X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1842
Przesłano:

Od poczęcia do narodzin

Cel główny: Uczniowie poznają jak przebiega ciąża.

Cele szczegółowe:
1. z zakresu wiadomości

a) zapamiętywanie wiadomości
o uczeń potrafi nazwać okres życia wewnątrz organizmu matki (życie płodowe)
o uczeń potrafi nazwać organizm rozwijający się wewnątrz organizmu matki (płód)
o uczeń potrafi zdefiniować termin ciąża
o uczeń potrafi zdefiniować termin zarodek
o uczeń potrafi wymienić etapy rozwoju dziecka po narodzeniu

b) zrozumienie wiadomości
o uczeń potrafi wyjaśnić czym jest ciąża i jak długo trwa
o uczeń potrafi scharakteryzować etapy życia płodowego
o uczeń potrafi rozróżnić zarodek od płodu

2) z zakresu umiejętności

c) stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
o uczeń potrafi wskazać na planszy zarodek, płód
o uczeń potrafi wskazać na planszy miejsce występowania płodu w trakcie ciąży
o uczeń potrafi wskazać na planszy miejsce połączenia organizmu matki z płodem (pępowina)
o uczeń potrafi wyjaśnić dlaczego do powstania nowego życia potrzebni są kobieta i mężczyzna
o uczeń potrafi rozróżnić płód w 10 tygodniu od płodu w 9 miesiącu i podać różnice

d) stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

o uczeń potrafi dostrzec rodzicielską rolę kobiety i mężczyzny
o uczeń potrafi ocenić wpływ higienicznego trybu życia matki na rozwój płodu w łonie matki

Metody pracy: pogadanka, wykład, praca z podręcznikiem i innymi źródłami informacji, dyskusja.
Środki dydaktyczna: podręcznik, plansze tematyczne: płód w łonie matki, schemat od momentu zapłodnienia do wykształcenia się zarodka i płodu, film pt: ,, Od poczęcia do narodzin” – czas trwania 25 min.
Przebieg lekcji

I Faza Wprowadzająca

1)czynności organizacyjne
? sprawdzenie listy obecności
- nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów w klasie i zapisuje temat w dzienniku lekcyjnym

? podanie tematu lekcji
- nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy

? powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji
? nauczyciel odpytuje uczniów z wiadomości z poprzednich lekcji wystawiając oceny do dziennika

II Faza Realizacyjna

1. Uczniowie na zasadzie pogadanki definiują termin życie płodowe.
a) Nauczyciel zadając pytania naprowadzające charakteryzuje okres życia wewnątrz organizmu matki (co dzieje się po zapłodnieniu komórki jajowej?, gdzie znajduje się płód w łonie matki?, co łączy płód z organizmem matki? Jak inaczej możecie nazwać życie płodu w łonie matki?)
b) Nauczyciel pokazuje tablicę tematyczną ,,od momentu zapłodnienia do wykształcenia się zarodka i płodu” i omawia ją razem z uczniami
2. Uczniowie na zasadzie pogadanki charakteryzują termin ciąża.
a) nauczyciel rozwiesza planszę tematyczną ,,płód w łonie matki” i omawia okres trwania ciąży do chwili wyjścia dziecka na świat czyli porodu
b)nauczyciel na schemacie pokazuję macicę , miejsce rozwoju płodu

3. Nauczyciel charakteryzuje poszczególne etapy życia płodowego.
a) Nauczyciel w formie wykładu przedstawia poszczególne etapy życia płodowego
b) Nauczyciel przedstawia uczniom film pt: ,,Od poczęcia do narodzin” jednocześnie charakteryzując istotę ludzka w kolejnych tygodniach jego życia płodowego, zwraca również uwagę na rolę rodzicielską kobiety i mężczyzny

4. Uczniowie po obejrzeniu filmu omawiają wraz z nauczycielem kolejne etapy rozwoju płodu w łonie matki.
a) Nauczyciel wypisuje na tablicy charakterystyczne momenty rozwoju płodu w łonie matki (24 dni, 5 tygodni, 10 tygodni, 4 miesiące, 5 miesięcy i 9 miesiąc) a uczniowie charakteryzują je wspólnie z nauczycielem na podstawie obejrzanego filmu

5. Zapisanie notatki z lekcji.

Treść notatki:
Okres ciąży trwa 9 miesięcy. Zarodek jest wielkości główki szpilki pływa w wodzie otoczony błona płodową, która chroni go przed urazami. W 24 dniu zaczyna bić serce a zarodek ma 4mm długości. W 5 tygodniu ma już 8 mm długości i waży 0,03 gramy i już nie jest zarodkiem. W 10 tygodniu ciąży mamy już ręce, nogi, oczy i wszystkie narządy które powinniśmy posiadać, można już także określić płeć płodu. W 4 miesiącu zaczynamy ssać kciuk. W 5 miesiącu jesteśmy już cali owłosieni, włosy znajdują się na całym ciele. W 6-8 miesiącu tkanka tłuszczowa znacznie się odkłada i szybko rośniemy a włosy pozostają tylko na głowie. W 9 miesiącu układamy się główką w dół.
Okres noworodkowy to pierwszy okres w życiu dziecka, następnie jest okres niemowlęcy i dzieciństwo.

III Faza podsumowująca

1. Omówienie lekcji w celu utrwalenia wiadomości z lekcji.
2. Praca domowa:

Rozwijający się w ciele matki zarodek jest bardzo wrażliwy na różne czynniki. Podkreśl te zalecenia, o których powinna pamiętać każda przyszła matka:
a. Nie wolno palić papierosów
b. Tańczyć dużo do póżnych godzin nocnych
c. Prawidłowo i systematycznie odżywiać się
d. Powinna pić alkohol
e. Powinna unikać zdenerwowania
f. Odpoczywać w ruchu na świeżym powietrzu
g. Przebywać w pomieszczeniach zadymionych
h. Wykonywać ciężką pracę
i. Unikać kontaktów z osobami chorymi zakażnie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.