X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18784
Przesłano:

Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem. Konspekt zajęć

Konspekt lekcji z języka polskiego
Klasa IV THE w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
Nauczyciel: Hanna Zantowicz
Czas: 1 godzina lekcyjna
Temat lekcji: Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Cele lekcji:
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnej odpowiedzi
• uświadomienie uczniom, że na pisemnym egzaminie maturalnym punktowane są tylko wypowiedzi zapisane
• ćwiczenie umiejętności pracy na czas (odporność na stres i efektywne wykorzystanie przewidzianego czasu)

Metody nauczania:
• praca z tekstem

Formy pracy:
• praca w grupach
• w zależności od potrzeb elementy wykładu i dyskusja

Środki dydaktyczne:
- tekst (część I arkusza maturalnego)
- prezentacja multimedialna
- karty do zapisywania odpowiedzi


Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca
Nauczyciel wita się z uczniami, a następnie sprawdza obecność.
Zapoznaje uczniów z tematem lekcji i celami.
Po tych czynnościach prosi klasę, by utworzyła 4 – 5 grup ( w zależności od ilości obecnych na zajęciach uczniów).
Rozdaje wszystkim uczniom tekst i każdej grupie kartę pracy.
Przedstawia zasady, które będą obowiązywały podczas lekcji ( konkursu).
Każdy uczeń w grupie otrzyma pod koniec lekcji ocenę uzależnioną od liczby zdobytych punktów.
Faza realizacyjna
Nauczyciel prosi wybraną uczennicę , by przeczytała tekst.
Po przeczytaniu tekstu wyświetla pierwszy slajd i czyta polecenie. Określa czas przewidziany na wykonanie zadania. Zwraca uwagę na to, że punktowana jest tylko odpowiedź zapisana – tak jak na pisemnym egzaminie maturalnym.
Po upływie przewidzianego czasu wyświetla prawidłową odpowiedź. Następnie sprawdza, która grupa wykonała prawidłowo zadanie. W razie potrzeby wyjaśnia i dyskutuje z uczniami na temat udzielonej wypowiedzi.
Po omówieniu zapisuje na tablicy uzyskane punkty
Ten schemat powtarza się do końca lekcji.
Faza podsumowująca
Nauczyciel sumuje wyniki i podaje oceny.
Pod koniec lekcji pyta uczniów czy tego typu ćwiczenia podobają się i czy chcą, aby pozostałe lekcje dotyczące czytania ze zrozumieniem odbywały się w podobny sposób.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.