X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19872
Przesłano:

Ocena praktyk studenckich

OCENA PRAKTYK STUDENCKICH PANI IZABELI M.
Pani Izabela M. odbyła praktykę w Przedszkolu Nr xxx w Warszawie. Praktyki trwały w okresie od 12. 04 do 09.05. 2012 r.
Podczas praktyk studentka zapoznała się z całokształtem funkcjonowania placówki, dokumentacją przedszkola oraz najważniejszymi dokumentami i ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce.
Następnie zapoznała się z Podstawą Programową wychowania przeszkolnego, realizowanym w placówce programem nauczania, planem pracy dydaktyczno – wychowawczej, rocznym planem pracy przedszkola, statutem oraz dokumentacją, prowadzoną przez opiekuna: z zapisami w dzienniku, miesięcznymi planami pracy, a także ze środkami dydaktycznymi, stosowanymi w pracy nauczyciela przedszkola.
Studentka poznała zasady organizowania pomocy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także prowadzoną dokumentacją: Karta Inywidualnych Potrzeb, Plan Działań Wspierających, sprawozdania z posiedzeń zespołu. Obserwowała pracę logopedy i psychologa, a także wychowawcy grupy. Brała udział w zajęciach indywidualnych, prowadzonych z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, objętym pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
Dokonała analizy Kart Obserwacji, zawierających informacje o rozwoju dziecka i wykorzystała je do sporządzenia charakterystyki jednego z wychowanków, opierając się również na własnych obserwacjach. Studentka wykazała się znajomością treści programowych, dostrzegła konieczność dostosowania metod do wieku i możliwości rozwojowych dzieci oraz podmiotowego traktowania każdego z nich. Praktykantka zauważyła, iż odpowiednie tempo zajęć i duża częstotliwość zabaw ruchowych, a także używanie ciekawych pomocy, uatrakcyjnia zajęcia. Systematycznie prowadziła dziennik praktyk.
Pani Izabela Misztal zawsze była dobrze przygotowana do pracy z dziećmi. Wykorzystywała dużo ciekawych, kolorowych, własnoręcznie wykonanych pomocy dydaktycznych. Prowadzone przez studentkę zabawy przebiegały w miłej, pełnej życzliwości dla dzieci atmosferze.
Spokój i opanowanie oraz odpowiednia reakcja na sytuacje wychowawcze sprawiły, że dzieci bardzo polubiły studentkę i chętnie uczestniczyły w zaproponowanych przez nią zabawach.
Praktykantka wykazała się dużą kulturą osobistą, przejawiała bardzo pozytywny stosunek do dzieci, starała się nawiązać kontakt z całą grupą. Chętnie organizowała dzieciom czas, grała w gry planszowe, czytała książki, uczestniczyła w swobodnych zabawach dzieci. Chętni wykonywała powierzone jej zadania, ale potrafiła również samodzielnie zorganizować dzieciom czas.
Na pochwałę zasługuje również chęć niesienia pomocy nauczycielce podczas przygotowywania pomocy do zajęć i dekorowania sali, a także deklarowanie pomocy w opiece nad dziećmi podczas wyjść poza teren przedszkola.

Oceniam praktykę odbytą przez panią Izabelę M. na ocenę bardzo dobrą.


Dorota Biernacka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.