X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18007
Przesłano:
Dział: Języki obce

Truancy at school

TEMAT LEKCJI (ZAJĘĆ): TRUANCY AT SCHOOL. (WAGARY W SZKOLE)


Autor: Magdalena Golan
Przedmiot: język angielski
Etap kształcenia: IV etap edukacyjny (kontynuacja języka angielskiego)
Kto, kiedy, dla kogo: grupa uczniów na poziomie zaawansowania upper-intermediate, 4 godziny języka angielskiego w tygodniu;

Cele zajęć
Cel ogólny: ćwiczenie i rozwijanie umiejętności czytania
rozwijanie umiejętności mówienia (swobodnego i sterowanego np. obrazkiem)
wzbogacenie słownictwa
propagowanie idei współpracy w grupie
zachęcenie uczniów do zapoznawania się z materiałami autentycznymi (ze stron internetowych,
czasopism, magazynów)

Cele szczegółowe:
ZNA: słownictwo związane z wagarowaniem (miss, skip lessons, attend school, unauthorised absence)
POTRAFI: użyć podane wyrazy w zdaniu, opowiedzieć co się dzieje na obrazku, zinterpretować sytuację na obrazku, udzielić na pytania nauczyciela związane z tekstem,
ROZUMIE: główną myśl autentycznego tekstu,

Opis zajęć: tablica, ilustracja przedstawiająca wagarującego ucznia, autentyczny tekst ze strony BBC, słowniki, małe paski papieru (potrzebne przy „rybim szkielecie”)

Przebieg zajęć:

1. Czynności wstępne: sprawdzenie listy obecności, zapoznanie uczniów z tematem, celami i etapami realizacji lekcji (2 minuty)
2. Rozgrzewka językowa: nauczyciel zadaje pytanie wprowadzające uczniów w temat lekcji:
(3 minuty)
• Do you like going to school? Why? Why not?(Czy lubisz chodzic do szkoly? Dlaczego? Dlaczego nie?)
• What do you do if you don’t feel like going to school? (Co robisz jesli nie masz ochoty iść do szkoły)
• How can teachers encourage you to attend school regularly? (jak nauczyciele mogą zachęcić cie do chodzenia do szkoły)
3. Uczniowie otrzymują od nauczyciela ilustrację i ich zadaniem jest podanie jak największej liczby słownych skojarzeń z nim związanych. Uczniowie mogą korzystać ze słowników. Uczniowie pracują w grupach przez 2 minuty a następnie nauczyciel zapisuje ich propozycje na tablicy. Obrazek ucznia na wagarach: http://unsolicitedious.wordpress.com/tag/truancy/ (8 minut)
Następnie nauczyciel zadaje pytania uczniom związane z ilustracją, co jest jednocześnie przypomnieniem procedury zdawania matury ustnej.
1. Why isn’t the student at school? (dlaczego uczeń nie jest w szkole?)
2. What consequences will he have to bear? (jakie konsekwencje będzie musiał ponieść?)
4. STRATEGIA CZYTANIA („SŁOWA KLUCZE”)
(3 minuty)
Następnie nauczyciel przekazuje uczniom zestaw słów z tekstu, z którym uczniowie będą się zapoznawać.
Unauthorised, registered, unreliable, antisocial, excuses, bullied, parent, support
Ich zadaniem jest przewidzenie kontekstu w jakim te zwroty się pojawią. Uczniowie pracuja w grupach 4-5 osobowych, przygotowują całe zdania zawierające w/w wyrazy, układają krótką wypowiedź a następnie wybrany lider (osoba chętna ze wszystkich grup) przekazuje efekty pracy reszcie klasy.
5. Uczniowie zapoznają się z tekstem.

http://www.bbc.co.uk/schools/parents/truancy/

Is your child playing truant from school?

