem nauczycielki stażystki Agnieszki Z. i Dyrektorki przedszkola „ Mędralkowe zabawy”

- 4. XII. 2012 prowadziłam zajęcia koleżeńskie dla nauczycielki stażystki Agnieszki Z. Pt. „Ciężka praca górnika”

- 28. V. 2013 prowadziłam zajęcia otwarte „ Dobry pirat” połączone z Dniem Mamy i Taty.
Wzięłam udział w zajęciach koleżeńskich;
- I. 2012 uczestniczyłam w zajęciach gimnastycznych metodą Kniessów u M. Ożóg.
- 7. XI. 2012 uczestniczyłam w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez Elę sz. Pt. „Zgubiony kotek prowadzonych metodą E. de Bono.
- 8. V. 2013 uczestniczyłam w koleżeńskich zajęciach ruchowych metodą opowieści ruchowej w grupie 3- latków.
W trakcie stażu prowadziłam zajęcia w obecności Dyrektora przedszkola np:
- 09.06.2011 Cel hospitacji: określenie poziomu wiedzy , postaw i zachowań dzieci z zakresu edukacji regionalnej i wychowania patriotycznego.
- 23. 11 . 2013 Cel hospitacji ; Zaangażowanie nauczyciela w prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
-7.02.2013 Cel hospitacji: Sposoby wykorzystywania różnych form sztuki ludowej do rozwijania aktywności dzieci i nabywania nowych umiejętności
- 10. 05.2013 Cel hospitacji diagnozującej: Poziom wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie przygotowania do nauki w szkole..

Do każdego przeprowadzonego zajęcia napisałam szczegółowy scenariusz i omówiłam z panią Dyrektor.
Oprócz scenariuszy opracowywałam miesięczne plany pracy dla dzieci 3-4 letnich w latach 2010-2011, 5-6 letnich w latach 2011-2012 i 6- letnich w latach 2012-2013 .Każdy plan zawierał środki realizacji zamierzonych działań, cele operacyjne i realizowane obszary podstawy programowej. W planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej uwzględniałam kierunki pracy wyznaczone w rocznym planie pracy przedszkola , dbałam o realizowanie całej podstawy programowej . Po każdym semestrze pracy pisałam sprawozdania i dokonywałam samooceny jako nauczyciel –wychowawca , sprawozdania składałam Dyrektorowi przedszkola. W swojej pracy planowałam też działania dla dzieci zdolnych i dzieci z deficytami do pracy wyrównawczej. Działania te były zapisywane w miesięcznych planach pracy .
Planując i organizując własne działania wychowawczo- dydaktyczne planowałam pracę dla studentek-praktykantek , które w trakcie stażu pozostawały pod moją opieką. W okresie od 16- 20 . I. 2012 miałam pod opieką p. Kingę , studentkę Krakowskiej AP, a od stycznia do maja 2012 1X na tydzień prowadziłam zajęcia dla p. Moniki studentki studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi . Obie praktykantki zapoznałam z obowiązującymi w placówce dokumentami-rocznym planem pracy przedszkola, statutem przedszkola, rozkładem dnia w przedszkolu, regulaminem spacerów i wycieczek, regulaminem BHP, regulaminem Rady Rodziców oraz z procedurą odbierania dzieci z przedszkola. Przygotowując się do planowania własnych zajęć zapoznały się z obowiązującą Podstawą Programową dla wychowania przedszkolnego oraz realizowanym programem wychowawczo-dydaktycznym" Zanim będę uczniem" E. Tokarskiej. Praktykantki została zapoznane z przepisami prawa oświatowego, wytycznymi prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku 3 lat, 5-6 lat oraz dokumentacją pracy nauczyciela wychowawcy.

