X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19283
Przesłano:
Dział: Języki obce

The Covent Garden - integrated skills. Konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

INFORMACJE OGÓLNE
PRZEDMIOT: Język angielski
POZIOM: pre-intermediate
CZAS: 45 minut
TEMAT LEKCJI: The Covent Garden – integrated skills
CELE ZAJĘĆ:
• Cel przedmiotowy:
- uczniowie nabywają i doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji
- uczniowie doskonalą umiejętność mówienia na podstawie obrazka (utrwalają wymagania ustnego egzaminu maturalnego dotyczące zadania 2 – Opisu Obrazka)
- uczniowie nabywają i doskonalą umiejętność rozumienia ze słuchu (poznają jeden z typów zadań maturalnych – Prawda/Fałsz)

• Cel ponadprzedmiotowy:
- uczniowie zdobywają informacje o słynnej atrakcji turystycznej Londynu – dzielnicy Covent Garden
• Cele operacyjne
Wiadomości:
- uczniowie poznają słownictwo związane z atrakcjami turystycznymi, a w szczególności ze sztuką uliczną
- uczniowie utrwalają konstrukcję pytań szczegółowych w czasie Present Simple i Past Simple
- uczniowie utrwalają drugie formy czasowników udzielając odpowiedzi w Present Simple i Past Simple

Umiejętności:
- uczniowie doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem (reading),
- uczniowie doskonalą umiejętność rozumienia ze słuchu (listening),
- uczniowie doskonalą umiejętność opisywania obrazków (speaking),
- uczniowie doskonalą techniki zapamiętywania nowego słownictwa (używanie nowo poznanych słów w opisie obrazków)
- uczniowie ćwiczą umiejętność współpracy w grupach
TECHNIKI PRACY LEKCYJNEJ
• Praca indywidualna:
- czytanie i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji,
- udzielanie odpowiedzi w Present Simple i Past Simple na podstawie informacji zawartych w tekście,
- słuchanie i wykonywanie zadania typu Prawda/Fałsz

• Praca grupowa:
- odgadywanie słów na podstawie wyjaśnień nauczyciela (vocabulary elicitation)
- opisywanie obrazków przy użyciu nowo poznanych słów oraz z uwzględnieniem wymagań ustnego egzaminu maturalnego
POMOCE DYDAKTYCZNE:
• Podręcznik (Matura Solutions- pre-intermediate)
• Zeszyt
• Płyta CD
• Kolorowe ilustracje
• Kserokopie ćwiczeń na zadanie domowe

ZAŁĄCZNIKI:
• Kserokopia strony podręcznika
• Kserokopia z kolorowymi ilustracjami
• Kserokopia ćwiczeń na zadanie domowe


PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjne – 2 min.
2. Rozgrzewka językowa (powtórzenie) – 2 min.
3. Wprowadzenie nowego materiału – 14 min.
4. Ćwiczenia utrwalające – 26 min.
5. Podsumowanie i zadanie pracy domowej – 1 min.


1. Czynności organizacyjne.
Nauczyciel sprawdza listę obecności, wpisuje temat do dziennika.Uczniowie przygotowują się do zajęć.

2.Rozgrzewka językowa.
Nauczyciel zadaje wybranym uczniom pytania dotyczące poprzedniej lekcji.
Prosi o przypomnienie wyrażeń służących do opisu obrazka
Wybrani uczniowie odpowiadają na zadane pytania, przypominają wyrażenia potrzebne na dzisiejszej lekcji.

3. Wprowadzenie nowego materiału.
Nauczyciel informuje o celach dzisiejszej lekcji i zapisuje temat na tablicy. Uczniowie wpisują temat do zeszytów.

Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przeczytanie tekstu o Covent Garden. Poprawia ewentualne błędy w wymowie. Po każdym paragrafie sprawdza zrozumienie przeczytanych informacji. W razie potrzeby wprowadza nowe słownictwo i wyjaśnia znaczenie słów w języku angielskim(fruit market, pineapple, street performer, busker, venue, audience, audition). Uczniowie czytają tekst. W razie potrzeby pytają nauczyciela o nowe słówka. Starają się odgadywać znaczenie słów, słuchając wyjaśnień nauczyciela.

Nauczyciel zadaje pytania dotyczące tekstu (ćw. 3). Uczniowie odszukują w tekście potrzebne informacje i odpowiadają na pytania. Wybrani uczniowie udzielają odpowiedzi na głos.

4. Ćwiczenia utrwalające.
Nauczyciel dzieli klasę na trzyosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje zdjęcie sceny z Covent Garden. Zadaniem uczniów jest opisanie ilustracji, z użyciem podanych słów. Nauczyciel przypomina wymagania ustnego egzaminu maturalnego dotyczące zadania 2 (zachowanie w opisie trzech elementów tj. miejsca, osób oraz czynności) a następnie monitoruje pracę uczniów, w razie potrzeby służy pomocą.
Uczniowie pracują w grupach. Tworzą opisy obrazków zgodnie z poleceniem. Zapisują opis do zeszytu.

Następnie nauczyciel wyjaśnia zadanie na słuchanie (ćw. 5) Wprowadza potrzebne słownictwo (to advertise, to give warning, to give advice). Po wysłuchaniu 5 ogłoszeń uczniowie mają stwierdzić jaki jest ich cel: reklamowanie, ostrzeganie czy też doradzanie. Uczniowie słuchają a następnie określają cel ogłoszeń.

Następnie nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się ze zdaniami w ćw.6. Upewnia się, że uczniowie rozumieją zdania. Wyjaśnia uczniom, że po kolejnym wysłuchaniu ogłoszeń należy stwierdzić, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Przypomina także, że ten typ zadania występuje na maturze pisemnej. Po wysłuchaniu sprawdza odpowiedzi.Uczniowie słuchają i określają czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.

5.Podsumowanie i zadanie pracy domowej.
Nauczyciel zwraca uwagę na umiejętności jakie uczniowie zdobyli po dzisiejszej lekcji. Podkreśla przy tym użyteczność nabytych umiejętności oraz ich znaczenie na maturze ustnej i pisemnej.
Dodatkowo podkreśla wartości poznawcze dzisiejszej lekcji. Uczniowie zdobyli informacje o ważnym turystycznie miejscu w Londynie.
Rozdaje uczniom kserokopie z ćwiczeniami na zadanie domowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.