X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19474
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Maria Rosińska
Nauczyciel w Miejskim Przedszkolu nr 91
Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2010r.

Data zakończenia stażu: 31 maj 2013r.


Wymagania kwalifikacyjne
Planowane działania
Terminy realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 ust. 2 pkt. 1)

• Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

• Opracowanie oraz stosowanie narzędzi ułatwiających diagnozę pedagogiczną:
- Arkusz obserwacji dziecka czteroletniego
- Ankieta dla rodziców dzieci czteroletnich

• Wykorzystywanie w pracy z wychowankami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych
na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego.
• Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
• Organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów plastycznych.
• Opracowywanie scenariuszy imprez i uroczystości.

Cały okres stażu
Rok szkolny 2010/2011
Cały okres stażu
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Cały okres stażu

Opracowane materiały
Opracowane materiały,
opis efektów stosowania
Zaświadczenia ukończonych form doskonalenia zawodowego
Sprawozdanie z realizacji programu
Opracowane regulaminy konkursów
Opracowane materiały


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2)

• Opracowywanie komputerowe gazetki przedszkolnej
„Przedszkolne wiadomości”.
• Opracowywanie okolicznościowych dyplomów w programie komputerowym.
• Opracowanie komputerowe materiałów promujących
Miejskie Przedszkole nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w środowisku.
• Opracowywanie komputerowe kwestionariuszy ankiety, wywiadu oraz arkuszy obserwacji.
• Przygotowywanie materiałów do zajęć za pomocą programów komputerowych.
• Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Gazetka przedszkolna
Opracowane materiały
Opracowane materiały
Opracowane materiały
Scenariusze, karty pracy
Adresy stron internetowych


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym
przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt. 3)

• Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
• Przygotowywanie i prowadzenie rad szkoleniowych.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy
zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości.
• Umieszczanie na stronach internetowych swoich publikacji.
01.09.2010-31.05.2013
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres Stażu
Cały okres stażu

Kontrakt
Scenariusze
Scenariusze
Opracowane materiały
Adresy stron, numery publikacji


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8 ust.2 pkt. 4a)

• Opracowanie i wdrożenie własnego programu współpracy z rodzicami „Dla naszych dzieci”.
• Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacji ekologicznej „Eko- przedszkolaki”.
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2012/2013
Program, sprawozdanie z realizacji
Program, sprawozdanie z realizacji


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności
dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt. 4 c)

• Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacji ruchowej dla dzieci i rodziców „Ruch daje
radość”, opartego na metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
• Organizowanie imprez przedszkolnych, kiermaszów oraz festynów rodzinnych.
• Promowanie młodych talentów poprzez przygotowywanie dzieci do różnego rodzaju konkursów i zawodów.

Rok szkolny 2011/2012
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Program, sprawozdanie z realizacji
Scenariusze, zdjęcia
Sprawozdanie


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt. 4 e)

• Współpraca za środowiskiem lokalnym:
- Miejski Dom Kultury Szopienice- Giszowiec
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Szkoła Podstawowa nr 51
- Zespół Szkół Specjalnych nr 7
- KWK Murcki- Staszic
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
- Komenda Miejska Policji
- Straż Pożarna
- Nadleśnictwo Katowice
• Przygotowanie oraz udział przedszkolaków w akcji ekologicznej „Zbieramy makulaturę- oszczędzamy lasy”.
• Przygotowanie oraz udział przedszkolaków w akcji „Sprzątanie Świata”.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wrzesień 2010, 2011, 2012

Sprawozdanie, zdjęcia
Sprawozdanie
Sprawozdanie


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt. 5)

• Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań
wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu.

Okres stażu

Opisy i analizy poszczególnych przypadków


Plan ten ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.