X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19380
Przesłano:
Dział: Języki obce

Budowa listu w języku angielskim - materiał dydaktyczny

WRITING BANK
BUDOWA LISTU
Gdy piszesz prawdziwy list, takie elementy jak: data, twój adres czy własnoręczny podpis nie mogą być pominięte. Inaczej jest na egzaminie maturalnym. List, który tutaj piszesz, musi zawierać pięć obowiązkowych elementów, które znajdziesz poniżej, omówione na przykładach odpowiednich dla listu formalnego i nieformalnego.

LIST FORMALNY
data
1 zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, typowy
dla listu formalnego:
Dear Sir or Madam, Dear Sirs or Madams, Dear Mr / Mrs / Ms Smith, Dear Editor,
2 wstęp, w którym:
nawiązujemy do wcześniejszych kontaktów z odbiorcą
Following our telephone conversation yesterday..
l am writing to reply to your letter dated on... (e.g. 22nd March, 2013).
l am writing m response to your advertisement found in...(Daily News) on... (e.g. 1st April, 2013)
przedstawiamy związek łączący nas z adresatem
I recently visited your hotel...
określamy cel listu
l am writing to:
inform you that/ about...
reąuest more information on..
apply for the post of...(an assistant)
apply for the scholarship
complain about the product which I bought/ purchased in your shop.
complain about the service offered by your...(e.g. company/ restaurant/ hotel/ agency etc.)
I am writing in connection with/ with response to (e.g. your article)
3 rozwinięcie, w którym omówiony jest temat; na ogół
każdy nowy aspekt w oddzielnym akapicie.
4 zakończenie, w którym:
wyrażone jest jakieś życzenie lub określone są
wcześniejsze działania
/ hope it entitles me to a refund...
i/lub są zawarte oczekiwania dotyczące następnego
kontaktu
Please do not hesitate to contact me if...
l can be contacted at the above (email) address...
l look forward to hearing/rom you in due course.
5 zwrot grzecznościowy kończący list, typowy dla listu
formalnego:
Yours faithfully, (gdy nie znamy nazwiska odbiorcy listu)
Yours sincerely, (gdy list tytułujemy imiennie)
podpis: XYZ
informacje o załącznikach: Please find my CV endosed

LIST NIEFORMALNY
data
1 zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, typowy dla listu nieformalnego: Dear Alex, Hi Alex,
2 wstęp, w którym:
okazujemy troskę / sympatię / zainteresowanie
adresatem
How are you?
l hope you are well.
nawiązujemy do poprzedniego listu
Thank you for your letter / postcard from Spain.
It was great to hear from you again.
Sorry l haven't written for so long.
określamy cel listu
l'm writing to:
invite you to...(e.g. my birthday party)
say sorry for..(e.g. your exam failure)
thank you for...(e.g.) your invitation)
tell you...(my news)
tell you that (I’ve been on a language course in the UK)
tell you about (my new girlfriend/boyfriend)
ask you for your help/ advice
3 rozwinięcie, w którym omówiony jest temat; na ogół
każdy nowy aspekt (kropka zadania maturalnego) w oddzielnym akapicie.
I’m studying for my final exams now so I don’t have much free time.
You’re always welcome in Poland
Why don’t you visit me in Poland?
We can do the sightseeing and visit many interesting places such as museums, galleries, ancient castles and we can admire amazing views.
Take (e.g. warm clothes/ an umbrella/ swimming trunks/ swimming suit) with you
I hope you will be able to join us/ make it
4 zakończenie, w którym:
podajemy przyczynę kończenia listu
Anyway, I must finish now/ must go and clean my room.
lt's time to go to bed.
Well, that’s all my news.
nawiązujemy do następnego kontaktu:
I’ll phone you when l get to Paris.
I’m looking forward to hearing from/ seeing you.
Do drop me a line soon/ Write back soon
Keep in touch.
Give my love to (e.g. your parents)
5 zwrot grzecznościowy kończący list, typowy dla listu
nieformalnego:
All the best, Take care, Best wishes, Hugs and kisses, love,
PS. By the way, l am attaching an mp3 with me singing 'Happy Birthday'for you.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.