X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19460
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Mathe auf Deutsch - der Satz des Pythagoras". Scenariusz lekcji pokazowej dla III klasy gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI POKAZOWEJ

Temat: Mathe auf Deutsch – Der Satz des Pythagoras
Cel główny: Uczeń zna słownictwo niemieckie związane z twierdzeniem Pitagorasa
i poprawnie je stosuje rozwiązując zadania matematycznych w języku niemieckim
z zastosowaniem tegoż twierdzenia.

Cele dydaktyczne:
- kształtowanie umiejętności domyślania się znaczenia nieznanych elementów, leksykalnych na podstawie kontekstu,
- kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi ustnej w języku niemieckim,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- kształtowanie umiejętności pracy ze słownikiem.
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- sformułować znane mu twierdzenie Pitagorasa w języku niemieckim,
- stosować słownictwo niemieckie związane z twierdzeniem Pitagorasa,
- stosować słownictwo niemieckie związane z podstawowymi działaniami matematycznymi,
- znaleźć w materiale filmowym określone informacje,
- poprawnie zastosować poznane słownictwo,
- rozwiązywać zadania matematyczne sformułowane w języku niemieckim.

Metoda nauczania:
CLIL (Content and Language Integrated Learning) / Bilingualer Sachfachunterricht – zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu.

Formy pracy:
- nauczanie frontalne
- plenum
- praca indywidualna
- praca w grupach

Środki dydaktyczne:
- film
- Internet
- rzutnik multimedialny
- tablica multimedialna
- komputer
- karty pracy dla uczniów (Wortschatz, Aufgaben, Hausaufgaben)
- słowniki
- kalkulatory


Przebieg lekcji
1.Nauczyciel wita uczniów w języku niemieckim i sprawdza listę obecności.
2.Nauczyciel podaje temat lekcji i zapisuje go na tablicy. Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszytach.
Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, o czym będzie dzisiejsza lekcja.
Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji matematyki w języku niemieckim.
3.Nauczyciel poleca uczniom przypomnienie sobie treści twierdzenia Pitagorasa w języku polskim.
Jeden z uczniów przypomina to twierdzenie na forum klasy i zapisuje je na tablicy.
4.Nauczyciel prezentuje uczniom film przedstawiający twierdzenie Pitagorasa w języku niemieckim. Zadaniem uczniów jest zwrócenie uwagi na słownictwo związane z tym twierdzeniem.
5.Po prezentacji twierdzenia nauczyciel przerywa pokaz filmu i prosi uczniów o wyjaśnienie słownictwa używanego w prezentacji a także o sformułowanie twierdzenia Pitagorasa w języku niemieckim.
Następnie nauczyciel prezentuje treść twierdzenia, uczniowie zapisują je w zeszytach.
6.Nauczyciel odtwarza dalszą część filmu, w której prezentowane są przykładowe zadania.
Uczniowie rozwiązują jedno wybrane zadanie samodzielnie w zeszytach.
7.Uczniowie zostają podzieleni przez nauczyciela na grupy, w których rozwiązują przydzielone im zadania a następnie prezentują ich rozwiązania na tablicy.
8.Ewaluacja – sprawdzenie stopnia opanowania poznanych treści (słownictwo, treść twierdzenia Pitagorasa w języku niemieckim).
9.Zadanie pracy domowej.

Źródła materiałów:
http://www.youtube.com/watch?v=STehZDD1Tgo
http://www.mathe-online.at/materialien/ninaelisa.graf/files/Der_Lehrsatz_des_Pythagoras.htm
http://www.satzdespythagoras.de/aufgaben.html

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.