X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18997
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program zajęć z edukacji ekologicznej "Ekoagent"

HASŁO PROGRAMOWE:

1.Moje najbliższe środowisko.
TEMATYKA:
1.Zieleń w najbliższym otoczeniu szkoły.
2.Czynniki warunkujące rozwój roślin (światło, powietrze, temperatura, wilgotność, gleba).
3.Pielęgnacja roślin ozdobnych.
4.Zieleń jako bariera chroniąca nas przed hałasem i spalinami.
5.Walory przyrodnicze najbliższej okolicy( flora i fauna, rośliny i zwierzęta chronione).
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Sporządzenie spisu drzew, krzewów i innych roślin z otoczenia szkoły.
Sadzenie fasolki-obserwacja rozwoju rośliny.
Przesadzanie roślin doniczkowych.
Obserwacja roślin w różnych warunkach.
Wykonanie zielnika.
Wycieczka do Krajobrazowego Parku Doliny Bobru.
Praca z mapą Kotliny Jeleniogórskiej.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
UCZEŃ:
Potrafi rozpoznać i nazwać rośliny z otoczenia szkoły.
Ma świadomość, że należy dbać o środowisko. Wykorzystuje wiedzę o roślinach do ich pielęgnacji, wie jakie czynniki warunkują rozwój roślin, jaki mają wpływ rośliny na tworzenie mikroklimatu.
Ma świadomość, jaki wpływ mają zanieczyszczenia na kondycję ludzi, roślin i zwierząt.
Wymieni cechy charakterystyczne dla krajobrazu swojej miejscowości i okolicy.
Potrafi wymienić pasma górskie, które otaczają kotlinę.
Zna wyjaśnienie terminów: flora, fauna.
Potrafi powiedzieć co to jest park krajobrazowy.

2.Mój pupil. Obowiązki wynikające z posiadania zwierząt.
TEMATYKA:
1.Jakie zwierzęta możemy hodować w domu?
2.Jak należy się opiekować gryzoniami?
3.Opieka nad psem i kotem.
4.Pomoc bezdomnym zwierzętom.
5.Światowy tydzień ochrony zwierząt (4-11 październik).Świetlicowy konkurs „Mój pupil”.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Nazwanie zwierząt domowych oraz zapoznanie się ze sposobami ich pielęgnacji i odżywiania.
Opowiadanie o zwyczajach naszych pupili.
Zbieranie środków pieniężnych na wirtualną adopcję psiaka ze schroniska.
Szkolny plebiscyt na wybór imienia dla wybranego przez dzieci ze świetlicy pupila.
Szkolna akcja zbierania suchej karmy dla zwierząt ze Schroniska w Jeleniej Górze.
Wycieczka do Schroniska dla Małych Zwierzą w Jeleniej Górze.
Prace plastyczne-zwierzęta z papieru-origami.
Prace plastyczne „Mój pupil”.
Wycieczka do Przychodni dla Zwierząt ( wywiad z weterynarzem w oparciu o wcześniej przygotowane pytani, zapoznanie się ze sposobami prawidłowej pielęgnacji zwierząt domowych, rodzajem usług oferowanych przez lecznicę.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Wie jakie zwierzęta może hodować w domu i jakie należy im stworzyć warunki prawidłowego rozwoju.
Zna zwyczaje zwierząt.
Potrafi wymienić najważniejsze psie rasy.
Wie, ze nie należy pochopnie podejmować decyzji o kupnie zwierzątka.
Wie, że zwierząt nie należy dawać w prezencie.

3.Człowiek i środowisko.
TEMATYKA:
1.Wpływ cywilizacji na otaczające nas środowisko.
2.Co zanieczyszcza nasze powietrze.
3.Dziura ozonowa i efekt cieplarniany.
4.Ekologiczne źródła energii.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata- Polska”.
Dlaczego Sprzątamy Świat-”burza mózgów”.
Wycieczka do oczyszczalni ścieków.
Doświadczenia sprawdzające czystość naszego powietrza.
Zbiórka zużytych baterii.
Zbiórka makulatury.
Film „Co i kto zanieczyszcza nasze środowisko”.
Dyskusja na temat filmu. Gra dydaktyczna 'Czy jesteś prawdziwym przyjacielem Ziemi?”.
Ogłoszenie całorocznego konkursu na SUPEREKOAGENTA.
Tworzenie kodeksu Ekoagenta.
Prace plastyczne wykonane pastelami „Sprzątanie świata”.
Założenie kart Ekoagentów ( systematyczna weryfikacja kart).
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Potrafi powiedzieć co znieczyszcza nasze powietrze.
Potrafi wykonać samodzielnie proste doświadczenie.
Potrafi powiedzieć co to są kwaśne deszcze i w jaki sposób niszczą środowisko.
Potrafi wyjaśnić co to jest dziura ozonowa i efekt cieplarniany.
Potrafi wymienić ekologiczne źródła energii.
Wie jak oszczędzać energię elektryczną i dlaczego należy ją oszczędzać.
Stara się oszczędzać wodę podczas mycia.