What is truancy?
Truancy means missing school on a regular basis for no good reason. It is also sometimes called ‘unauthorised absence’.
By law, all children who are registered at school must attend regularly. Home-educated children do not have to attend school.
Truancy is a big problem, and it’s on the increase. The most recent figures, for 2009, show the truancy rate in England was up 4% on the previous year.
Children in special schools, and those on free school meals, are most likely to truant.
How it can impact on their future – and yours
Truancy matters because:
• Children who skip school don’t do as well in tests, assessments and exams.
• If your child doesn’t show up for lessons, their school record will suggest to future employers that they are unreliable.
• Being out of school during school hours gives your child time to kill - and research has shown that this can lead to criminal or antisocial behaviour.
• You, as a parent or guardian, are responsible for your child. Legally, you must ensure that your child attends school - and if they don’t, you could get a penalty notice (a fixed fine) or even face prosecution.
What to do if you think your child is playing truant
Taking an interest in your child’s school life is a very important way to avoid truancy. The more engaged you are as a parent in your child’s education, the more likely your child is to attend and enjoy school.
So always make time to talk to your child about how they’re getting on at school. Keep in touch with your child’s teacher and don’t miss parent-teacher evenings. Also, try to attend school events if you possibly can.
Don’t wait for niggles to become big problems before you address them with teachers. If you suspect your child of truancy, don’t turn a blind eye. And don’t cover up for your child or make excuses. Schools are now clamping down on absence. If you say that your son or daughter was ill, you’ll probably be asked for precise details about the illness (or possibly a note from your GP) to make sure their absence was genuine.
Talk to your child about what’s causing them to skip school. Some children truant because they’re being bullied, either at school or on the way there. If this turns out to be the issue for your child, then it is something that you and the school need to tackle.
Talk to your child’s teacher or the parent support adviser at school. They will probably suggest that you work together on a plan to track your child’s attendance - this could mean you staying in close contact with the school regarding your child’s appearance/non-appearance in the classroom.
Don’t be afraid of talking to school staff about your concerns. Schools and local authorities realise the importance of working with parents to ensure children attend school. They will try to give you and your child the support you need.

6. Uczniowie po zapoznaniu się z tekstem, weryfikują kontekst dla słów, które mieli użyć w swoich zdaniach. Podkreślają 5 słów, które są dla nich nowe i pożyteczne w kontekście dyskusji o wagarach. Mogą je sprawdzić w słowniku lub zapytać o ich znaczenie nauczyciela. Następnie odpowiadają na pytania nauczyciela sprawdzające ich ogólne rozumienie tekstu:
(20 minut)
• How can you define truancy?
• Has the truancy rate increased recently? How do you know?
• What are the negative consequences for a student / for a parent?
• What shouldn’t / should parents do if they suspect the children are skipping classes?
• Can schools help parents? How?

7. METODA „RYBI SZKIELET”
(10 minut)
Na tablicy nauczyciel przygotowuje model przypominający „rybi szkielet”. W głowie wpisuje problem wraz z główną przyczyną: What leads to truancy? (co prowadzi do wagarów?). Uczniowie podzieleni na grupy 4-osobowe otrzymują jedną dużą ość: 1. School problems (problemy w szkole), 2. Family situation (sytuacja w rodzinie), 3. Student’s personality (osobowość ucznia), 4. School work organization (organizacja pracy w szkole).
Uczniowie na małych paskach papieru („małe ości”) zapisują swoje pomysły a następnie przymocowują je do tablic magnesami. Przedstawiciel grup prezentują swoje pomysły.

8. Nauczyciel zadaje pracę domową: przygotowanie 3-minutowej wypowiedzi ustnej o wagarach i jego przyczynach.

9. Krótka ewaluacja lekcji przez uczniów. Uczniowie umieszczają buźki (uśmiechniętą, smutną, obojętną) przy następujących zagadnieniach:
ORGANIZACJA, ZADANIA, DOŚWIADCZENIA, ATMOSFERA
(2 minuty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.