X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16840
Przesłano:

Opinia opiekuna praktyki studenckiej

Karta informacyjna
O przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej studenta

Imię i nazwisko..............................., student..........................roku, kierunku filologia polska, odbył praktykę pedagogiczną w okresie....................do...............20........r.

Opinia opiekuna praktyki

Praktykantka obserwowała lekcje prowadzone przez opiekuna praktyk i prowadziła samodzielnie lekcje ( w obecności opiekuna). Wykazała się wiedzą merytoryczną i metodyczną. Solidnie i rzetelnie opracowywała konspekty lekcji. Zajęcia prowadzone przez panią............były ciekawe, dynamiczne (z uwzględnieniem różnych metod nauczana i wykorzystaniem internetu oraz tablicy multimedialnej). Na uwagę zasługuje aktywizowanie intelektualne i emocjonalne uczniów w toku lekcji. Praktykantka uczestniczyła także w różnych formach sprawdzania wiedzy uczniów (prace domowe, aktywność na lekcji, klasówki). Pani........ potrafi nawiązać dobry kontakt z młodzieżą, wzbudziła sympatię wśród uczniów. Wykazała się również umiejętnością dyscyplinowania klasy i stawiania jej odpowiednich wymagań. W czasie praktyk studentka miała możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły ( Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania) oraz pracą biblioteki i pedagoga.
Praktykantka powierzane jej obowiązki wykonywała z dużym zaangażowaniem, sumiennością i odpowiedzialnością.
Ocena praktyki .................. opiekun praktyki.............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.