X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19857
Przesłano:

Dzień Bez Przemocy - scenariusz zajęć

DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

1. ETAP:
-zajęcia wychowawcze w klasach 1-3 SP;
-zajęcia wychowawcze w klasach 4-6 SP;
2. ETAP:
Dzień Bez Przemocy zorganizowany w szkole.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SP

TEMAT:Nasz bohater bez przemocy.

Cele:
-uczeń wie, co to jest przemoc (psychiczna i fizyczna);
-potrafi rozpoznać przemoc;
-umie bronić siebie i innych przed przemocą;
-potrafi współpracować w grupie;
Metody, formy pracy:
-aktywizujące, praca w grupach;
Pomoce:
-papier,
-przybory do rysowania.


Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów, zapoznanie z tematem zajęć.
2. Burza mózgów: Co to jest przemoc?
3. Rozmowa z uczniami na temat przemocy:
-w jaki sposób można skrzywdzić inną osobę?
-jakie zachowania nazywamy przemocą fizyczną, a jakie psychiczną?
-jak czuje się ofiara przemocy?
-jak można powstrzymać sprawcę przemocy?
4. Bohater bez przemocy:
Nauczyciel pyta uczniów, jaka postać z bajek, filmów lub książek nigdy nie krzywdzi innych i może być wzorem do naśladowania dla wszystkich dzieci?
Uczniowie wspólnie zastanawiają się, podają przykłady.
Jeśli ktoś nie ma pomysłu na postać, może wymyślić własnego bohatera.
5. Praca plastyczna:
Nauczyciel dzieli uczniów na małe grupy, każda grupa wybiera swojego bohatera, dzieci wspólnie rysują go na arkuszach papieru.
6. Podsumowanie zajęć.
Uczniowie prezentują swoje prace, klasa wspólnie wybiera jedną postać, która zostanie zaprezentowana podczas Dnia Bez Przemocy.
[Forma prezentacji: wybrany uczeń (lub kilku uczniów) przebierze się za bohatera i zaprezentuje na forum szkoły].
7. Pożegnanie uczniów, podziękowanie za udział w zajęciach.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 SP

TEMAT:Stop przemocy.

Cele:
-uczeń wie, co to jest przemoc, zna jej rodzaje;
-potrafi rozpoznać przemoc w codziennych sytuacjach;
-umie bronić siebie i innych przed przemocą;
-potrafi współpracować w grupie;
-umie wyrażać własne zdanie;
Metody, formy pracy:
-aktywizujące, praca w grupach;
Pomoce:
-papier;
-przybory do rysowania;

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów, zapoznanie z tematem zajęć.
2. Burza mózgów; Co to jest przemoc?
3. Wyjaśnienie terminu;
PRZEMOC-wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby mimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.
[źródło-Wikipedia]
4. Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat przemocy:
-z jakimi przejawami przemocy spotykają się w codziennym życiu?
-kiedy mamy do czynienia z przemocą fizyczną, a kiedy z psychiczną?
-jak można wspierać ofiarę przemocy?
-jak powstrzymać sprawcę przemocy?
-czy w naszej szkole istnieje problem przemocy?
5. Symbol STOP PRZEMOCY:
Uczniowie w grupach zastanawiają się, jak mógłby wyglądać symbol, który kojarzy się z unikaniem przemocy; swoje pomysły przedstawiają na arkuszach papieru.
6. Podsumowanie:
Grupy prezentują swoje prace; najciekawsza propozycja w formie plakatu formatu A3 zostanie przedstawiona podczas Dnia Bez Przemocy.
7. Podziękowanie uczniom za współpracę, pożegnanie uczniów.


DZIĘŃ BEZ PRZEMOCY

1. Powitanie zebranych.
Krótkie omówienie etapu 1.
2. Prezentacja członków jury (bibliotekarz, wychowawca świetlicy,uczeń reprezentujący klasy młodsze, uczeń reprezentujący klasy starsze).
3. Bohaterowie bez przemocy-prezentacja uczniów klas 1-3.
4. Wybór Bohatera Szkoły-jury dokonuje wyboru jednego bohatera,jego wizerunek będzie umieszczony w widocznym miejscu, aby przypominał dzieciom o unikaniu przemocy.
5. Symbol Stop przemocy-prezentacja klas 4-6.
6. Wybór Symbolu Szkoły.
7. Szkolny Turniej Współpracy:
Przedstawiciele każdej klasy tworzą drużyny-należy zwrócić uwagę, by w każdej drużynie byli uczniowie klas młodszych i starszych.
Drużyny biora udział w konkurencjach polegających na wzajemnej współpracy, m.in.:
-wykonanie wieży z klocków;
-niecodzienny makijaż;
-zabawny quiz.
8. Ogłoszenie wyników turnieju. Rozdanie nagród.
Podziękowanie wszystkim za udział.
9. Rozgrywki sportowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.