X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20321
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym


Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest
kształcenie w dzieciach:
a) chęci poznania świata,
b) umiejętności komunikowania się z innymi,
c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

SPOSOBY REALIZACJI WSPÓŁPRACY

Policja:
· kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na
wycieczki autokarowe;
· wycieczka do Miejskiej Komendy Policji w Zielonej Górze –zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta, pogadanka na temat Bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, na drodze , udział w Konkursie organizowanym przez Miejską policję Mamo, tato, jestem bezpieczny – wytypowanie z przedszkola grupy reprezentantów
Straż Pożarna:
· wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, zapoznanie z pracą strażaka, pokaz sprzętu, pogadanka na temat zagrożeń, pokaz umundurowania
· prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym;

5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie
Jak co roku na pamiątkę pierwszych salw artyleryjskich wystrzelonych w 1918 roku we Lwowie, żołnierze 5 Lubuskiego pułku artylerii będą obchodzić swoje święto. Tegoroczne obchody odbędą się w dniach 3 – 4 listopada. Dzieci z naszego przedszkola będą uczestniczyły w tym święcie
Program święta przedstawia się następująco:
09.00 – 10.30 – zawody sportowe klas wojskowych;
11.00 – 13.00 – pokaz sprzętu wojskowego;
11.00 – 11.45 – uroczysty apel;
10.00 – 13.00 – festyn dla dzieci;

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna i specjaliści ( logopeda, fizjoterapeuta)

· pomoc dzieciom przejawiającym trudności (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności
przebadanie w poradni);
· przesiewowe badania logopedyczne;
· udział w kampaniach profilaktycznych;
· prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki dla nauczycieli i rodziców

MOPS
Ośrodek Pomocy Społecznej:
· finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej;
· udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;
· wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;

Stomatolog Jacek Kotul
· współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie
dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystości.
· prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania
prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej;

Placówki oświatowe( szkoły i przedszkola):
· udział dzieci w konkursach w Zielonej Górze i w całej Polsce
· spektakle teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci;
· udział w konkursach plastycznych organizowanych przez
sąsiednie placówki;
· nawiązanie współpracy ze SPnr8 w Zielonej Górze ( warsztaty, wizyty dzieci w szkole i przedszkolu, zabawy, festyny)
· adaptacja dzieci 5-letnich do warunków szkolnych Wizyta w Szkole nr 8 w Zielonej Górze
· udział wychowanków w wybranych uroczystościach

Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe:
· wycieczki do zakładów pracy;
· odwiedzanie miejsc pracy rodziców;
· zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe
zawody;

Muzeum Etnograficzne w Ochli nawiązanie współpracy z Muzeum, korzystanie z oferty edukacyjnej

Schronisko dla zwierząt – udział w akcji Psu na Budę

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI PEDAGOGIZACJA RODZICÓW WSPÓLPRACA Z RODZICAMI W CELU PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ - zebranie ogólne organizacyjno- informacyjne z rodzicami w celu przekazania informacji dotyczących planów i kierunków pracy przedszkola, opłat , regulaminów , organizacji zajęć dodatkowych - zebrania grupowe – omówienie specyfiki procesu wychowawczo-dydaktycznego poszczególnych grupach , ramowych rozkładów dnia , organizacji pracy wdanych grupach wiekowych - zebranie ogólne i grupowe podsumowujące wyniki przeprowadzonych obserwacji dzieci oraz diagnoz przedszkolnych - spotkania z rodzicami wynikające z inicjatywy nauczycieli , a także rodziców , w tym m.in. konsultacje indywidualne w celu przekazania informacji na temat wyników prowadzonych obserwacji i diagnozy przedszkolnej - prezentacja literatury , czasopism dla Rodziców – Kącik ,, To warto przeczytać ‘’ - Kąciki dla Rodziców – udostępnianie materiałów informacyjnych ( broszury, artykuły, propozycje literatury pedagogicznej ) - możliwość korzystania przez Rodziców z zasobów biblioteczki przedszkolnej - organizacja zajęć otwartych dla rodziców – celem poznania stosowanych w przedszkolu metod i form pracy z dziećmi przedszkolnymi - organizacja warsztatów dla Rodziców na temat : ,,Zabawy muzyczno-taneczne ‘’ ,, Zabawy i wróżby andrzejkowe”Warsztaty plastyczne pt. ,, Stroiki świąteczne ‘’ -włączenie rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciomUdział w warsztatach dla rodziców na terenie miasta - informowanie rodziców o możliwości korzystania z porad specjalistów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, - rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych - ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej - informowanie o postępach rozwojowych dziecka Wrzesień 2011Wrzesień 2010 Listopad 2010 Luty 2011 Kwiecień 2011Według potrzebCały rok Według potrzeb i harmonogramu spotkań z rodzicami Cały rok Cały rok Wg ustaleń nauczycieli Listopad 2010 Styczeń 2011Kwiecień 2011Według potrzeb – cały rok
WSPÓŁUDZIAŁ RODZICÓW W PRACACH NA RZECZ PRZEDSZKOLA zaangażowanie rodziców na rzecz przedszkola :- poprzez pomoc w pozyskiwaniu sponsorów przedszkolnych uroczystości - pomoc w organizacji różnorodnych imprez przedszkolnych - pomoc w przygotowaniu rekwizytów do zabawy karnawałowej , inscenizacji przedszkolnych itp. - pomoc przy organizacji Dnia Babci i Dziadka, festynu na Koniec roku Zegnamy przedszkole Cały rok wg harmonogramu imprez i uroczystości przedszkolnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.