Kolejnym zaplanowanym zadaniem w ramach stażu na nauczyciela mianowanego było prowadzenie obserwacji potrzeb rozwojowych dzieci. W tym celu na początku każdego roku szkolnego każde dziecko było obserwowane pod kątem jego umiejętności, samoobsługi, sprawności manualnej, zakresu małej i dużej motoryki i funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Takich obserwacji prowadziłam 3 w ciągu roku, po przeprowadzonych obserwacjach pisałam notatkę , z którą zapoznawałam rodziców dziecka , a następnie planowałam zakres pracy korekcyjno- kompensacyjnej lub pracy z dzieckiem zdolnym.
Oprócz obserwacji dziecka w przedszkolu z 5 i 6- latkami była przeprowadzona dwa razy w roku diagnoza stanu gotowości szkolnej. O jej wynikach na bieżąco byli informowani rodzice dziecka.
Umiejętność organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy u nauczyciela jest bardzo ważna, gdyż w tym zawodzie nie pracuje się szablonowo, do każdego dziecka trzeba podejść indywidualnie , każde jest inne i innym wymaganiom nauczyciel musi sprostać. Analizowanie i dokumentowanie własnych działań odgrywa również ważną rolę. Planując co miesięczną pracę wychowawczo dydaktyczną unikamy powielania tematów , mamy możliwość stosowania różnorodnych form i metod pracy co powoduje indywidualne traktowanie każdego dziecka. W grupach zróżnicowanych wiekowo również należy zwrócić uwagę na stopniowanie trudności zadań stawianych dzieciom do wykonania.
EFEKTY:
Dzięki umiejętnej organizacji pracy i ciągłemu doskonaleniu własnego warsztatu dostosowuję sposób pracy z dzieckiem do jego możliwości, stosując różnorodne zabiegi dydaktyczne mogę mobilizować dzieci do działania. Planując własną pracę nie powielam już realizowanych zagadnień , eliminuję popełnienie błędu wychowawczego lub dydaktycznego. Realizację materiału trudniejszego potrafię rozłożyć w czasie , a umiejętne tego zaplanowanie przyczynia się do wydajności i efektywności mojej pracy. Dzielenie się własnymi środkami dydaktycznymi uatrakcyjnia pracę innych nauczycieli w placówce, umiejętność dokonywania ewaluacji i omawiania prowadzonych zajęć przyczynia się do zacieśnienia współpracy nauczycieli ze sobą, a to wpływa na podniesienie jakości pracy przedszkola.

V ) Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7. ust 2. pkt 2. )

Każdy wychowawca rozwija u dziecka przywiązanie do miejsca w którym mieszka, część nauczycieli robi to być może nieświadomie poprzez spacery po ciekawej okolicy, wyjścia do kina, teatru , a jeszcze inni nauczyciela dokładnie planują takie działania. Ja nie pochodzę ze Skawiny więc na rozeznanie się w temacie historii i tradycji miasta poświęciłam dużo czasu.
W czasie stażu organizowałam wiele wycieczek po najbliższej okolicy ; do Miejskiego Parku, do remizy strażackiej, do Urzędu Miasta, apteki, kina, kościoła . Od lat jestem w przedszkolu koordynatorem współpracy ze środowiskiem, zajmuję się organizacją i czuwam nad przebiegiem współpracy z różnymi instytucjami w Skawinie. Realizując zadania z zakresu problematyki środowiska lokalnego współpracowałam z Miejską Biblioteką w Skawinie , której pracownicy organizują ciekawe warsztaty biblioteczne związane tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Andrzejkami, karnawałem, a także warsztaty oparte na literaturze np.; „Spotkania dreszczykiem”, „Zabawy w Indian”. Oprócz biblioteki współpracowałam z Muzeum Regionalnym w Skawinie, którego dyrektor organizował dla przedszkolaków bardzo ciekawe lekcje muzealne dotyczące zarówno zwyczajów i tradycji świątecznych jak i historii miasta, jego zabytków. W ramach współpracy z muzeum , zorganizowałam w styczniu 2011 roku Dzień Babci i Dziadka w Muzeum, po występach dziadkowie mogli obejrzeć ciekawą wystawę o Skawinie.
Mając na celu kultywowanie tradycji regionalnych organizuję cyklicznie Gminny Konkurs Regionalny wiedzy o Skawinie , ten konkurs odbywa się co roku pod innym hasłem
2010 r. nosił tytuł „ Skawina i okolice”
2011r.- „ Śladami Skawińskiego Sokoła”
2012r. – „Skawina – mała ojczyzna”
2013r. „Skawińskie zwyczaje Wielkanocne”
W jury konkursu zasiadają sławni Skawiniacy – przedstawiciele UMi G w Skawinie, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, Klubu Seniora, pracownicy skawińskich bibliotek, twórcy ludowi...
Realizowałam również własny program edukacji regionalnej „Skawina – mała ojczyzna” w ramach planowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz w ramach zajęć dodatkowych prowadziłam zajęcia Kółka Regionalnego podczas których zapoznawałam dzieci z najbliższą okolicą, ich rodzinnym miastem – Skawiną i wybranymi regionami Polski.

