X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20095
Przesłano:
Dział: Języki obce

Najczęstsze błędy popełniane przez maturzystów zaobserwowane podczas egzaminu ustnego z języka angielskiego

Najczęstsze błędy popełniane przez maturzystów zaobserwowane podczas egzaminu ustnego z języka angielskiego

W każdym roku w latach od 2009 do 2013 w czasie pracy jako egzaminator w przedmiotowej komisji egzaminacyjnej oceniającej ustny egzamin maturalny z języka angielskiego napotkałem się z błędami popełnianymi przez maturzystów w czasie zdawania egzaminu. Aby uzmysłowić przyszłym maturzystom najczęściej zauważone błędy i co za tym idzie wyeliminowanie ich, należy zwrócić uwagę i omówić na zajęciach następujące kwestie:

1. Rozmowa wstępna:

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań egzaminacyjnych na egzaminie ustnym z języka angielskiego zdający musi przez około 2 minuty odpowiadać na zadane w tej części pytania egzaminującego. Są to pytania ogólne z różnych dziedzin np. podróżowanie, świat przyrody, praca itd.
Zwracamy uwagę maturzystom iż ta rozmowa jest również oceniana pod względem wymowy, poprawności językowej, jak i płynności.
Od zdającego zależy ile pytań w czasie 2 minut zostanie mu zadanych gdyż jeśli będzie udzielał odpowiedzi krótkich i nierozbudowanych zapewne otrzyma kolejne pytania z innych dziedzin.
Udzielając odpowiedzi zdający powinien zatem wykazać się nie tylko zrozumieniem pytania i krótką odpowiedzią na nie, ale także w sposób przemyślany rozbudować swoją odpowiedź podając chociażby dwa przykłady, pamiętając jednocześnie aby wypowiedź miała charakter płynny.

2. Zadanie 1- rozmowa z egzaminującym

Zwracamy uwagę maturzystom, iż w tym zadaniu najważniejszą rzeczą jest zdobywanie punktów za realizację 4 kwestii, które zdający musi omówić ze egzaminującym. Przypominamy im, że zawsze należy sprawdzić kto rozmowę ma rozpocząć. Podkreślamy, iż zdający będzie musiał jakąś kwestie omówić bardziej szczegółowo lub też zawsze będzie musiał odnieść się do tego co w rozmowie zasygnalizuje zdający. Dopiero wówczas powstaje możliwość uzyskania wypowiedzi rozwiniętej a co za tym idzie kompletu punktów.
Często zdający nie czytając dokładnie sytuacji w sposób odmienny prowadzą rozmowę. Na przykład w czasie wizyty u lekarza przejmują odwrotną rolę tj. lekarza zamiast pacjenta.


3. Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania

Podczas tego zadania zdający powinien opisać ilustrację pamiętając o tym, aby w opisie znalazły się 3 elementy: kto lub co jest na obrazku, co robi, miejsce.
Podczas opisu często występują błędy:
- brak czasu Present Continuous przy opisywaniu czynności wykonywanych prze osby na obrazku,
- zamiast przyimka „in” pojawia się przyimek „on” w wyrażeniu „In the picture”,
- brak „there is” lub „there are” przy opisywaniu rzeczy znajdujących się na obrazku.
Przypominamy zdającym, że każde z 3 pytań w tym zadaniu ma określony wymiar:
Pytanie nr 1 jest jest ściśle związane z obrazkiem.
Pytanie nr 2 jest już tylko związane z tematyką obrazka, ale nie odnosi się bezpośrednio do niego. Zdarza się, że zdający odpowiadając na to pytanie patrzy na obrazek i usiłuje znaleźć na nim odpowiedź.
Pytanie 3. Tak jak pytanie nr 2 jest związane tylko z tematyką obrazka i odnosi się zawsze do przeszłych doświadczeń zdającego lub doświadczeń jego rodziny lub osób mu znajomych. Odpowiadając na to pytania mówimy o czymś co wydarzyło się w przeszłości więc uczulamy zdających na używanie czasów przeszłych.

Zadanie 3 – Wybór jednego elementu i odrzucenie pozostałych

Przy wykonywaniu zadania 3 konieczne jest prawidłowe dokonanie wyboru jednego elementu w stosunku do zaistniałej sytuacji. Pojawiają się problemy gdy zdający uzasadniając swój wybór w ogóle nie biorą pod uwagę treści zadania.
Pamiętać należy iż uzasadnienie wyboru jak i uzasadnienie odrzucenia powinno być rozbudowane, gdyż zadanie wymaga wykazaniem się większymi umiejętnościami językowymi. (dawny poziom rozszerzony).
Pamiętać zdający muszą o tym też przy udzielaniu odpowiedzi na dwa kolejne pytania w tym zadaniu. Niezbędne jest wykazanie się znajomością danego tematu przy odpowiednim zastosowaniu słownictwa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.