4.Segregujesz-odzyskujesz.
TEMATYKA:
1.Co to są śmieci?
2.Największe zagrożenia Ziemi. Katastrofy ekologiczne.
3.Uświadomienie znaczenia segregacji odpadów.
4.Statystyka ze śmietnika.
5. Ekoagent w akcji.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Pogadanka nt. przyczyn i sposobów segregacji odpadów. Czas rozkładu odpadów.
Powtórne wykorzystanie „śmieci”.
Cudaki-dziwaki -prace plastyczne z z użyciem odpadów.
Wizyta KZPK na warsztatach „Recykling”.
Gra dydaktyczna „Segregacja”.
Zbieranie makulatury oraz baterii, pozyskanie od Związku Gmin Karkonoskich-gospodarka odpadami, pojemników na baterie.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Rozumie pojęcie „katastrofy ekologiczne”i wskazuje jej przyczyny.
Zna sposoby segregacji odpadów i stosuje je w praktyce.
Zna pojęcie recyklingu.
Potrafi pracować w grupie.
Posiada coraz większą świadomość skutków zanieczyszczeń”.
Posiada świadomość bezmyślnego wyrzucania szkodliwych odpadów.
Potrafi umiejętnie rozróżnić pojemniki na poszczególne odpady.
Rozumie pojęcie odpady, segregacja odpadów.
Ma wiedzę co zrobić z zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym

5.Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.
TEMATYKA:
1.Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
2.Rozpoznawanie zwierząt. Tropy i głosy zwierząt.
3.Ptaki zimujące w Polsce.
4.Dlaczego należy pomagać zwierzętom w czasie zimy?
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Tropy Zwierząt -warsztaty w DZPK
Zwierzęta leśne-kolorowanki.
Wykonanie ptasich przysmaków z tłuszczu i ziaren-śnieżne kule oraz przygotowanie miejsca na dokarmianie ptaków.
Przygotowanie karmników z plastikowych butelek-prace zespołowe.
Rozwiązywanie krzyżówek z nazwami ptaków.
Wycieczka nad rzekę Bóbr celem dokarmiania Lebędzi i kaczek.
Systematyczne dokarmianie ptaków.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Potrafi wnikliwie obserwować.
Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy.
Ma wiedzę na temat przygotowań zwierząt do zimy.
Potrafi rozpoznać tropy sarny, dzika, zająca.
Wymieni ptaki pozostające na zimę w naszym kraju.
Potrafi uzasadnić potrzebę dokarmiania zwierząt zimą.

6.Ekologiczny dom.
TEMATYKA:
1.Co to jest ekologia i czym się zajmuje.
2.Jak żyć ekologicznie we własnym domu.
3.Skąd bierze się papier, jak przerabiać makulaturę, jak oszczędzać papier.
4.Pochodzenie energii elektrycznej, gazu i wody.
5.Ekologiczne opakowania.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Ekologia jako nauka-rozmowa kierowana, mini wykład.
Weryfikacja kart ekoagenta, dzieci opowiadają o swoich proekologicznych zachowaniach na co dzień.
Plakaty w grupach-ekologiczny dom.
Wystawa plakatów.
Wykonywanie papieru czerpanego-prace z makulaturą.
Zabawy tematyczne utrwalające świadomość na temat różnych opakowań.
Projektowanie i wykonywanie ekologicznych toreb na zakupy.
Plakaty zachęcające do korzystania z opakowań wielokrotnego użytku.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Zna pojęcie ekologia.
Zna pochodzenie wody, gazu i energii elektrycznej.
Potrafi oszczędzać wodę, energię elektryczną.
Zachęca członków rodziny do proekologicznych zachowań.
Ma świadomość, dlaczego należy używać opakowania wielokrotnego użytku.
Potrafi pracować w grupie.
Potrafi powiedzieć skąd się bierze papier.
Potrafi wykonać z pomocą dorosłej osoby papier czerpany.
Zbiera makulaturę.
Oszczędza papier (nie wykorzystuje bezmyślnie kartek papieru, używa do końca zeszyt).

