X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2004
Przesłano:

Program kółka informatyczno - internetowego

Cele kształcenia:
1. Przygotowanie do czynnego uczestnictwa systemie informatycznym
2. Uświadomienie roli mediów we współczesnym świecie
3. Kształcenie 5 kompetencji kluczowych
* planowanie i ocenianie własnego uczenia się
* skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach
* efektywne współdziałanie w zespole
* rozwiązywanie problemów
* sprawne posługiwanie się komputerem
4. Kształtowanie umiejętności wykorzystania najnowszych technik przekazywania informacji, które będą niezbędne do przygotowania się do egzaminu dojrzałości i podczas studiów

Tematyka:
1. Test na „Ircoholizm”
Cele:
─ Rozgrzewka, zapoznanie z zasadami panującymi w pracowni komputerowej

2. Zapoznanie z podstawami obsługi komputera
Cele:
─ Rozpoznanie umiejętności osób, które zgłosiły się na zajęcia. Na-uka podstaw obsługi komputera ( jak używać myszki, klawiatury, włączanie i wyłączanie komputera, konfigurowanie modemowego połączenia z Internetem, zapoznanie z przeglądarką internetową oraz programem do obsługi kont pocztowych)
─ Zasady „netykiety”

3. Przeglądarka internetowa.
Cele:
─ Zapoznanie się z obsługą przeglądarki internetowej
─ Pole wprowadzania adresu
─ Przyciski wstecz, naprzód, zatrzymaj, odśwież, itd.
─ Korzystanie z historii odwiedzanych stron internetowych
─ Dodawanie stron do ulubionych


4. Szukanie potrzebnych informacji
Cel:
─ Zapoznanie i zaprezentowanie różnych wyszukiwarek internetowych
www.google.pl
www.altavista.com …itd.

5. E-mail – Poczta Elektroniczna.
Cele:
─ Zapoznanie z zasadami działami e-maila
─ Zakładanie własnego darmowego konta jednym z portali internetowych
www.wp.pl
www.onet.pl
www.interia.pl
─ Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej poprzez strony WWW
─ Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej poprzez program pocztowy (konfiguracja programów pocztowych)
─ Załączniki

6. Rozmowy internetowe w czasie rzeczywistym
Cele:
─ zapoznanie z różnymi formami prowadzenia rozmów interneto-wych w czasie rzeczywistym (IRC, CHAT, KOMUNIKATORY INTERNETOWE {GADU_GADU}, TLEN – polskie i zagraniczne – ICQ, MSN MESSANGER)
─ prowadzenie rozmów z osobami z całego świata, wymiana informacji

6. Wideokonferencje
Cel:
─ Przedstawienie rozwiązań wykorzystania Internetu do przeprowadzenia wideokonferencji, podczas których rozmówcy, oprócz tego że się słyszą mogą również się widzieć.

7. Sieci P2P
Cele:
─ Internet jako sieć umożliwiająca użytkownikom Internetu dzielenie się między sobą swoimi zasobami.
─ Obsługa programów P2P
─ Uzyskiwanie interesujących nas materiałów

8. Listy dyskusyjne
Cele:
─ Czym są listy dyskusyjne ?
─ wyszukiwanie interesujących nas informacji na listach dyskusyj-nych
─ Szukanie pomocy wśród innych użytkowników list dyskusyjnych
─ Wprowadzanie swoich uwag i informacji na forum, udzielanie po-mocy innym użytkownikom
─ Konfigurowanie programów pocztowych do odbioru informacji z list dyskusyjnych

9. VOIP – Voice over Internet Protocol
Cel:
─ Wykorzystywanie Internetu do tańszych lub bezpłatnych połączeń głosowych z osobami z poza naszego kraju.

10. Aukcje internetowe
Cel:
─ Zapoznanie z zasadami aukcji internetowych
─ Rejestracja i logowanie w serwisie aukcyjnym
www.allegro.pl
www.e-bay.com
─ Kupno przedmiotów wystawionych na aukcji
─ Wystawianie przedmiotów na aukcji

11. „Przepływ informacji dawniej i dziś”
Cele:
─ Gromadzenie wiadomości z różnych źródeł na temat sposobów komunikowania się w różnych cywilizacjach, analiza i synteza ma-teriałów
─ Wyszukiwanie wiadomości w Internecie

12. „Jak odbieramy i zapamiętujemy informacje”
Cel:
─ Charakteryzacja przykładów przekazów symulacyjnych np. gry komputerowe, filmy science fiction – zapoznanie z różnymi bodź-cami, które biorą udział w postrzeganiu rzeczywistości.

13. „Moje szanse w świecie multimediów”
Cel:
─ Wyrobienie krytycznego stosunku do przekazów informacyjnych, pozytywne i negatywne strony Internetu


14. „Do czego zobowiązuje prawo autorskie”
Cele:
─ Poprawność zapisów bibliograficznych
─ Wykorzystanie zasobów sieci do tworzenia własnych prac a nie plagiatów

15. „Internet – James Bond XXI wieku “
Cel:
─ Omówienie zagrożeń wynikających z masowego dostępu do Inter-netu

16. „Język reklamy”
Cele:
─ Zapoznanie z podstawowymi funkcjami języka reklamy
─ Poprawne odczytywanie komunikatów językowych
─ Wyszukiwanie reklam w Internecie i ocenianie ich języka i wartości

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.