X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19025
Przesłano:
Dział: Języki obce

Clothes - konspekt zajęć

KONSPEKT

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa

Rodzaj zajęć: język angielski

Klasa: II

Temat zajęć: ‘Clothes’

Wielkość jednostki lekcyjnej: 45 minut

Cele lekcji:

cele ogólne:
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania części garderoby,
- rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia,

cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się poznanym wcześniej materiałem, utrwalenie nazw kolorów, struktury ‘has got’,
- kształtowanie umiejętności słuchania i ‘wyłapywania’ potrzebnych informacji,
- kształtowanie umiejętności mówienia - posługiwania się nazwami części garderoby,
- kształtowanie umiejętności komunikowania się uczniów,
- kształtowanie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas pracy w grupach i w parze,

Pomoce dydaktyczne:
- podręcznik,
- magnetofon i kaseta,
- karty obrazkowe (flashcards) – części garderoby,
- karty wyrazowe (nazwy części garderoby),
- części garderoby,
- karty obrazkowe i karty z wyrazami dla uczniów,

Formy pracy:
- praca całą klasą,
- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca w grupach,

ETAP: Warm up

CZYNNOŚĆI
- T: ‘Listen to the song. Find the crayons, please.’ uczniowie słuchają wcześniej poznanej piosenki o kolorach, wyciągają kredki, których kolory pojawiły się w piosence,

- T: ‘Sing the song and pick up the right crayon.’, uczniowie włączają się w śpiewanie piosenki, jednocześnie podnoszą odpowiednie kolory kredek,

- T: ‘Listen to the song. Find the crayons, please.’ uczniowie słuchają wcześniej poznanej piosenki o kolorach, wyciągają kredki, których kolory pojawiły się w piosence

- T: ‘Sing the song and pick up the right crayon.’, uczniowie włączają się w śpiewanie piosenki, jednocześnie podnoszą odpowiednie kolory kredek,

ETAP: Presentation

CZYNNOŚCI:
- nauczyciel wprowadza nowe słownictwo, pokazuje przyniesione ze sobą na zajęcia części garderoby (kilka sztuk każdego z ubrań), pyta uczniów, które z tych ubrań chcieliby założyć na bal przebierańców, prosi kilku uczniów o założenie wybranych przez nich ubrań, nauczyciel prosi uczniów na środek klasy, układa zdania dotyczące ich ubioru, wskazując na części ich garderoby, T: ’Dominika has got a red hat.’, ‘Michał Has got green trousers.’, uczniowie pomagają dokończyć kolejne zdania podając kolory ubrań, które wskazuje nauczyciel,

- T: ‘Open your books on page number 41. Look at the picture. Flash and Speedy go to a party.’, nauczyciel wskazuje obrazek i wymienia części garderoby, które bohaterowie przeglądają. Nauczyciel zachęca uczniów do powtarzania nazw części garderoby,

ETAP: Checking comprehension

CZYNNOŚCI:
- T: ‘Take your pencil. Listen and write the numbers next to the word’, uczniowie słuchają nagrania, wpisują w kółko obok każdego wyrazu kolejną cyfrę. Po wysłuchaniu nagrania nauczyciel upewnia się czy uczniowie chcą posłuchać nagrania jeszcze raz, następnie nauczyciel sprawdza poprawność wykonania ćwiczenia. T: ‘What’s number one?’, nauczyciel zachęca dzieci do odpowiedzi, a następnie zadaje pytania o wszystkie pozostałe cyfry na obrazku. Uczniowie słuchają nagrania jeszcze raz i powtarzają nazwy części garderoby,

- T: ‘Match the words.’, nauczyciel umieszcza na tablicy karty (flashcards) przedstawiające części garderoby, prosi uczniów o dopasowanie do nich kart z nazwami części garderoby,

ETAP: Practice

CZYNNOŚCI:
- ‘energetic True/False’, na tablicy umieszczone są karty przedstawiające części garderoby, poniżej kart zapisane są cyfry 1, 2, 3, ... T: ‘True – clap your hands and repeat the word, false – stand up.’ Nauczyciel podaje nazwę ubrania i cyfrę. Jeśli nazwa ubrania odpowiada wymienionej cyfrze, uczniowie klaszczą w dłonie i powtarzają nazwę wymienionej części garderoby, jeśli to co mówi nauczyciel nie jest prawdą uczniowie wstają,

- zabawa ruchowa ’listen and touch’, w różnych miejscach w sali umieszczone są obrazki z Flash, która ubrana jest w różne części garderoby, T: ‘Stand up. Touch the card. Flash Has got blue trousers.’, uczniowie podchodzą do karty.

- T: ‘Put the cards on the table’, nauczyciel rozdaje każdej parze uczniów zestaw kart obrazkowych z częściami garderoby, Now listen and put the cards in order.’, uczniowie słuchają nagrania i układają karty w wymienionej kolejności, nauczyciel sprawdza poprawność. T: ‘Match the words to the picture.’ Nauczyciel rozdaje teraz uczniom karty wyrazowe z nazwami części garderoby, które uczniowie dopasowują do kart obrazkowych. Uczniowie z sąsiednich ławek porównują swoje odpowiedzi. Uczniowie podają nauczycielowi kolejność ubrań, nauczyciel umieszcza ‘flashcards’ na tablicy zgodnie z otrzymaną instrukcją,

- nauczyciel umieszcza na tablicy postać klauna ‘Coco’ (którego uczniowie poznali już wcześniej) dla każdej z grup, mówi uczniom że zorganizują zawody, która grupa szybciej ubierze swojego klauna. T: ’Take one and find your group.’, uczniowie losują kolorowe guziczki (kolory: ‘blue’ i ‘yellow’), szukają swoich grup . T: ‘Stand in a line.’ Na ławeczce ułożone są wycięte z kolorowego papieru części garderoby (pojedyncze i podwójne egzemplarze w różnych kolorach). Kolejno przedstawiciel z każdej grupy podchodzi do tablicy, T: ‘Coco has got blue socks’. Osoba, która pierwsza odnajdzie i zawiesi ‘blue socks’ zdobywa punkt dla swojej grupy (lub punk przyznawany jest każdej grupie za poprawny wybór),

EATP: Production

CZYNNOŚCI:
-uczniowie pracują w parach, każdy otrzymuje kopię do samodzielnego pokolorowania (postać ‘A’, klaun Carla i postać ’B’, klaun Miko). Uczniowie w parach losują karteczki ‘A’ i ‘B’. Na swoich kopiach uczeń ‘A’ koloruje obrazek oznaczony jako ‘A’, uczeń B koloruje obrazek ’B’. Kiedy uczniowie zakończą kolorowanie swoich obrazków uczeń ‘A’ podaje uczniowi ‘B’ jak ma pokolorować obrazek ‘A’: ‘Carla has got ...’ Uczniowie zamieniają się rolami, teraz uczeń ‘B’ podaje jak uczeń ’A’ ma pokolorować obrazek ’B’. Uczniowie porównują swoje obrazki,

ETAP: Homework
CZYNNOŚCI: - uczniowie mają uzupełnić krzyżówkę, wpisać nazwy części garderoby i narysować ich obrazki,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.