Co roku organizowałam Bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny, na który przygotowywałam różnego rodzaju ozdoby i dekoracje, kiermasze odbywały się nie tylko na terenie przedszkola ale również na rynku w Skawinie, w Hali widowiskowo-sportowej, na placu targowym.. dochody uzyskane z kiermaszu wykorzystywane były na zakup odtwarzaczy CD , dekoracji i zabawek dla dzieci.
Okazjonalnie współpracowałam z
• Ochotniczą Strażą Pożarną w Skawinie, która raz w roku przygotowywała dla dzieci niezwykle ciekawe pokazy strażackie
• Strażą Miejską i Policją, których przedstawiciele przychodzili do przedszkola na pogadanki o bezpieczeństwie, spotkania te dotyczyły tematyki :
-Bezpieczne poruszanie się wzdłuż ruchliwej jezdni
-Spotkanie z nieznajomym
-Co zrobić jak się zgubię?
-Bezpieczne wakacje
-Przemoc
Uwzględniając w swojej pracy problematykę najbliższego środowiska należy wspomnieć o udziale przedszkolaków w akcjach charytatywnych . Wokolicach świąt mobilizuję dzieci i rodziców do współpracy podczas wykonywania pocztówek dla chorych dzieci z „Marzycielskiej Poczty”. Przedszkolaki z rodzicami przygotowują piękne pocztówki, które wysyłamy do wybranych dzieci z życzeniami , obecnie mam troje zaprzyjaźnionych dzieci do których wysyłamy swoje pocztówki. Przedszkolaki ucząc się szacunku dla zwierząt brały też udział w akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”, w której mogły się podzielić pożywieniem , kocykiem czy zabawką z psami ze Skawińskiego Schroniska dla Zwierząt.

Poza współpracą z wymienionymi instytucjami w środowisku , organizowana jest współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Logopedyczną , która polega na prowadzeniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Oprócz współpracy jaką podjęłam w środowisku samodzielnie studiuję i analizuję dostępne w czasopismach dla nauczycieli artykuły z zakresu współcześnie występujących problemów społecznych . Artykuły te recenzuję lub streszczam i wykorzystuję na gazetkach dla rodziców .

EFEKTY:

Zadania z zakresu uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego wykonałam zgodnie z planem. Przedsięwzięcia te miały znaczący wpływ na rozwój placówki, promowanie jej w środowisku, podwyższanie jakości jej pracy i zadowolenie rodziców W wyniku podjętych przez mnie działań ,nabyte umiejętności pozwoliły mi na:
zaspakajanie potrzeb wychowawczych i opiekuńczych moich wychowanków oraz na
skuteczniejsze i ciekawsze działania wychowawcze.

VI ) Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły.
(§ 7. ust 2. pkt 3. )

W cały m okresie trwania stażu czynnie uczestniczyłam w realizacji priorytetów edukacyjno- wychowawczych przedszkola. Rzetelnie realizowałam program pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola E. Tokarskiej „Zanim będę uczniem”, program własny „ Skawina – mała ojczyzna”. Na bieżąco realizowałam i monitorowałam zrealizowane obszary podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego , planowałam i realizowałam w planach miesięcznej pracy wychowawczo- dydaktycznej tematykę z zakresu – bezpieczeństwa, zdrowia ,praw dziecka , kultury słowa i zachowania, przywiązania i szacunku do symboli narodowych.
Realizując zadania edukacyjne i wychowawcze przygotowałam dzieci do udziału w różnorodnych konkursach i sama organizowałam konkursy o różnorodnej tematyce dla dzieci na terenie przedszkola i gminy. Prowadziłam zajęcia kółka regionalnego i warsztaty sztuki ludowej dla nauczycieli i rodziców. Promowałam przedszkole w środowisku organizując świąteczne kiermasze .
W swojej pracy stosowałam różnorodne techniki i metody pracy , wykonywałam prace plastyczne nowymi , atrakcyjnymi dla dzieci technikami, realizowałam elementy „Dziecięcej matematyki”, odimiennej metody nauki czytania i elementy metody sylabowe J. Cieszyńskiej.
Współpracowałam z instytucjami w środowisku i rodzicami , co opisałam już rzetelnie we wcześniejszych rozdziałach mojego sprawozdania.
Analizowałam i dokumentowałam na bieżąco postępy rozwojowe dzieci , omawiałam je z rodzicami , w razie potrzeby podejmowałam współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną lub logopedą.
Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli oraz praktykantek.
Współpracowałam z Muzeum Regionalnym , Bibliotekami, Klubem Seniora, Towarzystwem Przyjaciół Skawiny.

