X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19386
Przesłano:
Dział: Języki obce

Multikulturowy Nowy Jork - scenariusz lekcji

Temat: Multikulturowy Nowy Jork.

I. Cel lekcji: utrwalenie informacji o danych osobowych języku angielskim
II. Cele szczegółowe:
Uczeń:
- potrafi zapytać drugą osobę o jej podstawowe dane osobowe
- umie odpowiedzieć na pytania o swoje dane osobowe
- zna najważniejsze słownictwo dotyczące danych osobowych w mowie i piśmie i potrafi je zastosować w praktyce
- potrafi wypełnić swój kwestionariusz osobowy i odczytać swoje dane
- wie jak uzupełnić dane osobowe drugiego rozmówcy korzystając ze słuchu
- stosuje w podanych wyżej sytuacjach czas present simple,
- odmienia czasownik „to be” – być i „have got” – mieć w czasie teraźniejszym
- potrafi przyporządkować język do kraju w nim panujący – korzystając z informacji w materiale dvd

III. Metody:
- bezpośrednia
- burza mózgów
- pogadanka
- drama
- podająca

IV. Formy:
- indywidualna, grupowa, zbiorowa

V. Środki dydaktyczne:
- ćwiczenia do wykonania – kartka z zadaniami
- zestaw multimedialny (komputer, rzutnik, ekran, film edukacyjny),


VI. Tok lekcji:

1. Przywitanie się.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe
3. Sprawdzenie zadania domowego lub odpowiedź ustna wybranego ucznia
4. Podanie tematu lekcji i jego wyjaśnienie.
Przypomnienie pytań o dane osobowe i odpowiedzi na nie.
5. Zadanie 1 ( na rozgrzewkę) – quiz wiedzy o Nowym Yorku
6. Wyjaśnienie kolejnego zadania i prezentacja fragmentu filmu edukacyjnego pt. „Multikulturalny Nowy Jork”. Na jego podstawie uczniowie wypełniają podstawowe dane osobowe o jego bohaterach.
7. Prezentacja odpowiedzi przez chętnych uczniów.
8. Zadanie 2.Dalsza część filmu. Wyjaśnienie tematu. Uczniowie udzielają pisemnie odpowiedzi w ćwiczeniu dotyczące krajów i języków o których była mowa w filmie.
9. Prezentacja odpowiedzi przez uczniów.
10. Dalsza część filmu. Wyjaśnienie zadania. Uczniowie w grupach po obejrzeniu następnego fragmentu filmu uzupełniają zadanie z luką nt. opinii bohaterów filmu o Nowym Jorku.
11. Prezentacja odpowiedzi przez uczniów.
12. Zadanie 1A na odwrocie kartki . Uczniowie w parach uzupełniają brakujące wyrazy w pytaniach, które padły w trakcie filmu.
13. Prezentacja odpowiedzi przez uczniów.
14. PODSUMOWANIE Zadanie 1B. Uczniowie po wyjaśnieniu zadania w parach ćwiczą zadawanie i odpowiadanie na pytania zawarte w ćwiczeniu 1A między sobą.
15. Zadanie 2A. Uczniowie uzupełniają tabelę w ćwiczeniu. Zadaniem uczniów jest dopasowanie języka urzędowego do podanego kraju i na odwrót.
16. Prezentacja odpowiedzi przez uczniów.
17. Zadanie 2B . kolejnym zadaniem uczniów jest wybranie prze każdego z nich dowolnego kraju i napisanie o nim 2-3 zdań, nie podając nazwy. Następnie chętni uczniowie czytają swoje opisy, a pozostali uczniowie odgadują o jaki kraj chodzi.
18. Zadanie domowe: zadanie 3. Zadanie z luką.
19. Ocena najaktywniejszych uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.