7.Woda źródłem życia.
TEMATYKA:
1.Różne środowiska wodne.
2.Znaczenie wody w życiu człowieka roślin i zwierząt.
3.Na czym polega system krążenia wody w środowisku.
4.Oszczędzanie i ochrona wody.
5.Zagrożenia wody. Światowy Dzień Wody ( 22.03.).
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
spacer nad rzekę Bóbr w celu obserwacji flory i fauny. Pobranie próbek wody i ocenienie jej czystości.
Środowiska wodne-praca z ilustracjami.
Przeprowadzenie prostych eksperymentów badawczych ( stany skupienia wody, właściwości wody), rozpuszczanie wybranych substancji. Filtrowanie wody z piaskiem przez bibułę.
Zabawy z wodą( zagadki, masaż k Rzeczka wg M. Bogdanowicz, zabawa „Kropelka”, podawanie miseczki z wodą z rak do rąk ze zwróceniem uwagi na spokojne ruchy, by nie wylać ani kropli. Degustacja wody mineralnej.
Ulotki nakłaniające do oszczędzania wody-prace plastyczne.
Czytanie wierszy o wodzie.
„Burza mózgów”-z czym kojarzy nam się woda.
Omówienie ilustracji pt.”Przepływ wody z rzeki do mieszkania”(pompowanie wody z rzeki, filtrowanie, dodawanie środków chemicznych, wpływanie czystej wody do wodociągów, a następnie do mieszkań).
Spotkanie z hydrologiem-pracownikiem Wodociągów.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Potrafi odpowiedzieć co by było, gdyby na świecie zabrakło wody. Określa znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
Rozumie konieczność oszczędzania wody.
Bada właściwości wody za pomocą zmysłów.
Przestrzega zakazu picia wody z nieznanych źródeł.
Potrafi aktywnie uczestniczyć w doświadczeniach i prawidłowo wyciągać wnioski.

8.Skutki hałasu.
TEMATYKA:
1.Źródła hałasu.
2.Szkodliwość hałasu-rozmowa kierowana.
3.Dzień bez hałasu-zabawy mające na celu wyciszenie.
4.Budowa ucha.
5.Sposoby na ograniczenie hałasu.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Nazywanie usłyszanych dźwięków( klakson, odkurzacz, szept, silnik samochodu, spiew ptaków, dźwięk strumyka, wybuch petardy-nagrania) -klasyfikacja dźwięków na przyjemni i nieprzyjemne, klasyfikowanie natężenia różnych dźwięków-zabawa w łowienie dźwięków.
Ćwiczenia potwierdzające negatywny wpływ hałasu na naukę(zabawa w „przeskadzaczy”).
Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
Zabawy ruchowe „Czy potrafisz być cicho”-Uśmiechnięte buźki za dobrze wykonane zadania.
Praca z ilustracją przedstawiającą budowę narządu słuchu.
Szkodliwość słuchawek-doświadczenie z łyżkami.
Rekwizyty:stopery, słuchawki ochraniające słuch. Zawody, które potrzebują takich rekwizytów. Inne sposoby izolowania hałasu-rozmowa kierowana ( budowanie obwodnic, ekrany izolacyjne, okna dźwiękoszczelne, zwiększenie pasów zakrzewień.
Praca plast. wykonana farbami CISZA I HAŁAS.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Zna jednostkę głośności.
Różnicuje dźwięki na przyjemne i nieprzyjemne.
Zna sposoby radzenia sobie z hałasem.
Porównuje natężenia różnych dźwięków.
Potrafi się zrelaksować.
Rozumie szkodliwy wpływ hałasu na samopoczucie człowieka.
Potrafi integrować się w grupie.

9.Zdrowe odżywianie.
TEMATYKA:
1.Wprowadzenie pojęcia „zdrowa żywność”.
2.Wpływ środków konserwujących na organizm człowieka.
3.Ekologiczne zakupy.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Wyprawa do sklepu ze zdrową żywnością. naliza opakowań przed zrobieniem zakupów. Poznanie niektórych środków konserwujących.
Zapoznanie z różnymi sposobami konserwacji żywności(pasteryzacja, suszenie, mrożenie, kiszenie, wędzenie).
Układanie dziennego menu-produkty najbardziej wartościowe dla dziecka.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Potrafi wyjaśnić co to jest zdrowa żywność.
Ma świadomość negatywnego wpływu środków konserwujących na zdrowie człowieka.
Potrafi wybrać podczas zakupów „zdrową żywność”.
Zna sposoby konserwacji żywności.
Potrafi ułożyć właściwe menu, używając najbardziej wartościowych produktów.

10.Ziemia -nasz dom.
TEMATYKA:
1.Dzień Ziemi -22.04
2.Przygotowanie przedstawienia o treści ekologicznej.
3.Podsumowanie działań EKOAGENTÓW.Weryfikacja kart EKOAGENTÓW, wręczenie nagród SUPEREKOAGENTOWI.
4.Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej”Ekoagent”.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Nasze dobre uczynki dla Ziemi: sprzątanie terenu wokół szkoły,heppening ekologiczny pt.”To nie Ziemia jest własnością człowieka, lecz człowiek własnością Ziemi”
Przedstawienie dla rodziców i nauczycieli.
Przygotowanie się do konkursu .
Pomoc w przygotowaniu konkursu:dekoracja sali, plakaty o treści ekologicznej, wykonanie gazetki okolicznościowej,słodki poczęstunek dla uczestników konkursu.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń:
Dostrzega piękno otaczającej nas przyrody.
Dostrzega poczucie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.
Potrafi działać w grupie.
Umiejętnie segreguje odpady.
Potrafi zachęcić do postaw ekologicznych swoje najbliższe środowisko.
Posiada świadomość tego, że sam może przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.