X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19648
Przesłano:

Mieszkańcy łąki - scenariusz zajęć

scenariusz zajęć lekcyjnych dla ucznia z upośledzeniem umiarkowanym.
TEMAT: Mieszkańcy łąki.

Cele ogólne:
- poszerzenie wiadomości o łące i jej mieszkańcach,
- bogacenie słownictwa związanego z łąką.

Cele szczegółowe:
Uczeń podczas zajęć:
- wymienia rośliny i zwierzęta żyjące na łące,
- rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta zamieszkujące łąkę,
- poznaje nowe słownictwo związane z łąką,
- wie, jak zachować się w stosunku do roślin i zwierząt,
- klasyfikuje zwierzęta na: ssaki, ptaki, owady,
- opowiada o wybranym mieszkańcu łąki,
- słucha poleceń nauczyciela,
- wyszukuje informacje w tekście,
- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji nauczyciela.

Czas zajęć 2x45 min.

Metody pracy:
• oparte na słowie: praca z tekstem, pogadanka,
• oparte na działaniu: ćwiczenia,
• oglądowe: obserwacja, pokaz.

Środki dydaktyczne:
• zagadki,
• karty pracy,
• rozsypanki wyrazowe
• przewodniki, albumy i inne materiały informacyjne o łące, zdjęcia zwierząt mieszkających na łące,
• komputer, prezentacje multimedialne


PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia wstępne:

1. Powitanie ucznia.
2. Ustalenie i zapisanie daty w zeszycie.
3. Obserwacja i omówienie aktualnej pogody.
4. Nawiązanie do tematu zajęć – rozwiązanie zagadki o łące,
przeczytanej przez nauczyciela.
Zielona plama w barwne punkciki,
a nad nią śpiew skowronka.
Tam wyruszamy zbierać kwiatki,
bo to właśnie......... (łąka)

Zajęcia właściwe:

1. Rozmowa o łące – zwierzęta i rośliny, które można spotkać na łące. Porównanie łąki widzianej w czasie spaceru z ilustracją w podręczniku.
2. Wspólne oglądanie okazów roślin zebranych przez chłopca na łące, ilustracji w podręczniku i albumach tematycznych, sztucznych roślin.
3. Wykorzystanie komputera: oglądanie prezentacji w Power Poincie ze zdjęciami roślin łąkowych i żyjących na łące owadów. Nazywanie wybranych okazów.
4. Ćwiczenia w rozpoznawaniu roślin i zwierząt łąkowych, omówienie ich cech charakterystycznych, kolorowanie konturów wybranych roślin i zwierząt.
5. Klasyfikacja zwierząt spotykanych na łące na: ptaki, ssaki, owady.
Uczeń wpisuje w odpowiednie kolumny tabeli nazwy: bocian, mucha, krowa, koń, motyl, czajka, pszczoła, owca, pasikonik, kret, biedronka.
6. Rozmowa na temat szanowania przyrody i zakazu wypalania łąk. rozmowa na temat szkodliwości wypalania łąk. Ułożenie zdań z rozsypanki wyrazowej.

TEKST ROZSYPANKI:

Nie płosz zwierząt!
Nie zrywaj całych naręczy kwiatów!
Nie wypalaj łąk, bo zniszczysz rośliny i zwierzęta!
7. Głośne czytanie wiersza „Łąka” I. Salach. Wyszukiwanie w tekście nazw mieszkańców łąki.
„Łąka” I. Salach
Łąka tylu ma mieszkańców,
Zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka,
Tutaj kwiatek-O! Różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały
Obok niego idzie mrówka,
Na rumianku w krasnej sukni
Przycupnęła Boża Krówka.

Nad tą łąką kolorową
Bal wydały dziś motyle,
Zapraszają wszystkie dzieci
Więc zatańczmy z nimi chwilę.

8. Wykonanie motyla według instrukcji. Wykorzystanie filtrów do kawy i słomek do napojów. Malowanie farbami plakatowymi. Zwrócenie uwagi na dokładne pomalowanie przez ucznia całej powierzchni.

Zajęcia końcowe:

1. Podsumowanie i utrwalenia wiadomości zdobytych podczas zajęć.
2. Ocena pracy i aktywności ucznia.
3. Zadanie i omówienie pracy domowej.
4. Porządkowanie miejsca pracy.
5. Pożegnanie ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.