EFEKTY:

Będąc koordynatorem do spraw współpracy ze środowiskiem dbałam aby dzieci miały kontakt z biblioteką i muzeum dzięki czemu obcowały ze sztuka i literaturą , nabywały nowych umiejętności wyrabiały swoje opinie na temat sztuki malarskiej i rękodzieła artystycznego , co niewątpliwie wpłynęło na ich rozwój emocjonalny .
Aktywnie realizowałam też inne zadania wychowawcze i opiekuńcze dzięki którym :
• Poznałam sytuację rodzinną wychowanków, obserwowałam swoich uczniów, współpracowałam z rodzicami
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze.
• Wykorzystywałam znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania wszelkich problemów.

VII ) Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii
komputerowej i informacyjnej (§ 7. ust 2. pkt 3. )

Rozwój techniki postępuje obecnie bardzo szybko , już małe dzieci potrafią samodzielnie korzystać z technologii komputerowych i informacyjnych , a dla mnie jako nauczycielki stanowią one dużą pomoc. Znajomość obsługi komputera , drukarki , skanera i wielu innych urządzeń bardzo ułatwia solidne przygotowanie się do zajęć z dziećmi, przygotowania różnego rodzaju prezentacji multimedialnych dla innych nauczycieli lub rodziców.
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego często korzystałam i na co dzień korzystam z różnych programów komputerowych które bardzo ułatwiają mi pracę . Najczęściej używane przeze mnie to:

- Microsoft Office Word
- Windows
- VLC media player
- Ashampoo Burning studio
- Libra Office
- Power Point

Za pomocą których opracowuję różnego rodzaju dokumentację niezbędną w pracy nauczyciela – wychowawcy np.
• plany pracy wychowawczo- dydaktycznej
• wszelkiego rodzaju tabele np. do ewidencjonowania obecności na zebraniach, udziału w wycieczkach , potwierdzenia odbioru dokumentacji dziecka w przedszkolu itp.
• ankiety
• opracowania, sprawozdania, artykuły na gazetki i strony internetowe

Za pomocą odpowiednich programów komputerowych mogę też zapisywać i odczytywać pliki nagrywane podczas zajęć muzyczno-rytmicznych z akompaniamentem instrumentów na cyfrowym dyktafonie , a następnie wykorzystywać je do utrwalania lub nauki piosenek i
wspólnie wymyślonych z nauczycielką rytmiki tańców.
Wykorzystując znajomość technologii komputerowej przygotowuję różnego rodzaju prelekcje i prezentacje które podnoszą atrakcyjność spotkań z rodzicami, posiedzeń rady pedagogicznej, zajęć z dziećmi, konkursów i wielu innych odbywających się przedszkolu imprez i uroczystości.
Opiekując się stroną Internetową przedszkola , mam możliwość zamieszczania artykułów i zdjęć z różnych wydarzeń w przedszkolu i środowisku lokalnym.
Również za pomocą technologii komputerowej samodzielnie tworzę wzory podziękowań, dyplomów, listów gratulacyjnych, zaproszeń, różnego rodzaju szablonów , które wykorzystuję do wykonywania dekoracji gazetek ściennych, kącików w sali , scenografii do teatrzyków .
W bieżącym roku szkolnym uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu posługiwania się „Szkolnym Telefonem”, za pomocą którego mam możliwość przesyłania wiadomości do rodziców lub innych nauczycieli za pomocą połączeń z komputera na telefon komórkowy.
Przy pomocy komputera zamieszczam własne scenariusze na stronach internetowych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego , prowadzę własnego bloga nauczycielki przedszkola „ Moje słoneczka”, gdzie dzielę się własnym doświadczeniem z innymi koleżankami .
W celu samodoskonalenia przeglądam różne strony internetowe dla nauczycieli przedszkola lub tematyczne w miarę potrzeb np. :
• Mentor
• Bliżej Przedszkola
• Wychowanie w przedszkolu
• Portal nauczycielek przedszkola
• Doradca dyrektora (tylko numery zamieszczone w Internecie)
• Edux.pl
• Profil nauczycielek przedszkola (w NK lub FB)

Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informacyjnej poszerzyłam i usystematyzowałam również poprzez udział w rożnych szkoleniach ;

• 29 i 30 .11.2010 r. „ Zagrożenia medialne- profilaktyka uzależnień” – udział w tym szkoleniu usystematyzował moją dotychczasową wiedzę na temat zagrożeń płynących ze świata Internetu i komputera już dla kilkuletnich dzieci.

• 15.12.2010 r. „ Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu – nowoczesne rozwiązania w świetle wymagań prawa oświatowego.”-
Uczestnicząc w tym szkoleniu dowiedziałam się w jaki sposób prowadzić i zapisywać dane gromadzone podczas obserwacji i diagnozy dziecka w przedszkolu. Posługiwanie się odpowiednim programem komputerowym pomaga zestawiać te dane ze sobą , co ułatwia obserwację uzyskiwanych przez dziecko postępów w zakresie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

• 17. 05.2012 r. „ Czy mogę ustrzec swoje dziecko przed niebezpieczeństwem uzależnień?” – ten kurs dał mi wiedzę jak radzić sobie z kilkulatkiem, który bardzo lubi komputer do zabawy i jak zachęcić go do posługiwania się komputerem jako środkiem dydaktycznym .

• 30. 05.2012r. „ Wykorzystanie modułu MultiDzieciak w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” uczestnictwo w tym szkoleniu zaowocowało zajęciami z grupą przedszkolaków w Multi Centrum , również podczas zajęć kursu poznałam programy komputerowe służące do nauki poprzez zabawę . Kierując się pomysłami zaczerpniętym na tym szkoleniu przygotowałam samodzielnie dla dzieci planszę do gry , prezentację multimedialną o ptakach i drzewach, które wpłynęły na dziecięcą wyobraźnię i uatrakcyjniły moje zajęcia w przedszkolu.

• 13. 12.2012 r. „ Metody aktywizujące w pracy nauczyciela”- uczestnicząc w tym szkoleniu zapoznałam się z funkcjonowaniem Tablicy Interaktywnej i sposobów jej wykorzystania w pracy z małymi dziećmi.
Dowiedziałam się również o istnieniu różnorodnych programów komputerowych dla dzieci zawierających treści wychowawczo-dydaktyczne pomocne w nauce liczb i literek oraz wielu innych ciekawych zagadnień z dziedziny historii i przyrody.

Również w ramach samodoskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komputerowej współpracuję z panią wice dyrektor Agatą Pagacz podczas prowadzenia strony internetowej naszego przedszkola. Samodzielnie piszę i zamieszczam notatki z różnych ważnych wydarzeń w przedszkolu , uzupełniam przedszkolną galerię w zdjęcia , redaguję informacje dla rodziców.

