X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19307
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji interdyscyplinarnej z języka angielskiego i fizyki

Konspekt lekcji interdyscyplinarnej z języka angielskiego i fizyki.

Imię i nazwisko nauczyciela:

Przedmioty: Język angielski, fizyka

Klasa: II gimnazjum

Temat zajęć :

Static electricity in surrounding world. English across the curriculum.
Elektrostatyka w otaczającym nas świecie.

Środki dydaktyczne:

- zeszyt przedmiotowy
- karty pracy
- tablica interaktywna
- prezentacja zjawiska elektrostatyki na dvd, prezentacja komputerowa,
- ćwiczenia opracowane do wykorzystania przy pomocy tablicy interaktywnej
- elementy do doświadczeń : linijki, puszki, sól i pieprz, balon, bawełniana ścierka, tablica, kreda

Metoda zajęć praktycznych:
-podająca, poszukująca, operatywna,

Metody nauczania: pokaz, pogadanka, praca w grupach,

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach,
praca w grupach, pogadanka, rozmowa sterowana,
burza mózgu


Literatura

Podręcznik do nauki fizyki dla II klas gimnazjum. „ Świat fizyki część 3 ”.
„ Metodyka nauczania języków obcych” Hanna Komorowska, 2002, Warszawa, wyd. Fraszka Edukacyjna
„ Sprawdzanie umiejętności w nauczaniu języka obcego” Hanna Komorowska, 2002, Warszawa, wyd. Fraszka Edukacyjna
“A Course in Language Teaching” Penny Ur, 1996, Cambridge University Press
“ The Practice of English Language Teaching” Jeremy Harmer, 1991, Longman.

Cel ogólny lekcji:

Uczniowie wykonują samodzielnie doświadczenia z elektrostatyki i omawiają rezultaty doświadczeń podając wnioski , używając języka roboczego – angielskiego.


CELE OPERACYJNE LEKCJI

Kategoria A:
Uczeń odpowiada na pytania wprowadzające do danego zagadnienia.
Zna zasady budowania pytań, przeczeń oraz zdań twierdzących.
Stosuje słownictwo wymagane w podstawie programowej.
Czyta ze zrozumieniem tekst poleceń do eksperymentów.
Zna budowę atomu.
Odróżnia ciała naelektryzowane jednoimiennie i różnoimiennie
Rozróżnia ciało naelektryzowane ujemnie, które posiada nadmiar elektronów, a naelektryzowane dodatnio z niedoborem elektronów.


Kategoria B:
Dopasowuje angielskie określenia do prezentowanych przedmiotów.
Dobiera angielskie odpowiedniki do polskich słów.
Streszcza obejrzany filmik.
Łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną
Wykonuje polecenia podczas doświadczeń.
Nazywa zobaczone zjawiska.
Opisuje budowę atomu, rozróżnia ładunki elektryczne, + i –

Kategoria C:
Na podstawie poleceń przeprowadza doświadczenia
Opisuje przeprowadzane eksperymenty i wyciąga wnioski
Odpowiada na pytania sprawdzające rozumienie zjawisk zachodzących podczas doświadczeń
Sprawdza doświadczalnie stan naelektryzowania ciał
Rozwiązuje problemy dotyczące elektryzowania ciał
Wskazuje z otoczeniu zjawiska elektryzowania ciał

CELE WYCHOWAWCZE
Ukazywanie uczniom praktycznego zastosowania języka angielskiego
Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi.
Rozwijanie aktywności uczniów.
Doskonalenie umiejętności łączenia wiedzy z różnych dyscyplin naukowych
Zwrócenie uwagi na dyscyplinę i organizację podczas lekcji.
Wypracowanie zdolności skupienia uwagi, koncentracji i wysiłku.


Czynności nauczyciela
Czynności ucznia

I. Część przygotowawcza (5 minut)

- przywitanie klasy
- sprawdzenie obecności
- udział podczas sprawdzania obecności
- prezentacja tematu lekcji na tablicy interaktywnej
- przedstawienie celu głównego lekcji

- przywitanie nauczyciela
- udział podczas sprawdzania obecności
- przepisanie tematu lekcji


II. Część podstawowa

Czynności nauczycieli
( 35 minut)

- nauczyciel zadaje kluczowe pytania dotyczące tematu lekcji na podstawie obrazków prezentowanych za pomocą laptopa,

- nauczyciele prezentują teorię elektryzowania się ciał w wersji polskiej oraz angielskiej,

- wypisuje słownictwo wraz z tłumaczeniem,

- prezentacja rekwizytów które będą wykorzystane podczas pracy w grupach

- nauczyciel prezentuje filmik ilustrujący oddziaływanie ładunków na siebie w języku polskim

- nauczyciel prezentuje na tablicy
interaktywnej symulację z balonami

- zadaje pytania, prosi ochotnika o wykonanie zadania z prawdziwymi rekwizytami

- nauczyciele wyjaśniają pracę w grupach , dzielą na grupy uczniów, rozdają karty pracy

- nauczyciele monitorują pracę uczniów


- nauczyciele zadają pytania do przeprowadzonych doświadczeń

- nauczyciel prezentuje filmik: Mr Bean at school, jako podsumowanie

Czynności ucznia:


- uczniowie interpretują zdjęcia, tworząc własne pomysły do prezentacji

- uczniowie odpowiadają na zadawane pytania

- zapisują kluczowe zagadnienia do zeszytu
uczniowie nazywają przedmioty oraz zapisują na tablicy,

- uczniowie oglądają filmik

- opisują zjawisko po angielsku

- uczniowie chętni podchodzą do tablicy interaktywnej i wykonują ćwiczenie wirtualnie

- ochotnik wykonuje doświadczenie z balonem

- praca w grupach, uczniowie w grupach przeprowadzają doświadczenia z balonem ,puszką oraz z pieprzem i solą stosując się do poleceń nauczycieli,

- zapisują obserwacje na karcie pracy

- uczniowie prezentują swoje obserwacje i wnioski

- uczniowie oglądają filmik i wyciągają wnioski


III. Część podsumowująca (5 minut)

Nauczyciel zadaje pytania dotyczące zagadnień ćwiczonych na lekcji.
- podsumowanie ćwiczonych umiejętności językowych
- wyjaśnienie pracy domowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.