X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1915
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Placówka: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Miechowie.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówce i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli terapeutów i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formie doskonalenie zawodowego.
a)wewnątrz placówki
b)samokształcenia.

ZADANIA

Poznanie procedur awansu zawodowego.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w placówce, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z kadrą.
Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Placówki.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz przepisami przeciw pożarowymi.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi Placówki.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz placówki i samokształceniu.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Współorganizowanie imprez okolicznościowych
Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną. Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.