W zakresie umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii
komputerowej i informacyjnej wykonałam wszystkie zaplanowane na okres stażu zadania.
Zauważyłam , że wykorzystanie komputera do przygotowywania środków dydaktycznych,
tworzenie własnych prezentacji znacznie uatrakcyjnia moją pracę, wpływa na skrócenie czasu przygotowań do zajęć.
Dodatkowo ,chcąc szybko i skutecznie przekazać ważną informację nie musiałam angażować rodziców do przyjścia osobiście do przedszkola , tylko w najmniej kłopotliwy sposób za pomocą wydrukowanych zawiadomień lub „Szkolnego Telefonu”, uzyskiwałam zamierzony efekt Taka forma poza tym, że oszczędziła czas obu stronom, to także nie powodowała nieporozumień, które mogłyby zaistnieć gdyby w przekazywaniu informacji ustnie miały pośredniczyć dzieci.
Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi miałam szansę w pełni wykorzystać podczas przygotowywania prezentacji na szkoleniową radę pedagogiczną
pt. ” Kultura i sztuka ludowa w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”,
„ Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym” oraz podczas prezentacji przygotowanej dla rodziców 5- latków Pt. „Gotowość szkolna „ . W celu jak najbardziej przejrzystego zaprezentowania przygotowanych przeze mnie materiałów zdecydowałam się na pokaz slajdów stworzonych w programie Power Point. Dowiedzione jest bowiem, że im więcej zmysłów uczestniczy w przekazie i odbiorze wiadomości, tym lepiej zostaje ona przyswojona. Z kolei dla nauczycieli uczestniczących w tak poprowadzonej radzie pedagogicznej była ona okazją do zapoznania się nowymi formami przekazu informacji i wywołała żywe zainteresowanie zarówno tematem rady jak i samym programem komputerowym który jest bardzo prosty w obsłudze.
Zainteresowana technologią komputerową uczestniczyłam w Internetowym Kursie dla Nauczycieli z zakresu Arteterapii , a wiedzę na nim zdobytą przekazałam w formie prezentacji Power Point swoim koleżankom nauczycielkom podczas rady szkoleniowej.

EFEKTY:

Obecnie komputer służy mi jako ważne i bardzo pomocne narzędzie usprawniające moją pracę , wzbogaca zajęcia dydaktyczne dla dzieci, czyni je bardziej atrakcyjnymi , pomaga mi rzetelnie i sprawnie przygotować dokumentację prowadzoną przez nauczyciela –wychowawcę . Służy jako pomoc dydaktyczna podczas rożnego rodzaju spotkań i prelekcji dla rodziców i nauczycieli.
Umiejętność posługiwania się komputerem oraz śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy pedagogicznej, uatrakcyjniło dzieciom zajęcia wychowawczo- dydaktyczne a tym samym podniosło jakość pracy przedszkola..


VIII ) Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
(§ 7. ust 2. pkt 4. )

Zapoznanie się z literaturą z zakresu psychologii i pedagogiki w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zwiększyło efektywność i sprawność mojej pracy wychowawczo- dydaktycznej . Często korzystałam z zasobów portali i stron internetowych oraz propozycji biblioteczki przedszkolnej i Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki .:
• 29.03. 2010 „ Rola tekstu literackiego w kształtowaniu osobowości dziecka”.
• 15. 04.2010 „ Świat zmysłów- twórcze zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową.
• 24. 10. 2011 „ Rola i zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze SPE”.
• 10.05. 2011 konferencja „ Wychowanie do wartości”.
• I – II . 2012 warsztaty psychoedukacyjne „ Szkoła dla rodziców i wychowawców „ oparte na koncepcji A. Faber, i E. Mazlish
• 06.03- 27.03. 2012 kurs doskonalący Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.
• 04.04.2012 szkolenie „ Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”.
• 17. 05.2012 „ Czy mogę ustrzec swoje dziecko przed niebezpieczeństwem uzależnień?
• 14.06.2012 Spotkanie edukacyjne „ Możliwości zapobiegania zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania u dzieci i młodzieży.”

Uczestnictwo we wszystkich tych szkoleniach usystematyzowało moją wiedzę w zakresie wybranych zagadnień psychologii i pedagogiki dotyczących pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Wykorzystując wiadomości zdobyte podczas kursu , przygotowałam i poprowadziłam naradę szkoleniową dla nauczycieli –
22.X.2011: Organizacja i dokumentowanie udzielania dzieciom pomocy psycho-pedagogicznej w przedszkolu.

Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam w oddziale I , grupie dzieci 3 i 4- letnich.
Moja pracę w tym oddziale poprzedziło przygotowanie przeze mnie spotkania dla rodziców dzieci 3-letnich i nowoprzyjętych . Myślą przewodnią mojego spotkania z rodzicami był proces adaptacji i towarzyszące mu zjawiska i sytuacje dotyczące zachowania się i emocji przeżywanych przez dzieci. W celu sprawnego przebiegu tego spotkania przygotowałam ulotki i materiały dla rodziców informujące ich o tym jak wspólnie nauczyciele i rodzice mogą pomoc dziecku przetrwać pierwsze dni w przedszkolu.
Kolejnym etapem wychowawczo-dydaktycznym w mojej pracy było wdrażanie młodszych dzieci do podejmowania samodzielnych prób ubierania się , jedzenia, korzystania z toalety i umywalki. Z czasem wszystkie dzieci były bardziej samodzielne w trakcie spożywania posiłków, w toalecie i podczas przebierania się w stroje gimnastyczne lub piżamę.
Drugi rok mojego stażu spędziłam pracując w grupie 5 i 6- latków. Tutaj specyfika pracy wychowawczo-dydaktycznej była nieco inna, dzieci wdrażałam do kulturalnego zachowania się podczas posiłków i zabaw, do utrzymywania wokół siebie ładu i porządku i odkładania na swoje miejsce zabawek i przyborów .
Trzeci rok stażu spędziłam , pracując w grupie jednolitej wiekowo – 6-latków, gdzie specyfika pracy wychowawczej była bardzo podobna do tej sprzed roku.

W każdym roku szkolnym po wstępnej obserwacji dzieci określałam grupy dyspanseryjne i w zależności od potrzeb opracowywałam plan pracy korekcyjno- kompensacyjnej lub indywidualnej.
Moja wiedza z zakresu wybranych zagadnień psychologii , pedagogiki i dydaktyki została wzbogacona dzięki studiowaniu literatury z tego zakresu tematycznego. Na bieżąco w trakcie stażu zapoznawałam się z różnorodnymi pozycjami książkowymi i czasopismami np. :
• Dryden , Voss- „ Rewolucja w uczeniu się” ,
• „ ABC mądrego rodzica”,
• Faber, Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”
• co dwa tygodnie zapoznawałam się z nowinkami i informacjami dla nauczycieli z publikacji „ MENTOR cz. I „ Prawa i obowiązki nauczyciela” , cz. II „Wychowanie i nauczanie”.
• K. Rojkowska „Naucz małe dziecko myśleć i czuć”.
• K. Maćkowiak, A. Rajca „Niezbędnik przedszkolaka czyli jak zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas”
• czasopisma dla nauczycieli „Bliżej Przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka Przedszkola”

Po zapoznaniu się z literaturą tematu, przygotowywałam artykuły i streszczenia wykorzystywane w formie broszurek , artykułów dla rodziców lub na gazetki w holu przedszkola a także publikowane na Portalu Nauczycielki Przedszkola” ,„Moje słoneczka”, „Przedszkolowo” :
* 7.09.2010- pogadanka i ulotka dla rodziców na temat : „Prawa i obowiązki dziecka” , „Deklaracja praw dziecka”
-Artykuł – „ Rady dla rodziców- początki są zawsze trudne”
- Broszurka dla rodziców” Jestem ciekawy świata, odkrywam, doświadczam – dzięki tobie jestem bezpieczny.- o bezpiecznych zachowaniach dzieci dla rodziców
- 7 IX 2011 - prawa dziecka, podstawa programowa, program wychowawczo-dydaktyczny „ Zanim będę uczniem ”w formie omówienia podczas zebrania i w formie ulotki dla rodziców
- 7 IX 2011 – referat dla rodziców „ Jak rozwijać słuch fonematyczny u dziecka”
- IX 2011- ulotka dla rodziców „Prawa rodziców wg Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Konstytucji RP”
- IX 2011- artykuł dla rodziców „ Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w oparciu o program wychowawczo-dydaktyczny” Zanim będę uczniem” E. Tokarskiej i J. Kopały”
- X 2011- referat dla rodziców „Poczytaj mi mamo, czyli jak czytanie bajek dzieciom wpływa na ich rozwój emocjonalny”.
- XI 2011- Referat „Prawa i obowiązki przedszkolaka”
- XII 2011- Referat „ Wprowadzanie dziecka w świat pisma – metoda nauki czytania wg . I . Majchrzak.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki zdobytej na podstawie studiowania odpowiedniej literatury wykorzystywałam do organizowania warsztatów dla rodziców , prowadzenia narad szkoleniowych dla innych nauczycieli oraz do planowania pracy dla praktykantek pozostających pod moją opieką w trakcie stażu.

