X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20086
Przesłano:

Apel z okazji 68 rocznicy wyzwolenia Człopy - scenariusz

Apel z okazji 68 rocznicy wyzwolenia
Człopy


Apel przygotowany został przez klasę 6a i odbył się 12.02.2013 r. Po części organizacyjnej,
odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie zaprezentowali rys historyczny dotyczący wydarzeń, związanych z walkami toczonymi na naszym terenie w czasie II wojny światowej.


1. Uczeń 1 Weronika
Kolejna rocznica wyzwolenia Człopy. Która to już ? 68 – ma. Czy znacie odpowiedzi na takie pytania :
• Dlaczego Człopa była wyzwolona ?
• Kto, kiedy i dlaczego zagroził wcześniej jej wolności ?
• Kto sprawił, że została wyzwolona ?
Aby odpowiedzieć na te pytania trzeba zacząć od tego, że historia Człopy nie jest ani krótka, ani prosta. Posłuchajcie, jak to miasto i jego okolice stały się naszą Ojczyzną.

2. U 2 Julita
Cofnijmy się w czasie o 1000 lat .
Od najdawniejszych czasów, kiedy powstawały zręby państwa polskiego, tereny, na których mieszkamy, leżały na pograniczu polsko-pruskim. Wyjaśniam, że Prusy były wcześniejszą nazwą Niemiec.

Przez 700 lat polscy królowie rządzili tymi ziemiami,
ale historia potoczyła się w pewnym momencie inaczej. Sąsiednie państwa, czyli Prusy, Rosja i Austria wykorzystały słabość Polski i w 1772 r „oderwały”, każdy dla siebie, kawałek naszej Ojczyzny. Człopa znalazła się w granicach Prus.

Jeszcze 2 razy, kawałek po kawałku Polska była dzielona pomiędzy sąsiadów, aż zniknęła z mapy Europy całkowicie.

3. U 3 Kamil
Czy Polacy musieli wyjechać z Człopy, gdy ta znalazła się granicach państwa pruskiego? Czy na ich miejsce przybyli Niemcy ?

4. U 4 Marek
Nie, bo w Człopie, jak w każdym mieście leżącym na granicy dwóch państw, zawsze mieszkańcy byli różnych narodowości., a więc była to ludność mieszana polsko-niemiecka. Mieszkali też Żydzi.

5. U 3Kamil
Jak długo nie było Polski na mapie Europy ?

6. U 4 Marek
123 lata . Wiemy, że Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918 roku, ale jej zachodnie granice przebiegały tak, że Człopa nie znalazła się wtedy w granicach państwa polskiego.

7. U 3 Kamil

Co było dalej ?

8. U 4 Marek
W 1939 roku Niemcy rządzone przez Adolfa Hitlera rozpętały strasznąwojnę – II- gą wojnę światową. Armia hitlerowska podbiła wiele państw, nawet poza granicami Europy.

9. U 3 Kamil
Kto i kiedy stawił jej czoło ?

10. U 1 Weronika
Dopiero po 5-ciu latach udało się zahamować jej zwycięski marsz. Po zawiązaniu koalicji 4 państw : Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii, ich wojska w krwawych walkach, krok po kroku zaczęły odzyskiwać podbite przez hitlerowskie wojska tereny.
11. U 3 Kamil
A więc Człopa została wyzwolona z rąk niemieckiej armii.

12. U 1 Weronika
Tak. A wyzwolicielami byli żołnierze armii radzieckiej, która nadciągnęła ze wschodu. Wśród oddziałów radzieckich były oddziały polskie. Na terenach Rosji, zwanej dawniej Związkiem Radzieckim powstała armia polska, która razem z Rosjanami walczyła przeciwko Niemcom.
Czy oglądaliście film „ Czterej pancerni i pies”? . Jego bohaterowie walczą w oddziałach dywizji im. Tadeusza Kościuszki, która wchodziła w skład armii radzieckiej.

13.U 3 Kamil
Czy piewowzór załogi czołgu „Rudy” mógł wyzwalać Człopę ?

14.U 1 Weronika
Nie, bo Człopę wyzwalali żołnierze radzieccy, ale mógł wyzwalać np. Mirosławiec, 30 km od Człopy.

15.U 3 Kamil
Czy w Człopie toczyły się walki ?

16.U 4 Marek
Niemcy nie stawiali oporu, bo ich wielkie oddziały walczyły w jednej z największych bitew w czasie II giej wojny światowej – bitwie o Wał Pomorski, na północ od Człopy.

