X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2005
Przesłano:

Program kółka języka angielskiego

Monika Gromska
Nauczyciel ZSB-E

Program kółka języka angielskiego

Cele:
1) Przedmiotowe;
- kształcenie i doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu ( w zakresie kompetencji)
- kształcenie i doskonalenie sprawności czytania ( w zakresie kom-petencji lingwistycznej, technik czytania)
- kształcenie i doskonalenie sprawności pisania ( w zakresie kom-petencji komunikacyjnej i lingwistycznej)
- kształcenie i doskonalenie sprawności mówienia ( w zakresie kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej)
2) Ponadprzedmiotowe
- poszerzanie komponentu kulturowego
- doskonalenie integrowania elementów wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin życia oraz aktywności szkolnej i pozaszkolnej
- doskonalenie umiejętności działania w zespole
- doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się
Metody:
- debata
- wystąpienia
- mind mapping
- praca z tekstem
- praca w grupach

ZAGADNIENIA:

1. American & British writers & poets.
Literatura angielska/ amerykańska – wybrani przedstawiciele – ich wpływ na literaturę światową – biografie pisarzy – źródła : Internet, Biblioteka, Encyklopedie

2. „A Streetcar Named Desire” by Tennessee Williams
Porównanie książki i adaptacji filmowej. Pisanie recenzji.

3. “Once upon a time…”
Pisanie opowiadań (np.: „A fortunate mistake” , „I woke up in the middle of the night …)

4. Political Systems – Comparison
Systemy polityczne Wielkiej Brytanii, Polski i Stanów Zjednoczonych, porównanie – podobieństwa i różnice

5. Constitutions of the USA & Poland
Konstytucje USA i Polski – fragmenty – analiza treści – porównanie. Co chcielibyśmy zmienić w naszej konstytucji?

6. Global music
Muzyka młodych. Analiza tekstów piosenek – Polski i Amerykański HIP-HOP – porównanie przekazu.

7. Problem of the contemporary human being
Bezdomność i bezrobocie – problemy współczesnego człowieka. Co mo-żemy zrobić teraz aby w przyszłości nie zasilić armii bezrobotnych. Ana-liza tekstów z prasy.

8. Sects & addictions
Sekty i uzależnienia, sztuka bycia asertywnym - Jak umieć powiedzieć nie. Uzależnienia dawniej i dziś (co zmieniło się na przestrzeni lat, od czego uzależnia się współczesny człowiek i jakie są tego skutki).

9. The European Union
Co uczniowie sądzą o unii – debata za czy przeciw. Pozytywne i nega-tywne aspekty wejścia Polski do Unii.

10. Americans, British & Poles
Mity, stereotypy i paradoksy – porównanie.

11. American scientists
Amerykańscy naukowcy i ich wynalazki (A.G. Bell, T.A. Edison)

12. Places worth seeing
Miejsca warte odwiedzenia. Które miasto wybrałbyś gdybym mógł mieszkać gdzie chcesz. Czy wczasy zagraniczne są bardziej atrakcyjne od wakacji w Polsce.

13. The Environment
Zagrożenia środowiska. Co można zrobić na międzynarodowym, narodo-wym oraz indywidualnym poziomie.

14. Internet
Wady i zalety płynące z Internetu. Niebezpieczeństwa sieci.

15. Mass Culture
Reality show, talk show, telewizja, radio, prasa – ich wpływ na człowieka i sposób postrzegania rzeczywistości.

16. Mass media in human’s life
Czy możliwe jest życia bez środków masowego przekazu w dzisiejszych czasach. Czego najbardziej by ci brakowało.

17. Job interview
Sposoby przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie życiory-su i listy motywacyjnego.

18. Education in life.
Dlaczego warto się uczyć. Strategie i techniki uczenia się.

19. Most common mistakes
Najczęściej popełniane błędy językowe przez Polaków uczących się języ-ka angielskiego.

20. The language of advertisement
Wpływ reklamy na życie człowieka. Czy każdy produkt potrzebuje re-klamy i czy reklama to najlepszy sposób, aby pozyskać klienta? Język re-klamy.

21. Dangers of the contemporary world
Terroryzm, bioterroryzm, rak, AIDS , bulimia, anoreksja

22. Healthy lifestyle
Czy Polacy odżywiają się zdrowo? Jakie zmiany wprowadziłbyś w sposo-bie odżywiania się Polaków? Dążenie do perfekcyjnego ciała, promowa-nego przez modelki, aktorki – wpływ na nastolatki.

23. Euthanasia, capital punishment – controversial topics
Kontrowersyjne tematy: kara śmierci, eutanazja, aborcja a religia


22. American, British and Polish customs
Święta, uroczystości i zwyczaje amerykańskie, polskie i brytyjskie - po-równanie.

23. Olympiads
Etap szkolny i okręgowy - rozwiązywanie testów, ćwiczenia.

24. Matura Exam
Rozwiązywanie testów, ćwiczenia.

25. „Ways of spending holidays”
Sposoby spędzania wakacji, czy można dobrze się bawić nie wyjeżdżając z domu, jak spędzać wakacje tanim kosztem, podróż Internetem do wyma-rzonych miejsc.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.