X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18606
Przesłano:

Mój przyjaciel przyimek. Konspekt lekcji j. polskiego

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum specjalnego

Temat: Mój przyjaciel przyimek.

Cele lekcji:
- powtórzenie wiadomości o przyimku
- uświadomienie dzieciom zakresu ich umiejętności i braków,
- utrwalanie zasad ortograficznych,
- podanie sposobu na sprawdzenie samych siebie,
- umiejętność odróżniania przyimków od innych części mowy,
- kształcenie umiejętności układania zdań z przyimkami,
- rozpoznawanie i nazywanie wyrażeń przyimkowych,
- stosowanie właściwych przyimków,
- rozbudowywanie zdań zgodnie z poleceniem i uzupełnianie ich przyimkami,
- umiejętność rozróżniania części mowy w zdaniach,
- nazywanie części mowy w zakresie klasy IV,
- ćwiczenia słownikowe,
- szacunek dla pracy kolegów, umożliwienie im pracy w ciszy

Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel pokazuje uczniom makietę domu. Ma też wycięty obrazek psa,którego kolejno umieszcza nad domem, pod domem, przy domu, w domu, obok domu, zza domu itp. Zapisuje na tablicy wszystkie przyimki.
2. Zapisanie notatki: Przyimek to nieodmienna część mowy. W zdaniu najczęściej występuje wraz z rzeczownikiem, z którym tworzy wyrażenie przyimkowe np. przed domem, po domu, za domem.
3. Uczniowie dostają rysunek krzesła i w kopertach powycinane przyimki. Muszą sami poprzyklejać odpowiednie wyrazy w dobrym miejscu np. przyimek pod , pod krzesłem, przyimek nad , nad krzesłem itd. po wykonaniu tego zadania, uczniowie ustnie próbują ułożyć krótkie opowiadanie o krześle używając jak największej liczby przyimków. Np. Na brązowym krześle leży książka. Pod krzesłem stoi pusty słoik po kompocie. Obok leżą papierki po cukierkach. Nad krzesłem zwisa pajęczyna, zza krzesła wystaje kij. Itp. Następnie chętni uczniowie opowiadają swoje historyjki. Najciekawszą nauczyciel zapisuje na tablicy, a uczniowie przepisują do zeszytu podkreślając przyimki.
4. Wykonanie ćwiczeń.
a) Wpisz do tekstu odpowiednie przyimki.
przy , na, u , w, nad, przez, ze , przed, pod, po , z

Rozbiliśmy obóz .....stóp góry. Wieczorem wyruszyliśmy na spacer ... kierunku wioski. Kamyki chrzęściły nam .... nogami. ..... naszymi głowami przeleciał nisko orzeł. Do wsi szliśmy ......godzinę. .... długim czasie wędrówki .... gęsty las doszliśmy do celu. Zobaczyliśmy kościół .... którego wieży stał wielki krzyż. .... kościele stały ławki ..... parasolkami. Usiedliśmy ... nich i patrzyliśmy..... siebie. .....zmęczenia zamykały się nam oczy.
b) Podkreśl w wierszu przyimki wraz z rzeczownikami.

Z kąpieli każdy korzysta,
A mucha chciała być czysta.
W niedzielę kąpała się w smole,
A w poniedziałek w rosole,
We wtorek – w czerwonym winie,
A znowu w środę - w czerninie
A potem w czwartek – w bigosie,
A w piątek – w tatarskim sosie,
W sobotę – w soku z moreli...
Co miała z takich kąpieli?
Co miała? Zmartwienie miała,
Bo z brudu lepi się cała,
A na myśl jej nie przychodzi,
Żeby wykąpać się w wodzie.

5. Po wykonaniu powyższych ćwiczeń ustnie podsumowujemy, czego nauczyliśmy się na lekcji, jakie funkcje może pełnić przyimek, z jaką częścią mowy się łączy, jak na nią wpływa, jak nazywamy związek przyimka z rzeczownikiem.
6. Zapisanie wniosku:
Wyrażenia przyimkowe mogą informować o:
miejscu np. za rzeką, na dachu,
czasie np. za godzinę, w piątek, przez minutę,
innych zależnościach, np. ze strachu, dla żartu, z rodzicami,
7. Zapisanie zadania domowego: Ułóż 5 zdań z dowolnymi przyimkami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.