17. U 3 Kamil
Co to takiego Wał Pomorski ?

18. U 1 Weronika
Jest to pas umocnień i bunkrów ciągnący się na północ od Człopy, zbudowany przed wojną przez Niemców. W czasie wojny był bardzo trudny do zdobycia. Bunkry w Strzalinach są najbliżej Człopy położonym obiektem należącym do Wału Pomorskiego – tylko 10 kilometrów. W ciągu 22 dni, od 30 stycznia do 10 lutego 1945 roku, wśród zamieci i ostrego mrozu ginęli żołnierze w walkach o Wał Pomorski. W bitwie brały udział 73 tysiące żołnierzy. Zginęło około 3 tysięcy, 6 tysięcy zostało rannych, a 2 tysiące uznano za zaginionych.

19 U 6 Ania
Kiedy do Człopy wkroczyli Rosjanie ? Co stało się z ludźmi, którzy mieszkali w Człopie i okolicznych wsiach ?

20.U 7 Damian
Rosjanie wkroczyli 3 lutego 1945 roku. Władze niemieckie już wcześniej zarządziły ewakuację ludności. Przez Człopę przechodziły kolumny uchodźców, które kierowały się na zachód i do nich dołączyły grupy mieszkańców Człopy. Kobiety, dzieci i starsi mężczyźni uciekali z niewielkim dobytkiem. Było bardzo zimno, a droga daleka. Ci, którzy ocaleli z wędrówki zamieszkali w Niemczech za Odrą. Wszyscy przeżyli tragiczne chwile.

21.U 6Ania
Dlaczego Polacy mogli osiedlać się na terenach opuszczonych przez Niemców, skoro przed wybuchem wojny granice Polski przebiegały bardziej na wschód ?

22U 7Damian

Od 4 do 11 lutego 1945 r w Jałcie odbyło się spotkanie przywódców USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji, na którym podjęto decyzje o przebiegu granic Polski po wojnie. Granice w niczym nie przypominały tych sprzed wojny. Przesunęły się daleko na zachód, aż po Odrę. Przebiegały o wiele dalej, niż te z 1772 r. Na wschodzie granica również się zmieniła. Wiele miast i wsi, które od wieków były polskie, znalazło się teraz w granicach Związku Radzieckiego.
,
23 U 6Ania
A co się stało z Polakami, którzy mieszkali na byłych polskich ziemiach na wschodzie ?

24 U 7 Damian

No cóż. Część została i mieszka tam do dzisiaj. Ale bardzo dużo musiało wyjechać i znalazło swoją nową ojczyznę najczęściej na terenach opuszczonych wcześniej przez Niemców. Po wojnie tereny te zostały nazwane Ziemiami Odzyskanymi.

25 U 6Ania
Czy Polacy i Niemcy odwiedzają swoje rodzinne strony ?

26.U 7Damian
Oczywiście. Bardzo popularne są wycieczki Polaków do Wilna, Lwowa i innych miast leżących w dawnych granicach Polski. Do Człopy również przyjeżdżają Niemcy, których rodziny kiedyś tu mieszkały. Wracają do wspomnień swoich, albo przekazanych im przez rodziców czy dziadków. Odwiedzają cmentarze, gdzie pochowani są ich przodkowie.

27.Nauczyciel organizujący apel :

Wasi przodkowie też przybyli kiedyś w te strony. Czy wiecie skąd przybyli i jaką odległość pokonali w swojej wędrówce ? Jak wyglądało ich życie w tamtych czasach?

Jak wiecie, ogłoszony był konkurs literacki na ten temat pod nazwą „I ty możesz zostać reporterem”, który wygrała J. Olijarczyk z klasy Va. Przeprowadziła wywiad z osobą, która opowiedziała jej swoje wspomnienia z dawnych lat.
Rozmawiajcie ze starszymi osobami i wypytujcie o szczegóły z ich życia prawie 70 lat temu. Na pewno niejedną historią was zaskoczą.

Koniec części w wykonaniu uczniów

w trakcie apelu wykorzystane zostały filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=jnk1vSRKHjo
https://www.youtube.com/watch?v=8yIwv-_UW_A
https://www.youtube.com/watch?v=FXilRGaFSYk

oraz materiały dokumentalne udostępnione przez PNCKiS w Człopie


Dalsza część apelu polegała na prezentacji, w wykonaniu dwóch pracowników Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu, uzbrojenia i umundurowania żołnierzy z okresu II wojny światowej. Ponadto, W. Olek i jego towarzysz przedstawili wiele interesujących faktów dotyczących tego okresu dziejów naszego regionu. Eksponatów przywiezionych z Wałcza było tak dużo, że uczniowie klasy 6a od godziny 7.00 nosili je do świetlicy. Odbył się nawet pokaz strzelania z pistoletu maszynowego, aby uzmysłowić sobie jaki hałas wywoływało użycie takiej broni. Uczniowie ciekawie wyglądali w mundurach rosyjskich, polskich i niemieckich.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.