X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18743
Przesłano:

Kąty i ich rodzaje - scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV

TEMAT: Kąty i ich rodzaje.

Cele lekcji:

Cele ogólne:
- kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów kątów,
- rozwijanie zdolności analizowania i wnioskowania.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna pojęcie kąta,
- zna elementy, jakie wyróżniamy w kącie,
- potrafi wskazać, który z dwóch kątów ma większą miarę,
- potrafi rozróżniać poszczególne rodzaje kątów: ostre, proste, rozwarte, półpełne, pełne,
- potrafi kreślić poszczególne rodzaje kątów.

Metody nauczania:
- rozmowa dydaktyczna,
- drama,
- ćwiczenia praktyczne.

Pomoce dydaktyczne:
- tekturowe modele kątów,
- plansza z rysunkami różnych kątów,
- karta pracy dla ucznia (załącznik nr 1),
- kartki, flamastry,
- zeszyt ćwiczeń Figury geometryczne,
- podręcznik.

Formy pracy:
- indywidualna
- z całą klasą


Przebieg lekcji:

1.Czynności organizacyjne
- sprawdzenie obecności
- sprawdzenie pracy domowej
2.Przypomnienie podstawowych figur geometrycznych: punkt, prosta, półprosta, odcinek.
Drama: Rozdanie uczniom kart z literami. Uczniowie stają się „żywymi punktami”, a sala lekcyjna „płaszczyzną”. Nauczyciel prosi o utworzenie na płaszczyźnie odcinka, prostej, półprostej o wskazanej nazwie. Dzieci ustawiają się, tworząc podane figury. Podczas „zabawy” uczniowie podają własności tworzonych figur.
3.Zapoznanie z tematem i celami lekcji. Zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszytach.
4.Wprowadzenie pojęcie kąta jako obszaru zawartego między dwiema półprostymi o wspólnym początku.
Nauczyciel prosi dzieci, aby utworzyły dwie półproste, np. KS i KB. Uczniowie powinni się zorientować (a przede wszystkim uczeń, który jest punktem K), że są to półproste o wspólnym początku w punkcie K.
Omówienie z uczniami powstałej sytuacji.
Nauczyciel zadaje pytania, np. co się dzieje z płaszczyzną (salą), co zrobić, aby podzielić płaszczyznę na dwie równe części, aby była tylko jedna część itd.
Informacja dla uczniów:
•Kąt jest to obszar zawarty między dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi. Półproste to ramiona kąta, a ich wspólny początek to wierzchołek kąta.
•Kąt oznaczamy trzema dużymi literami, np. EWA, gdzie półproste WA i WE to ramiona, a punkt W to wierzchołek kąta.
•Środkowa litera w nazwie kąta zawsze oznacza jego wierzchołek.
Ćwiczenie tworzenia różnych „żywych” kątów.
5.Wykonanie rysunku kąta z zaznaczonymi elementami budowy na tablicy i w zeszytach.
6.Wykonanie przez uczniów ćwiczenia A str. 113 (Podręcznik) — intuicyjne rozumienie miary kąta.
7.Wprowadzenie nazw poszczególnych rodzajów katów z wykorzystaniem modeli kątów i kredek.
8.Sporządzenie rysunków poznanych rodzajów kątów na tablicy i w zeszycie.
9.Rozwiązywanie zadań:
Podręcznik zadanie 1 strona 116 – ćwiczenie umiejętności kreślenia poszczególnych rodzajów kątów.
Zadanie 2 (załącznik nr 2) – ćwiczenie umiejętności rozróżniania poszczególnych rodzajów kątów.
10.Podsumowanie lekcji.
Powtórzenie rodzajów kątów poznanych na lekcji.
Ocena pracy uczniów.
11.Zadanie i objaśnienie pracy domowej.
Zeszyt ćwiczeń, ćwiczenia 1 - 3 strona 16, 17.
Nauczę się objaśnień ze stron 114, 115 (rodzaje kątów).
Dla chętnych: Podręcznik superzagadka str. 116.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.