X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20264
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy "Wiem prawie wszystko"

REGULAMIN
Gminnego Konkursu Wiedzy „Wiem prawie wszystko”
dla uczniów szkół podstawowych
w roku szkolnym 2012/2013

CEL KONKURSU:

- Wzbogacenie wiedzy uczniów z różnych dziedzin
- Propagowanie wartości zdobywania wiedzy
- Promowanie szkół
- Integracja środowiska

ORGANIZATOR KONKURSU

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

ODPOWIEDZIALNI ZA KONKURS

- Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach
(tu piszemy imiona i nazwiska nauczycieli odpowiedzialnych za konkurs)

Zadaniem odpowiedzialnych za konkurs jest:

- opracowanie i przygotowanie testów pytań dla uczestników do eliminacji szkolnych
- opracowanie i przygotowanie scenariusza finału i zadań dla uczestników finału
- przygotowanie dyplomów dla laureatów i ich opiekunów

TERMIN KONKURSU

- I etap szkolny – 11 marca 2013roku
- II etap gminny- czerwiec 2013 rok

KOMISJE KONKURSOWE

- Szkolna Komisja Konkursowa – powołana przez dyrektora szkoły
- Gminna Komisja Konkursowa – powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach i zaproszeni goście.

ETAP SZKOLNY

ELIMINACJE SZKOLNE

- Szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie, otrzymają na adres szkoły test na eliminacje szkolne. W związku z tym wysyłają karty zgłoszeniowe (załącznik nr 1) na adres Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza ul. Szkolna 1, 76-020 Bobolice lub e – mail szkolabobolice@interia.pl do 14 stycznia 2013 roku

Dyrektor danej szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową

Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy:

- powielenie odpowiedniej ilości testów przygotowanych przez Komisję Konkursową
- przeprowadzenie eliminacji szkolnych w dniu 11 marca 2013 roku
- eliminacje szkolne będą miały formę testów różnicujących z pytaniami otwartymi
i zamkniętymi
- czas rozwiązywania testu – 45 minut
- uczniowie udzielają odpowiedzi na zestawach testowych, zgodnie z zamieszczoną instrukcją
- ustalenie listy uczestników eliminacjach szkolnych ( 2 uczniów z najlepszymi wynikami w szkole)
- przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych (załącznik nr 2) na adres Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza ul. Szkolna 1, 76-020 Bobolice lub e-mail szkolabobolice@interia.pl do 18 marca 2013 roku z dopiskiem: Gminny Konkurs Wiedzy „Wiem prawie wszystko”

ZAKRES MATERIAŁU

1. Nowela „Za chlebem” Henryka Sienkiewicza.
2. Polskie lasy – ochrona środowiska.
3. Przysłowia polskie.
4. Dodatkowo finaliści przygotowują na brystolu jeden plakat propagujący dowolnie wybrane polskie przysłowie. Za prace uczestnicy finału otrzymują dodatkowe punkty.

Praca plastyczna

- Praca wykonana na brystolu, dowolną techniką plastyczną;
- Podpisana imieniem i nazwiskiem autorów imieniem i nazwiskiem opiekuna
oraz adres szkoły.
- Plakat należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Bobolicach do 3 czerwca 2013roku.
- Praca będzie wystawiona w sali gimnastycznej podczas finału konkursu.

Kryteria ocen za prace plastyczne

- Zgodność pracy z tematem
- Estetyka wykonania
- Odpowiedni format pracy

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

FINAŁ

FINAŁ KONKURSU

• Finał Gminnego konkursu wiedzy „Wiem prawie wszystko” odbędzie się w czerwcu 2013 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach (dokładny termin zostanie podany 13 maja 2013 roku i przesłany do szkół przez
e – mail)

• Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobolicach w porozumieniu
z odpowiedzialnymi za konkurs powołuje Gminną Komisję Konkursową
w skład, której wchodzą między innymi zaproszeni goście.


Zadaniem Gminnej Komisji Konkursowej jest:

• przeprowadzenie finału Gminnego Konkursu Wiedzy „Wiem prawie wszystko”
• opieka nad prawidłowym przebiegiem finału i wyłonienie laureatów

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobolicach organizuje finał konkursu, funduje nagrody dla laureatów konkursu i zapewnia opiekę merytoryczną nad konkursem.

Laureatami zostają trzy zespoły z najwyższymi wynikami punktów

Regulamin opracowała

Monika Pachołek

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

GMINNY KONKURS WIEDZY „WIEM PRAWIE WSZYSTKO”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nazwa szkoły:

Adres:

Telefon:

e-mail:

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu szkolnego:

Dyrektor szkoły

Załącznik nr 2

Nazwa szkoły:
Adres:
Telefon:
e-mail:

PROTOKÓŁ
z eliminacji szkolnych
Gminnego Konkursu Wiedzy „Wiem prawie wszystko”

LP. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

W etapie szkolnym konkursu udział wzięło ............. uczestników.


Dyrektor szkoły


...............................


Załącznik nr 3


PROTOKÓŁ
z finału
Gminnego Konkursu Wiedzy „Wiem prawie wszystko”


LP. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA LICZBA PUNKTÓW


Podpisy członków Komisji: Przewodniczący Komisji

1. .............................. ................................
2. ..............................
3. ..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.