X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19572
Przesłano:

Pies mój czworonożny przyjaciel - konspekt kształcenia zintegrowanego

Konspekt kształcenia zintegrowanego do kl.II
Szkoła Podstawowa Specjalna
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

Temat tygodniowy: Zwierzęta mieszkające w naszych domach

Temat dzienny: Pies mój czworonożny przyjaciel

Cele ogólne:
- kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt
- rozwijanie wrażliwości dziecka na potrzeby zwierząt
- wdrażanie do angażowania się w pomoc przy opiekowaniu się zwierzętami
- rozwijanie słownictwa związanego z nazwami zwierząt

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- dostrzega konieczność opiekowania się zwierzętami domowymi
- umie utworzyć wyrazy zdrobniałe i posługiwać się nimi
- potrafi rozpoznać oraz narysować poznane zwierzęta
-umie naśladować odgłosy poznanych zwierząt domowych
- dopasowuje napis do obrazka
- rozpoznaje niektóre całościowo ujmowane wyrazy
- wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym
- uważnie słucha pleceń i wykonuje je
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
- potrafi wymienić dni tygodnia, ustalić ich kolejność
- posługuje się kalendarzem, potrafi odszukać datę

Cele rewalidacyjne ogólne:
- ćwiczenie i usprawnianie właściwego funkcjonowania ręki (doskonalenie sprawności ruchów ręki i nadgarstka) podczas pisania, kolorowania, wycinania
- ćwiczenia w mówieniu oraz właściwym układaniu zdań (ćwiczenia w wypowiadaniu się pełnymi zdaniami)
- stymulowanie zmysłu dotyku poprzez kontakt z różnymi materiałami tekstylnymi

Cel poznawczy:
- kształcący edukacji społ.-przyr. – zapoznanie z ilustracją „pies” i różnymi rasami psów
- edukacja polonistyczna- wdrażanie do globalnego czytania wyrazów, wypowiadanie się i odpowiadanie zdaniami na pytania nauczyciela
- edukacja artystyczno-techniczna (plastyczna)- poznanie barw psów, doskonalenie umiejętności trzymania kredki, nożyczek, wycinania, kolorowania ilustracji w zarysach konturowych
- edukacja matematyczna; kształcenie pojęć wielkościowych: większy, mniejszy, duży, mały
- edukacja motoryczno-zdrowotna- nauka i doskonalenie umiejętności ustawiania się w kole, wdrażanie do reagowania na sygnał (zmiany tempa- bębenek)
Cel wychowawczy:
Wdrażanie do opiekowania się zwierzętami

Metody:
Metoda ośrodków pracy z uwzględnieniem metod:
- słownych- pogadanka, formułowanie odpowiedzi na pytania, objaśnienia, instrukcje,
- oglądowych – pokaz, ilustracje
-ćwiczeń praktycznych –ćwiczenia manualne- kolorowanie, wycinanie

Środki dydaktyczne:
tablica obecności, plastelina, kalendarz pogody, maskotki- pieski, ilustracje różnych ras psów z etykietą ”pies”, tekst zagadki, wiersz, ilustracja psa na arkuszu brystolu, czarny flamaster, cztery sylwety psów, cztery budy, cztery miski, cztery kości, napisy do globalnego czytania, zestaw obrazków pociętych na części, szarfy, obręcze ,odtwarzacz CD, płyta CD, ołówki, niedokończone portrety psów, kartoniki z wyrazami „tak”, „nie”, smycz, obroża, szczotka, 2 miski, sucha karma, woda w butelce

Formy pracy:
- praca indywidualna-jednolita oraz zróżnicowana
- praca zbiorowa
Zróżnicowana dotyczy:
-pisania po śladzie wyrazów „W klasie”, „pies”- niektórzy uczniowie nie posiadający jeszcze umiejętności pisania po śladzie wklejają gotowe napisy.
- zamalowywanie rysunków w konturach lub wklejanie gotowej ilustracji lub kolorowanie z pomocą nauczyciela
-wypowiedzi – uczniowie wypowiadają się prostymi zdaniami na temat ilustracji zwierząt, niektóre dzieci powtarzają wyrazy po nauczycielu


Przebieg zajęć:

Zajęcia wstępne:
I. czynności organizacyjno – porządkowe
1.Powitanie z dziećmi- rozmowa na tematy aktualne, interesujące w tym momencie dzieci, porządkowanie przyborów na ławkach
2. Ustalenie nazwy miesiąca, pory roku, obserwacja pogody , krótka rozmowa na temat dzisiejszej aury i przyklejenie odpowiednich znaczków w kalendarzu pogody, wskazanie daty na kalendarzu i zapisanie jej na tablicy, utrwalenie pojęć dziś, wczoraj, jutro. Zwrócenie uwagi na poprawne wypowiadanie poszczególnych nazw.
3.Sprawdzenie listy obecności.
Na tablicy przyczepione są imiona dzieci. Na prośbę nauczycielki dzieci kolejno podchodzą do tablicy i przyklejają plastelinową kuleczkę na swojej wizytówce.
Proste obliczenia matematyczne – przeliczenie ilu uczniów jest obecnych ilu jest chłopców a ile dziewczynek, ile dziewczynek ma długie włosy, ilu chłopców ma włosy uczesane itp..
4.Rozwiązanie zagadki, a następnie podanie tematu dzisiejszych zajęć
Pilnuje domu, warczy i szczeka
Najlepszym przyjacielem jest człowieka
5. Wklejenie do zeszytu lub napisanie „w klasie”, rozdanie znaczków psów, wklejenie znaczków do zeszytu.

