X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1973
Przesłano:

Odbicia piłki sposobem oburącz górnym - konspekt lekcji

Cele lekcji:
Umiejętności: Uczeń potrafi wykonać odbicie oburącz górą w postawie wysokiej
Sprawność fizyczna: Kształtowanie koordynacji ruchowej
Wiadomości: Uczeń wie jak wygląda prawidłowa pozycja podczas odbić oburącz górą.
Postawy i motywacje: Doskonalenie umiejętności współpracy w parze.

Pomoce: piłki siatkowe (jedna na parę).
Punkty / ogniwa toku Opis zabaw, gier, ćwiczeń Czas
Część wstępna – 12 minut
Czynności organizacyjno-porządkowe Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienie potrze-by ich realizacji. Kontrola stroju, miejsca ćwiczeń, stanu przybo-rów i sprzętu. 2 min
Zabawa oży-wiająca Zaczarowany berek. Wybieramy berka. Osoba dotknięta przez berka jest zaczarowana i staje w rozkroku z rękami w bok. Aby ją odczarować, należy przejść między jej nogami. Po minucie zmiana berka. Wygrywa berek, któremu udało się złapać więcej osób. 3 min
Ćwiczenia kształtujące Ćwiczący ustawiają się wzdłuż boiska do siatkówki:
? truchtem pokonują sześć szerokości boiska,
? w truchcie, krążenia ramion.
? krok dostawny dotykają linii bocznej, powrót,
? krok skrzyżny, dalej jw.
? w jedną stronę podskoki na jednej nodze z powrotem na drugiej,
? skoki obunóż przez dwie szerokości boiska,
Ćwiczący ustawiają się na obwodzie koła i wykonują:
? krążenia tułowia,
? skłony tułowia,
? skrętoskłony,
? krążenia bioder,
? wypady w przód i na boki z pogłębieniem,
? leżenie przewrotne 10 razy 5 min
Część główna – 28 minut

Ćwiczenia ukierunkowane z piłkami do minikoszykówki.
Pokaz i omówienie przez nauczyciela techniki odbicia piłki obu-rącz górą w postawie wysokiej.
Ćwiczący podrzucają i chwytają piłkę oburącz w postawie wy-sokiej. Ustawienie w dwójkach, w odległości 3m – chwyt i od-rzucenie piłki oburącz górą wysokim łukiem.
W dwójkach – jeden ćwiczący w siadzie, drugi w pozycji wy-sokiej. Podania i chwyty oburącz. Stojący podaje płasko, sie-dzący wysokim łukiem. Po 10 podaniach, zmiana.
Podania i chwyty w dwójkach. Jeden ćwiczący w siadzie klęcznym, drugi w postawie wysokiej. Stojący podaje piłkę pła-sko, drugi odrzuca ją wysokim łukiem, podnosząc się z klęku. Po minucie zmiana.
Podania i chwyty w dwójkach w siadzie.
Podania i chwyty w dwójach w staniu, po podaniu ćwiczący robi pełny obrót.
Jeden ćwiczący leży przodem, drugi w pozycji wysokiej poda-je piłkę płasko leżący odrzuca ją wysokim łukiem. Po minucie zmiana.
Każda para bierze piłkę siatkową. Ustawia się w odległości 3m i próbuje odbijać tak, aby piłka nie spadła na podłogę.
Konkurs, która para więcej razy odbije piłkę bez jej upadku.
Część końcowa – 5 minut
Zabawa, gra lub ćwiczenia uspakajające Leżenie tyłem. Na raz – prawa noga w górę – wdech, na dwa w dół i wydech (5 razy nogą prawą i lewą).
W tempie raz, dwa, trzy (wolnym) nabieramy powietrze, prze-chodzimy do siadu ze skłonem w przód, następnie, liczenie do ośmiu, wypuszczamy powietrze i wracamy do leżenia. powta-rzamy pięć razy. 3 min
Podsumowa-nie lekcji Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie 2min

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.