X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18567
Przesłano:

W krainie życzliwości - wyrażanie i nazywanie emocji - zajęcia umysłowe połączone z zabawą ruchową

Scenariusz zajęć w internacie

Termin zajęć: 19.06.2012r.
Czas trwania: 60 minut
Rodzaj zajęć: zajęcia umysłowe połączone z zabawą ruchową
Miejsce realizacji: świetlica w internacie
Prowadząca zajęcia: Barbara Młynarczyk

Temat: ,, W krainie życzliwości – wyrażanie i nazywanie emocji ”

Cele szczegółowe:
• kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania emocji ( radość, smutek, złość ) za pomocą słów, gestów, ruchów ciała,
• wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech,
• wdrażanie do panowania nad emocjami w różnych sytuacjach życiowych,
• kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania innych,
• budowanie miłej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie,
• uczestniczenie w tworzeniu i przestrzeganiu norm współżycia opartych na wartościach,
• rozbudzanie wyobraźni,
• pobudzanie aktywności ruchowej,
• próby formułowania oceny zachowań własnych lub innych,

Cele operacyjne:
Wychowanek:
- potrafi wyrazić emocje za pomocą słów, gestów, mimiki twarzy, ruchów ciała,
- rozpoznaje i nazywa uczucia,
- dostrzega krzywdę innych,
- rozwija poczucie własnej wartości,
- wyzwala twórczą aktywność ruchową na miarę swoich możliwości,
- potrafi ocenić zachowania własne i innych,
- dobrze czuje się w grupie,
- reaguje na polecenia nauczyciela,

Metody:
Słowna: rozmowa, instrukcje do zabaw ruchowych, pracy z ilustracjami, scenek rodzajowych; Oglądowa: pokaz, obserwacja; Czynna: metoda zadań stawianych przez nauczyciela, samodzielnych doświadczeń, inspirowania ruchu w zabawie;
Formy:
- z całą grupą, - - indywidualna,
Środki dydaktyczne:
Ilustracje przedstawiające dobre i złe zachowania, scenki obrazkowe -,,kiedy mówimy –NIE’', tablice korkowe, motek wełny, buźki na tabliczkach wyrażające różne emocje,

Przebieg zajęć:
1. Powitanie wychowanków i przybyłych na zajęcia rodziców.
2. Przedstawienie tematu zajęć.
3. ,,Krąg przyjaźni’’ - wprowadzenie wychowanków do wspólnej zabawy.

,, Jak dobrze być razem,
Za ręce trzymać się,
I wszystkim dobrze życzyć
I w zgodzie bawić się.’’

4. Zabawa ,,Pajęczyna przyjaźni”- każdy wychowanek posyła kłębek wełny do kolegi po przeciwnej stronie koła - podkreślanie mocnych stron kolegi.
Odczytanie wiersza:
,, Bo nikt nie ma z nas tego,
Co mamy razem,
Każdy wnosi z sobą to,
Co ma najlepszego,
Zatem, aby wszystko mieć,
Potrzebujemy siebie razem.’’

5. Podróż pociągiem do krainy radości, wściekłości i spokoju – wyrażanie emocji za pomocą ruchu.. Opis zabawy interakcyjnej:

,,Udajemy się dziś w podróż do tajemniczego kraju. Jedziemy pociągiem. Wreszcie pociąg zatrzymuje się, dotarliśmy do Krainy Radości. Ludzie, którzy tu mieszkają są zawsze radośni i uśmiechnięci. Wychowankowie w różny sposób okazują radość. Wsiadamy do pociągu i jedziemy dalej. Pociąg staje – dotarliśmy do Krainy Wściekłości.
Tu mieszkają ludzie, którzy czują się obrażeni i niesprawiedliwie traktowani, są źli i zdenerwowani. Wsiadamy do pociągu i jedziemy dalej... Pociąg zatrzymuje się na końcowej stacji – Jesteśmy w Krainie Spokoju. Wszyscy się uśmiechają, poruszają się spokojnie i ostrożnie.
6. Podsumowanie zabawy - pytanie do wychowanka: która kraina najbardziej Ci się podobała? Wychowanek uzasadnia swoją wypowiedź.
7. Postawa asertywna – wychowankowie oceniają różne sytuacje, kiedy trzeba powiedzieć NIE?
8. Przedstawienie zachowań asertywnych – odgrywanie scenek rodzajowych.
9. Praca z ilustracją – rozpoznawanie dobrych i złych zachowań.
10. Podsumowanie i zakończenie zajęć:
- określenie samopoczucia wychowanka po wspólnym spotkaniu. Wychowankowie otrzymują ,,buźki’’(bez ust). Chłopcy mają dorysować usta uśmiechnięte – zajęcia podobały się lub usta złe– zajęcia nie podobały się,
- zakończenie zajęć wierszykiem -,,Krąg przyjaźni”
- pożegnanie rodziców.


Scenariusz opracowany przez wychowawcę internatu –
Barbarę Młynarczyk,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.