X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20153
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankiety: Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkole przysanatoryjnej

ANKIETA DLA RODZICÓW

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Ma na celu zebranie informacji, które posłużą do zwiększenia skuteczności w wyrównywaniu szans edukacyjnych

1. Czy szkoła podjęła wystarczające starania, aby umożliwić dziecku prawidłową edukację? (odniesienie sukcesu szkolnego?)
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie

2. Czy dziecko sygnalizowało jakieś problemy związane z nauką w tutejszej szkole?

NIE TAK (jakie?):
........................................
3. Jak Pani/Pan ocenia kontakt i współpracę z szkołą (wychowawcy na oddziale, nauczyciele):
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) średnio
d) słabo
e) źle

4. Czy przewiduje Pani/Pan jakieś problemy związane z nauką po powrocie z sanatorium?
a) TAK (jakie?):
- nieuznawanie ocen
- różnice w tematach
- inna skala ocen
- poziom nauki
- inne (jakie?)
........................................
b) NIE
c) NIE WIEM


ANKIETA DLA UCZNIÓW

1. Czy w tutejszej szkole otrzymałaś/łeś wsparcie w nauce na miarę swoich oczekiwań?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie

2. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyłaś/łeś?
a) kółko plastyczne
b) kółko informatyczne
c) pomoc wychowawcy oddziału w nauce
d) pomoc pani z biblioteki w nauce
e) zajęcia z pedagogiem szkolnym
f) zajęcia z logopedą szkolnym
g) zajęcia wyrównawcze (dodatkowe) z nauczycielem (jaki przedmiot? - ........................................)
h) nie uczestniczyłam/łem w żadnych
i) inne (jakie?) - ........................................

3. Czy zajęcia te pomogły Ci w nauce?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie (dlaczego? ........................................)

4. Czy jesteś zadowolona/ny z otrzymanych ocen / wyników w tutejszej szkole?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie

5. Czy sposób prowadzenia lekcji przez nauczycieli był dla Ciebie przystępny – zrozumiały?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie

6. Inne Twoje uwagi dotyczące szkoły, nauki itp.:
........................................

7. Chodzę do:
a) szkoły podstawowej
b) gimnazjum


ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

1. Które z niżej wymienionych form zaliczysz do działań związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
a) stypendia (naukowe, sportowe)
b) pomoc materialna skierowana do uczniów (darmowe podręczniki, pomoce naukowe)
c) wycieczki
d) konkursy, turnieje
e) koła zainteresowań
f) zajęcia wyrównawcze
g) specjalistyczne zajęcia (np. logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne)
h) inne formy / działania (jakie?): ........................................

2. Czy prowadzisz zajęcia wyrównawcze?
TAK NIE

3. Czy prowadzisz koła przedmiotowe, koła zainteresowań, inne zajęcia (jakie?)
TAK NIE
........................................
4. W jaki sposób dobierasz uczniów na zajęcia nieobowiązkowe (możesz wybrać kilka odpowiedzi):
a) uczniów mających kłopoty z nauką
b) najlepszych
c) wszystkich chętnych
d) inaczej: ........................................

5. Co Twoim zdaniem jest przyczyną „nierówności szans edukacyjnych” (podaj kolejność wg znaczenia – 3 najważniejsze):
a) miejsce zamieszkania (wieś, małe miejscowości)
b) niskie dochody finansowe w rodzinie
c) zróżnicowany poziom / zaawansowanie w realizacji programów nauczania szkół macierzystych
d) brak wsparcia / współpracy pionu medycznego
e) niskie aspiracje rodziców / niska świadomość edukacyjna rodziców
f) nie przywiązywanie przez rodziców uwagi do tutejszej szkoły
g) specyficzne trudności edukacyjne uczniów (dysleksja, zaburzenia rozwojowe, upośledzenie itd.)
h) brak wsparcia państwa i samorządów terytorialnych
i) problemy zdrowotne uczniów
j) organizacja zajęć edukacyjnych (popołudniowe lekcje, dodatkowe obciążenie zabiegami itd.)
k) inne (jakie?): ........................................

6. Czy twoim zdaniem nasza szkoła dobrze realizuje zadania związane z „wyrównywaniem szans edukacyjnych”?
TAK NIE NIE WIEM
7. Jakie są u nas możliwe działania wyrównujące szanse edukacyjne uczniów przebywających w palcówce?
........................................

8. Dlaczego Twoim zdaniem rodzice organizują swoim dzieciom tzw. „korki”?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.