X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1867
Przesłano:

Scenariusz lekcji plastyki w klasie V "Portret cyrkowego klauna"

1. Cele lekcji:

Uczeń
a / Wiadomości:
- zna i rozumie znaczenie pojęcia „kompozycja zamknięta” w plastyce,
- zna i rozumie znaczenie terminu technika plastyczna - kolaż

b / Umiejętności:
- potrafi wskazać kompozycję zamkniętą w reprodukcjach obrazów
- potrafi omówić cechy portretu postaci charakterystyce
- stosuje technikę kolażu przy wykonywaniu prac plastycznych w czasie ćwiczeń praktycznych
- potrafi gromadzić i stosować materiały odpadowe do wykonania prac plastycznych.

2. Metody i formy pracy:
- pogadanka dydaktyczna
- pokaz
- analiza ilustracji
- praca indywidualna

3. Środki dydaktyczne:
- albumy z reprodukcjami portretów
- zdjęcia klaunów, plakaty cyrkowe
- prace plastyczne o innej tematyce wykonane techniką kolażu

4. Materiały i narzędzia:
- arkusz brystolu o formacie A-2,
- kolorowe tektury i wycinanki,
- tkaniny o różnej fakturze,
- artykuły pasmanteryjne / taśmy ozdobne, koronki, guziki, włóczka /,
- ścinki odpadowe futerek syntetycznych,
- farby plakatowe,
- pastele suche,
- klej, nożyczki.

5. Czas trwania 2 x 45 minut.

6. Przebieg lekcji.

Faza przygotowawcza.
Powitanie uczestników zajęć. Przedstawienie uczniom tematu celów lekcji oraz przypomnienie wiadomości o kompozycji ze zwróceniem uwagi na kompozycję o charakterze zamkniętym, której przykładem jest portret. Wgląd do albumów malarstwa europejskiego w celu wyszukania portretów autorstwa znanych artystów. Wyjaśnienie na czym polega technika kolażu oraz wskazanie na różnorodność stosowanych w niej materiałów. Pokazanie zdjęć klaunów i plakatów cyrkowych. Uczniowie wyjmują przyniesione materiały i przygotowują stanowisko pracy.

Faza realizacyjna.
Uczniowie przystępują do realizacji zadania - posługując się linią konturową wykonują projekt portretu. Po akceptacji projektu przez nauczyciela i uwzględnieniu w razie potrzeby sugerowanych poprawek przystępują do wyboru materiałów. Nauczyciel zachęca uczniów do wymieniania się przyniesionymi materiałami oraz proponuje w razie potrzeby do skorzystania z materiałów już wcześniej zgromadzonych w pracowni. Zwraca także uwagę na poszukiwanie ciekawych rozwiązań kolorystycznych i kompozycyjnych oraz oryginalność fakturalną poszczególnych materiałów.

7. Ewaluacja:
- analiza wyeksponowanych na tablicach prac wykonanych techniką kolażu
- wybór prac, w których zadanie plastyczne zostało zrealizowane najtrafniej i uzasadnienie dlaczego
- ocena prac

8. Porządkowanie stanowiska pracy
i pozostałych materiałów do wykorzystania w przyszłości.

9. Omówienie tematyki następnych zajęć
oraz wskazanie materiałów potrzebnych do realizacji tego zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.