X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19964
Przesłano:
Dział: Świetlica

Rola wychowawcy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych

Rola wychowawcy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych
Zajęcia pozalekcyjne są dobrowolną formą spędzania wolnego czasu, dlatego też od prowadzącego w głównej mierze zależy jak będą one odebrane przez uczestników. Ważny jest tutaj dobór odpowiednich form i treści. Najlepiej, gdy jest on zgodny w zainteresowania dzieci w nich uczestniczących. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż uczestniczące w zajęciach dzieci są często w różnym wieku, mają różne zainteresowania i potrzeby. Należy jednak tak organizować zajęcia, aby każde dziecko mogło w nich zrealizować swoje zainteresowania i hobby. Wymaga od prowadzącego dużego zaangażowania, umiejętności pracy w zespole zróżnicowanym wiekowo oraz kreatywności. Jego postawa, osobowość oraz innowacyjność w prowadzeniu zajęć decyduje o ich powodzeniu.
Zajęcia pozalekcyjne będą spełniały swoje cele prawidłowo tylko
i wyłącznie wtedy, jeśli wychowawca będzie posiadał odpowiednie cechy min.:
• zamiłowanie do pracy z dziećmi,
• życzliwość,
• opiekuńczość,
• pogodne usposobienie,
• cierpliwość,
• takt,
• zrównoważenie,
• dużą odporność psychiczna i nerwową.
• Wychowawca zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powinien mieć również odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, czyli skończone studia
o kierunkach takich jak: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, ponieważ by w pełni pomóc dzieciom i młodzieży powinien potrafić diagnozować ich potrzeby, oraz dokładnie opracować strategię i taktykę postępowania wychowawczego.
• Opiekun - wychowawca nie może zakończyć swojej edukacji na uczelni, musi on, bowiem ciągle się kształcić by jego praca była efektowna. Podstawową formą doskonalenia wychowawców jest samokształcenie. Sierankiewicz wymienia
w obowiązkowe formy doskonalenia instytucjonalnego. Należą do nich min.: konferencje rad pedagogicznych, zespołów samo dokształcających i przedmiotowych, konsultacje, oraz kursy szkoleniowe.
• Predyspozycje umożliwiają prawidłowe interakcje pomiędzy wychowawcą
a wychowankiem.
Opiekun powinien posiadać następujące umiejętności:
• umiejętność nawiązywania kontaktu,
• komunikowania się,
• słuchania,
• ujawniania emocji,
• tolerancji,
• zapewnienia bezpieczeństwa
• niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów,
• posługiwania się językiem werbalnym i niewerbalnym.
Podczas organizacji zajęć wychowawca musi brać pod uwagę częstotliwość zmian zainteresowań wychowanków, a także różnorodność zamiłowań i sposoby ich pogłębiania. Węgrzynowicz wskazuje pięć elementów budujących schemat wzbudzania zainteresowania:
1) Postawienie przed uczestnikami problemu, który byłby zgodny z ich zainteresowaniami.
2) Umożliwienie dziecku samodzielnego rozwiązania problemu.
3) Pomoc prowadzącego, nauczyciela.
4) Pozytywne rozwiązanie problemu.
5) Aprobata otoczenia dla rozwiązania problemu. Uznanie innych uczestników stanowi pozytywną motywację dla dalszej pracy i rozwijania zainteresowań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.