X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20167
Przesłano:

Formy państwa - karta pracy na lekcję powtórzeniową z wiedzy o społeczeństwie

FORMY PAŃSTWA – KARTA PRACY
NA LEKCJĘ POWTÓRZENIOWĄ
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - LICEUM

I.Dobierz odpowiednie pojęcia (znajdujące się poniżej) do form państwa.

1.Kryterium podziału – forma rządów
republika arystokratyczna, demokratyczna
........................................
2.Kryterium podziału – reżim polityczny
państwo autorytarne
państwo ........................................
państwo ........................................
3.Kryterium podziału – ustrój terytorialny
unitarne – scentralizowane, zdecentralizowane
........................................
POJĘCIA:
Monarchia – konstytucyjna, parlamentarna, absolutna
Państwo totalitarne
Państwo demokratyczne
Złożone – federacja, konfederacja, unia państw

II.Dobierz cechy do odpowiedniej formy państwa

Republika -........................................
Monarchia konstytucyjna - ........................................
Monarchia parlamentarna – ........................................
Cechy: 1. Władza należy do organu wybieralnego na określony czas (kadencja) przez obywateli. 2. Głową państwa jest prezydent. 3. Najwyższym organem władzy jest monarcha (król, cesarz, sułtan). 4.Kompetencje monarchy ograniczone są przez konstytucję na rzecz organów ustawodawczych. 5. Kompetencje monarchy bardzo ograniczone, najczęściej pełni funkcje reprezentacyjne.
Państwo unitarne - ........................................
scentralizowane - ........................................
zdecentralizowane - ........................................
Cechy: 1. na terenie państwa obowiązuje jednolity system prawa, obywatelstwo, system organów sądowych i prawodawczych, 2. państwo jednolite wewnętrznie, 3. organy lokalne mają bardzo wąskie uprawnienia, 4. władze centralne mają szeroki zakres kompetencji i podejmują decyzje w sprawach lokalnych, 5.organy terenowe są formalnie niezależne od organów centralnych, 6. Władze centralne nie maja uprawnień, aby wpływać na sprawy przekazane do kompetencji organów lokalnych.
Państwo złożone – ........................................
Federacja – ........................................
Konfederacja – ........................................
Unia państw - ........................................
Cechy: 1. Części składowe państwa mają duży zakres samodzielności, posiadają własne organy prawodawcze, wykonawcze, sądownicze. 2.Jednostki terytorialne jak stany czy prowincje, landy mają pewien zakres samodzielności politycznej czy prawnej, ale nie mogą wystąpić z federacji i nawiązywać stosunków międzynarodowych. 3. Może być personalna lub realna. 4.Ogólnopaństwowe instytucje zajmują się ogólnymi kierunkami polityki państwa np. polityka zagraniczna, obrona i bezpieczeństwo publiczne, polityka finansowa. 5.Istnieje podwójne obywatelstwo. 6. luźny związek suwerennych państw powołany w celu realizacji konkretnych zadań. 7. Państwa członkowskie przekazują część swoich uprawnień wspólnym organom.
Państwo demokratyczne - ........................................
Państwo autorytarne - ........................................
Państwo totalitarne –........................................
Cechy: 1. Parlamenty odgrywają drugorzędną rolę. 2. Istnieje trójpodział władzy. 3.Równość wobec prawa. 4. Silna władza wykonawcza skupiona w ręku jednej osoby, lub wąskiej grupy osób. 5.Udział obywateli w życiu społecznym poddany jest kontroli, silna indoktrynacja i inwigilacja. 6.Szeroki zakres praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych w konstytucji. 7. Interes jednostki podporządkowany interesowi państwa. 8. Możliwość kontrolowania władzy. 9. Dopuszczalna działalność opozycji. 10. Działalność opozycji jest zakazana, wobec przeciwników politycznych stosuje się terror. 11. Rozwinięty aparat przymusu i represji. 12.Społeczeństwo nie ma możliwości kontrolowania władzy. 1. Państwo kontroluje wszystkie sfery życia publicznego obywateli. 14. Istnieje jedna oficjalna doktryna państwowa. 15.Suwerenność narodu i pluralizm polityczny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.