W trakcie stażu przygotowałam i prowadziłam następujące warsztaty dla rodziców i nauczycieli:

• warsztaty dla rodziców i nauczycieli „ Drama w wychowaniu” 21XI 2011

• Tradycyjne ozdoby choinkowe – warsztaty plastyczno-techniczne, tworzenie ręczne ozdób choinkowych z materiałów naturalnych tradycyjnymi sposobami wspólnie z rodzicami i babciami. 17. XII. 2012

EFEKTY :

Umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy psychologiczno –pedagogicznej zdobytej podczas samokształcenia, uczestnictwa w kursach i szkoleniach przyczyniła się do podjęcia bezkonfliktowej współpracy z rodzicami dzieci , stałych kontaktów indywidualnych celem przekazywania bieżących informacji na temat obserwacji i diagnozy dziecka w przedszkolu.
Podjęciem współpracy podczas wykonywania i kontynuowania z dzieckiem ćwiczeń i zadań w zakresie pracy korekcyjno –kompensacyjnej .
Dzięki odpowiednio dobranym formom i metodom pracy z dzieckiem podczas zajęć indywidualnych udało mi się zachęcić i zmobilizować dzieci do większej samodzielności i wytrwałości w realizacji powierzonych im zadań.
Zdobytą wiedzę zakresu psychologii i pedagogiki oraz umiejętności właściwego jej stosowania w praktyce wykorzystywałam do pracy z dziećmi , współpracy z rodzicami i praktykantkami , którymi opiekowałam się podczas stażu.
Wszystkie zdobyte umiejętności przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy , nawiązania rzetelnej współpracy z rodzicami a przez to podniesienia jakości funkcjonowania przedszkola .
PODSUMOWANIE I WNIOSKI :

Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi ogromną satysfakcję i dostarczyła wielu doświadczeń zwłaszcza na gruncie zawodowym. Wierzę, że wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do wzrostu wartości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania niektórych obszarów życia przedszkola. Podsumowując swoją dotychczasowa pracę muszę stwierdzić, że założenia przyjęte przeze mnie w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam w całości. Mam jednak pełną świadomość, że niektóre z wykonanych przeze mnie zadań można było wykonać lepiej lub inaczej. Mam tu na myśli objęcie pełniejszą opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Ważne jest moim zdaniem aby placówka wychodziła naprzeciw oczekiwaniom środowiska oraz zaspokajała potrzeby dzieci.
W okresie stażu bardzo starałam się sprostać wymaganiom, jakie postawiła przede mną jako nauczycielem i wychowawcą reforma edukacji. Nie zapomniałam jednak w tym wszystkim o najważniejszym , o powołaniu mojego zawodu, którym jest przede wszystkim dziecko, jego kształtowanie i wychowanie . Przekonałam się, że jako nauczyciel w swoich działaniach nie muszę być sama. W okresie stażu uzyskałam solidne wsparcie ze strony dyrekcji i mojego opiekuna stażu , dzięki czemu mogłam dobrze i rzetelnie realizować swoje zamierzenia i przedsięwzięcia. Dzięki konsultacjom i rozmowom o pracy zawodowej zrealizowałam plany dotyczące mojego dokształcania się , a zdobyta podczas kursów i szkoleń wiedza okazała się być niezwykle cenna, wpłynęła na efekty mojej pracy, ale i na jakość pracy przedszkola.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwający 2 lata i 9 miesięcy przyczynił się w moim przypadku do rzetelnego planowania zamierzeń oraz realizowania ich sumiennie i zgodnie z założonym planem. Nauczyłam się również odważnie podejmować decyzje dotyczące mojej pracy zawodowej , podjęłam współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym , dzięki czemu mogłam promować placówkę w której pracuję. Wiele zadań, które realizowałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym lub zadania realizowane w ciągu kilku lat
jak współpraca z rodzicami, z instytucjami lokalnymi , organizowanie konkursów , pedagogizacja rodziców, czy bieżące studiowanie przepisów oświatowych. W przyszłości nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby dobrze realizować zadania przedszkola w którym pracuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.