X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19961
Przesłano:
Dział: Świetlica

Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej

TEMATYKA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Nauczyciel: mgr Ewa Lesik

Tematyka zajęć:

Żegnajcie wakacje – witaj szkoło.
1. Bezpieczne zachowanie na terenie szkoły, podczas zabawy, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego. Prawa i obowiązki uczniów.
2. Jak spędziłem wakacje?
3. Zajęcia integracyjne, gry i zabawy na boisku szkolnym.

Bezpieczna droga.
1. Przypomnienie podstawowych znaków drogowych, zasad obowiązujących na drodze.
2. Krzyżówki, łamigłówki i rebusy dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Chcemy żyć w czystym środowisku.
1. Rozmowa na temat ochrony środowiska, wykonanie pracy plastycznej „Nasza Ziemia”.
2. Formy ochrony przyrody, zasady zachowania się na terenach chronionych.

Witamy jesień.
1. Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią?
2. Gry planszowe, rebusy, zagadki jesienne.
3. Ciekawe i wartościowe czasopisma.

Sport to zdrowie.
1. Różne dyscypliny sportowe i ich wpływ na zdrowie i samopoczucie.
2. Mój ulubiony sportowiec. Prezentacja postaci ze świata sportu.

Bez pracy nie ma kołaczy.
1. Rozmowa z dziećmi o roli szkoły i pracy nauczyciela.
2. Przysłowia i sentencje o nauce i wiedzy. Quiz.

Dary jesieni.
1. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców, rozwiązywanie zagadek przyrodniczych.
2. Gry i zabawy dydaktyczne: krzyżówki, łamigłówki, puzzle.
3. Gry i zabawy językowe.

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.
1. Rozmowa o święcie zmarłych i o tym, jak należy zachować się na cmentarzu.
2. Prezentacja wybranego utworu literackiego.

Kultura człowieka.
1. Rozmowa na temat kulturalnego zachowania się w każdym miejscu. Wykonanie plakatu techniką collage „Jakie znasz zwroty grzecznościowe?”
2. Mówię stop przemocy i agresji. Radzę sobie w trudnych sytuacjach.

Moja mała ojczyzna.
1. Poznanie symboli narodowych. Hymn Narodowy – nauka słów i melodii.
2. Moja miejscowość częścią Polski, częścią Europy – praca plastyczna wykonana dowolną techniką.

To moja śląska Ojczyzna kochana.
1. Zapoznanie uczniów z wybranymi utworami poetów ziemi lublinieckiej.
2. Zabytki i miejsca pamięci regionu. Prezentacja multimedialna.

Nasze zainteresowania.
1. Co to jest hobby? Moje hobby.
2. Słuchanie ulubionej muzyki. Swobodny taniec przy muzyce.
Gry planszowe, puzzle.

Hans Christian Andersen – człowiek, który wyczarował najpiękniejsze baśnie.
1. Zapoznanie dzieci z sylwetką pisarza.
2. Wykonanie ilustracji do dowolnej baśnie pisarza.
3. Odczytanie fragmentów ulubionych baśni.

Tradycje świąt Bożego Narodzenia.
1. Choinka, kolędy, opłatek – skąd taka tradycja? Dlaczego lubię święta?
2. Wykonywanie ozdób choinkowych. Słuchanie kolęd.
3. Przy wigilijnym stole – jak należy się zachować? Potrawy wigilijne.

Tydzień z moim ulubieńcem.
1. Mój ulubiony pluszak, zabawka. Przedstawienie swoich ulubieńców.
2. Ćwiczenia kreatywne: rymy i rymowanki.
3. Prace plastyczne dowolną techniką.
4. Sporty i zabawy na śniegu.

Wypoczynek a nauka. Umiejętność planowania czasu wolnego.
1. Przypomnienie uczniom zasad BHP podczas zabaw i sportów zimowych.
2. Gry i zabawy planszowe.
3. Uświadomienie uczniom roli sportu i wpływu ruchu na stan zdrowia.
4. Porady dotyczące zdrowego stylu życia

Moja ulubiona książka. Sylwetki znanych pisarzy.
1. Edukacja czytelnicza: omówienie gatunków literackich, dzieł słynnych pisarzy
2. Fragment materiału filmowego.
3. Quiz wiedzy.

Powitanie Wiosny.
22. Wiosenne tradycje i zwyczaje ludowe.
1.Układanie haseł witających wiosnę.
2.Rozmowa na temat wiosennych kwiatów i ich ochronie.
3. Kalambury językowe.

Zapach przedwiośnia.

1. Przysłowia i powiedzenia „ W marcu jak w garcu”.
2. Obserwacje przyrodnicze podczas spaceru oznak przedwiośnia.
3. Cechy charakterystyczne gatunku ptaków. Omówienie ptasich wędrówek
4.Ćwiczenia i zabawy ruchowe i oddechowe tematycznie związane z przedwiośniem.

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne.
1.Indywidualne wypowiedzi uczniów o zwyczajach wielkanocnych ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pisania świątecznych kart.
2.Projektowanie własnych kart i pisanie życzeń.

Pory dnia i roku.
1.Mikołaj Kopernik i świat astronomii.Rozmowa nt. dobowego ruchu Ziemi.
2. Praca z globusem.
3. Uświadomienie dzieciom, w jaki sposób rozwój cywilizacji wpłynął na zmiany klimatu.
4. Warunki życia roślin i zwierząt w różnych porach roku.

Klub przyjaciół ziemi.
1. Jak żyć proekologicznie? Swobodna rozmowa dotycząca ochrony Ziemi.
2. Zapoznanie z fundacjami i klubami pomocy: Przyjaciele Ziemi, Pokojowy Ruch „Zielonych”,
3.Jak ja mogę pomóc Ziemi?

Święto Polskiej Flagi.
1.Jestem Polakiem i Europejczykiem. Rola symboli narodowych
2. Omówienie znaczenia konstytucji 3 Maja
3. Kraje członkowskie Unii Europejskiej
4. Gry planszowe: Jaka to stolica?

Międzynarodowy Dzień Dziecka.
1. Najpopularniejsze gry i zabawy dziecięce z wybranych krajów

Rodzina szkolna i moja własna.
1. Rola rodziny, wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny
2. Umiejętność redagowania i składania życzeń
3. Integracja grupy, rozwijanie ekspresji twórczej

Żegnaj szkoło!
1.Czas na wakacje. Zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie czasu wolnego
2.Rozwiązywanie i układanie zagadek i rebusów związanych z nadchodzącym latem.
3.Lato,lato,lato czeka - ćwiczenia ruchowe i sprawnościowe.


-------------------------------------------------------------

*Zajęcia stałe:

Zajęcia relaksacyjne.
Rebusomania – zagadki, rebusy, krzyżówki, quizy.
Czytanie ze zrozumieniem.
Zabawy integracyjne w grupach.
Gry i zabawy świetlicowe.
Gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną, a także myślenie, pamięć i koncentrację.
Pomoc w nauce – odrabianie lekcji.
Prace porządkowe i dekoracyjne.


Opracowała mgr Ewa Lesik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.