X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19602
Przesłano:
Dział: Języki obce

A chair in the kitchen - games. (Krzesło w kuchni - gry). Konspekt lekcji języka angielskiego

1.Typ szkoły: Szkoła Podstawowa
2. Poziom nauczania: III klasa (2 godziny tygodniowo)
3. Liczba uczniów: 19
4. Data: 08.02.2012 r.
5. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Martyna Fiuk
6. Czas trwania lekcji: 45 minut
7. Temat lekcji: A chair in the kitchen-games. (Krzesło w kuchni-gry).
8. Cele ogólne jednostki lekcyjnej:
• Ćwiczenie, utrwalenie słownictwa z zakresu nazw mebli i pomieszczeń
• Ćwiczenie liczb od 1 do 20
• Ćwiczenie przyimków
• Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania

9. Cele operacyjne jednostki lekcyjnej:
• Uczeń zna nazwy mebli i pomieszczeń w domu
• Uczeń potrafi wymawiać wyrazy
• Uczeń umie określać położenie przedmiotów
• Uczeń zna kolory
• Uczeń potrafi liczyć do 20

10. Podstawa Programowa; Treści nauczania-wymagania szczegółowe:
• Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
• Nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je;
• Przepisuje wyrazy i zdania;
• Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

11. Materiały, środki dydaktyczne:
• karty pracy
• karty obrazkowe
• plakat
• kartki ze słownictwem
• materiały plastyczne

12. Metody pracy
• Gry dydaktyczne
• Ćwiczenia na kartach pracy

13. Formy pracy
• Indywidualna
• W grupach
• Całą klasą


PRZEBIEG LEKCJI

Wstęp

Czynności organizacyjne. Sprawdzenie listy. Zapisanie tematu lekcji. Sprawdzenie pracy domowej.

Rozgrzewka językowa

a) Gra „Podaj kartę”. Jeden uczeń dostaje kartę z obrazkiem i podaje ją dalej. Gdy nauczyciel zatrzymuje nagranie, uczeń który jako ostatni dostał kartę musi powiedzieć co przedstawia rysunek.

Prezentacja

1. Uczniowie wykonują dwa zadania na kartach pracy.
a) wyszukują wyrazy i zapisują je,
b) poprawiają błędy i zapisują poprawnie wyrazy.

2. Gra „Jeden za wszystkich”. Na plakacie zawieszonym na tablicy wskazuję pewien przedmiot i nazywam go. Jeśli nazwa jest poprawna, uczniowie powtarzają, jeśli błędna milczą. Jeśli choć jeden uczeń odezwie się, zdobywam punkt. Jeśli uda im się zachować ciszę-klasa zdobywa punkt. Zwycięża ta strona, która jako pierwsza zdobędzie 7 punktów.

Faza główna

1. Uczniowie wykonują kolejne dwa zadania na kartach pracy.
a) odszukują w grupie wyraz niepasujący do pozostałych. Wyjaśniają swój wybór.
b) czytają trzy krótkie opisy, numerują obrazki i kolorują je według wskazówek zamieszczonych w tekście.
2. Gra „Lotto”. Nauczyciel dyktuje ciąg czterech liczb. Uczniowie zapisują je w zeszytach. Następnie nauczyciel zapisuje liczby na tablicy, a uczniowie sprawdzają. Jedna osoba ponownie czyta liczby.
3. Na kartach pracy uczniowie wyszukują w diagramie słowa i liczby.

Zakończenie

Gra „Pierwsze rzędy”. Uczniowie stają w dwóch rzędach. Nauczyciel pokazuje kartę obrazkową, wtedy głos mają uczniowie stojący na początku rzędów. Ten, który pierwszy poda nazwę rzeczy-siada. Wygrywa drużyna której zawodnicy usiądą pierwsi w ławkach.

Zadanie pracy domowej.
Praca plastyczna-kolaż.

Zadania dodatkowe
Gra „Czego brakuje”.
Gra „Dyktando obrazkowe”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.