X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19947
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin zespołu wyrównawczego z matematyki

1. Uczeń zakłada dzienniczek obecności na zajęciach wyrównawczych.
2. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia wyrównawcze nagradzane jest stopniem pod koniec semestru:
>> 90% wszystkich obecności - ocena bardzo dobra
>> 75% wszystkich obecności - ocena dobra.
3. Karty pracy:
>> uczeń otrzymuje na zajęciach wyrównawczych kartę pracy do rozwiązania w domu (1 karta - 1 zespół);
>> jeżeli uczeń wykona trzy karty pracy, otrzymuje ocenę.
Aby otrzymać ocenę dostateczną należy rozwiązać trzy karty pracy, każdą na co najmniej 80% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.
Aby otrzymać ocenę dopuszczającą należy rozwiązać trzy karty pracy, każdą od 50% do 79% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.
>> Jeżeli uczeń nie rozwiąże karty pracy na minimum 50% punktów, karta nie jest zaliczana.
>> Uczeń musi umieć wyjaśnić rozwiązania zadań.
>> Kartę pracy należy zwrócić w zapisanym na karcie terminie ostatecznym, który jest nieprzekraczalny. Po tym terminie karta nie będzie przyjmowana.
>> Kartę pracy uczeń może odebrać tylko na zajęciach wyrównawczych, więc musi być na nich obecny.
4. Na zespole wyrównawczym uczeń może uzyskiwać plusy lub oceny za aktywność oraz rozwiązywanie zadań.
5. Pomoc koleżeńska:
>> Osoba uczęszczająca na zespół wyrównawczy może być douczana przez inną osobę.
>> Uczniowie pomagający zakładają sobie notes, w którym wpisują każdorazowo czas i miejsce spotkania i potwierdzenie osoby dorosłej np. nauczyciela świetlicy, bibliotekarza.
>> Uczeń wspomagany zakłada zeszyt, w którym wykonuje ćwiczenia.
>> Pod koniec semestru nauczyciel sprawdza listę spotkań (systematyczność lub przed klasówkami, kartkówkami) i postępy uczniów, którym udzielono pomocy i może nagrodzić osobę pomagającą oceną. Podobnie osobę, której pomoc jest udzielana.
6. Wymagania konieczne wobec ucznia:
>> systematyczne uczęszczanie na lekcje i zespół wyrównawczy (brak wagarów),
>> noszenie zeszytu, przyborów, uwaga na lekcji,
>> rozwiązywanie łatwiejszych dodatkowych prac domowych zadawanych na lekcji.
7. Rola rodziców w kontroli pracy ucznia:
>> rodzice przypominają dziecku o terminie zespołu wyrównawczego i kontrolują frekwencję na zajęciach,
>> rodzice sprawdzają, czy dziecko wzięło kartę pracy oraz czy wykonało zadania z danej karty,
>> rodzice dopilnowują, aby uczeń przynosił zeszyt, przybory, miał odrobioną pracę domową - jeśli nie w całości to próby rozwiązań.

Zajęcia zespołu wyrównawczego odbywają się ...................... (należy podać dzień tygodnia oraz godzinę)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.