X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19446
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program innowacyjny "Deutsch nach Englisch - niebezpieczne podobieństwa niemiecko-angielskie"

Program innowacyjny
Zespołu Szkół
im.

„Deutsch nach Englisch
– niebezpieczne podobieństwa niemiecko-angielskie”

Termin realizacji programu: listopad 2012 r. – kwiecień 2013r. (30 godzin lekcyjnych)
Miejsce i czas realizacji programu: Zespół Szkół (zajęcia dodatkowe)
Autor innowacji: ...nauczyciel języka niemieckiego i języka angielskiego, wykształcenie wyższe magisterskie (filologia germańska - Uniwersytet Rzeszowski, podyplomowe studia translatoryczne – Uniwersytet Rzeszowski, filologia angielska – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu), nauczyciel kontraktowy
Adresaci: chętni uczniowie Zespołu Szkół

I. Identyfikacja i diagnoza problemu
Język niemiecki jest z reguły nauczany w polskich szkołach jako drugi język obcy, zaraz po języku angielskim. Bliskie podobieństwo obu języków może ułatwić pracę nauczycielom i uczniom, ale niestety jest też często przyczyną poważnych i trudnych do wyeliminowania błędów językowych.
Na podstawie obserwacji własnych lekcji, tj. wypowiedzi uczniów, testów i innych prac pisemnych stwierdza się duży wpływ języka angielskiego na język niemiecki i nie chodzi tu tylko o utarte już anglicyzmy w języku niemieckim, czy zastosowanie niemieckich struktur gramatycznych w odniesieniu do anglicyzmów, lecz o częste pomyłki, niewłaściwe tłumaczenie słów oraz błędne zastosowanie konstrukcji leksykalnych i gramatycznych na lekcji języka niemieckiego.

II. Opis zasad innowacji
Cele ogólne:
- podniesienie jakości naucznia języków obcych
- zachęcanie uczniów do nauki języków obcych i przedstawienie korzyści wynikających ze znajomości języków obcych w ich przyszłym życiu zawodowym
- usystematyzowanie posiadanej już wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki zarówno języka niemieckiego, jak i angielskiego
- wprowadzenie nowych aspektów gramatyczno-leksykalnych występujących w obu językach
- wskazanie często używanych wyrazów angielskich i niemieckich o zbliżonej pisowni i wymowie
- omówienie najczęściej występujących anglicyzmów w języku niemieckim i ich niemieckich struktur gramatycznych
- wskazanie i objaśnienie głównych błędów językowych popełnianych przez uczniów na lekcjach języka niemieckiego i angielskiego
- wykształcenie u uczniów kompetencji językowej
- zdobywanie doświadczeń i nawyków potrzebnych do samodzielnej pracy nad rozbudowywaniem umiejętności językowych

Tematyka zajęć:
1. Funkcje mózgu w procesie uczenia się języków obcych oraz rodzaje pamięci.
2. Co to jest interferencja i fałszywi przyjaciele?
3. Fonetyka – końcówkowe spółgłoski dźwięczne.
4. Pisownia wielką i małą literą.
5. Nazwy miesięcy i dni tygodnia, pisownia rzeczowników złożonych.
6. Angielskie wyrazy w języku niemieckim.
7. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. also – niem. also (1)
8. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. as i niem. als (2)
9. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. art i niem. Art (3)
10. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. become i niem. bekommen (4)
11. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. morning i niem. morgen i Morgen (5)
12. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. must (not) i niem. müssen (nicht) (6)
13. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. note i niem. Note (7)
14. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. ride i niem. reiten (8)
15. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. sea i niem. See (9)
16. Semantyka – znaczenie wyrazów; ang. when i niem. wann, wenn (10)
17. Składamy zdania. Ogólnie o składni.
18. Zdania pojedyncze.
19. Zdania złożone współrzędnie.
20. Zdania złożone podrzędnie.
21. Rzeczownik – przedimki/rodzajniki rzeczownika.
22. Liczba pojedyncza czy liczba mnoga?
23. Liczebniki – połączenia dziesiątek z jednostkami.
24. Jak piszemy i czytamy daty?
25. Zaimki – osobowe, dzierżawcze i nieokreślone.
26. Stopniowanie przymiotników
27. Przymiotniki określające narodowości i przymiotniki w funkcji rzeczownika.
28. Czasowniki złożone, modalne i nieregularne.
29. Czasy: teraźniejszość, przeszłość i przyszłość.
30. Podsumowanie zajęć i test.

Metody realizacji:
- zajęcia będą miały formę warsztatów, przewidziana jest praca indywidualna, praca w grupach oraz elementy wykładu
III. Ewaluacja i oczekiwane rezultat
- test sprawdzający zdobytą wiedzę (każdy z uczniów zdobędzie minimum 40 %)
- ankieta skierowana do uczniów nt. przydatności przeprowadzonych zajęć, uczniowie wskażą plusy i minusy zajęć
Opracowała: Monika Rydzik

Monika Rydzik
Os. ...

Do Dyrekora
Zespołu Szkół ...

Składam wniosek o dopuszczenie do użytku w Zespole Szkół ...
programu zajęć pozalekcyjnych „Deutsch nach Englisch – niebezpieczne podobieństwa niemiecko - angielskie”.
Program realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013 od listopada do kwietnia (30 godzin lekcyjnych) na zajęciach pozalekcyjnych.

Dołączam wymaganą dokumentację.

Z poważaniem

Opinia programu innowacyjnego
„Deutsch nach Englisch – niebezpieczne podobieństwa niemiecko-angielskie”

Termin realizacji programu: listopad 2012 r. – kwiecień 2013r. (30 godzin lekcyjnych)
Miejsce i czas realizacji programu: Zespół Szkół ...(zajęcia dodatkowe)
Autor innowacji: Monika Rydzik, nauczyciel języka niemieckiego i języka angielskiego, wykształcenie wyższe magisterskie (filologia germańska - Uniwersytet Rzeszowski, podyplomowe studia translatoryczne – Uniwersytet Rzeszowski, filologia angielska – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu), nauczyciel kontraktowy
Adresaci: chętni uczniowie Zespołu Szkół

Język niemiecki jest przeważnie nauczany w polskich szkołach jako drugi język obcy, zaraz po języku angielskim. Bliskie pokrewieństwo obu języków często ułatwia ich opanowanie, zdarza się też jednak, że te podobieństwa mogą prowadzić do poważnych błędów językowych.
Wdrożenie programu innowacyjnego „Deutsch nach Englisch – niebezpieczne podobieństwa niemiecko-angielskie” w znacznym stopniu przyczyni się do usystematyzowania posiadanej już przez uczniów wiedzy z zakresu leksyki i gramatyki zarówno języka niemieckiego, jak i angielskiego, poszerzenia tej wiedzy o nowe, nie zawsze poruszane na lekcji aspekty, zwróci ich uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą podobieństwa obu języków, podniesie w znacznym stopniu kompetencje i świadomość językową młodzieży uczęszczającej na zajęcia, a zdobyte doświadczenia i nawyki wspomogą ich późniejszą samodzielną pracę nad rozbudowywaniem umiejętności językowych.


.......................................
Przewodnicząca Komisji Języków Obcych

Członkowie Komisji Języków Obcych:
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.