Praca poznawcza
II. Obserwacja i kojarzenie
1.Dzieci oglądają , dotykają, głaszczą maskotki przedstawiające psy przyniesione przez swoich kolegów oraz nauczyciela
- nazywają kolory psów
- porównują większy, mniejszy
2. Dzieci oglądają na ilustracji przedstawiającej psy różnych ras i odpowiadają na pytania nauczyciela
- który pies podoba się wam
-który pies jest duży, który mały
- wskazują psa o określonym kolorze sierści; brązowy, biały, czarny, w łaty
Tworzenie wyrazów zdrobniałych od wyrazu pies np. duży pies, mały piesek (jak nazywa się psie dziecko? – szczenię, szczeniak, szczeniaczek)
3.„Portrecik psa”- słuchanie wiersza- zagadki autorstwa A. Kuhn-Cichockiej:
/ nauczycielka rysuje portret psa, zgodnie ze słowami wiersza/.

Długa kreska, krótka kreska-
zaraz narysuję pieska.
Uszy, nosek jeszcze, oczka dwa kółeczka
i gotowa już mordeczka.

Cztery zgrabne mocne łapki,
a na grzbiecie śmieszne ciapki.
Lecz coś smutna mina psia
i po pyszczku kapie łza...

Jak mam cieszyć się, no jak?
Kiedy mi ogona brak.
Przecież wszystkim jest wiadomo,
że pies cieszy się ogonem!

4.Rozmowa sytuacyjna wokół problemów:
- Jak wygląda bohater wiersza?
- dlaczego jest smutny? Z jakich innych powodów pies może być smutny?
- jakie imię moglibyśmy mu nadać?
- Czy ktoś z was ma w domu psa?
- jak się nim opiekujecie?

5.„Czyja to buda?” – zabawa dydaktyczna.
Wprowadzenie napisów do globalnego czytania As, Azor, Burek Reks. Dopasowanie napisów do obrazka.
Na tablicy umieszczone zostają budy, na których widnieją wizytówki psów, podpisane miski oraz podpisane kości. Zadaniem dziecka jest:
- odszukać taki sam napis, jaki ma pies, kość i buda
- porównać napisy i ustalić podobieństwo
- umieścić napis i psa koło jego budy
- odszukać podpisaną miskę i kość oraz ustawić je obok psa
6.Pieski na spacerze- zabawa ruchowa
Dzieci- pieski czworakują po dywanie w rytm pogodnej, radosnej melodii. Dzieci-pieski bawią się ze sobą, turlają się po dywanie. Na przerwę w muzyce, dzieci-pieski zasypiają.

7.„Co się przyda każdemu Azorowi”- zabawa dydaktyczna w parach.
Dzieci dobierają się w pary. Każda para otrzymuje kopertę z obrazkiem pociętym na części oraz kartoniki z wyrazami. Układają obrazek i przyporządkowują właściwy podpis.

Dzieci oglądają też rekwizyty przyniesione przez nauczyciela: obrożę, smycz, szczotkę, suchą karmę i wodę. Zastanawiają się do czego służą psu . Każde dziecko może też wsypać do miski trochę karmy i wlać wody.

8.„Pieski do budy”- zabawa ruchowa.
Dzieci- pieski czworakują w rytm muzyki. Na sygnał każdy piesek chowa się do swojej budy- obręczy, która musi mieć ten sam kolor, co szarfa, która przepasane jest dziecko.

III. Ekspresja
9.„Portret psa.”- praca indywidualna przy stolikach. Dzieci dostają na kartkach kontury psa, w zależności pod swoich możliwości portret kolorują, wylepiają plastelina a następnie wycinają po konturze. Po wykonaniu zadania nauczycielka urządza wystawę psich portretów w sali.
Dzieci podziwiają galerię, nadając swoim psom imiona.

IV. Zajęcia końcowe
10.Powtórzenie co dzieci dowiedziały się na zajęciach –„ tak i nie”. Dzieci dostają tabliczki z napisami „tak”,” nie” słuchając zdania wypowiadanego prze nauczyciela podnoszą odpowiednią tabliczkę
- Niektóre psy mieszkają w budzie
- Pies miauczy
- Psy maja swoje imiona nadawane im prze ludzi
-Pies nie lubi wychodzić na spacer ze swoim panem
- Psa trzeba karmić i dawać mu wodę do picia
-Pies jest przyjacielem człowieka
- Nie można psa bić i kopać
- Kolor sierści psa to niebieski albo czerwony
- Bardzo lubię psy.
-Psa należy czesać.
11.Omówienie i podsumowanie zajęć,
omówienie zachowania uczniów, kto był dzisiaj najbardziej aktywny- nagrodzenie znaczkami
12.Zadanie pracy domowej- napisanie wyrazu pies samodzielnie lub po śladzie, spróbowanie samodzielnego narysowania psa.
Nauczyciel opowiada też w kilku ciekawych zdaniach o materiale na dzień kolejny – „Koty, kotki i koteczki”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.