X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18002
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Temat: „Wie fühlst du ich heute?”- jak sie dzisiaj czujesz?

Klasa: II gimnazjum

Powiązanie z wcześniejszą lekcją: Uczeń zna nazwy części ciała w języku niemieckim


Cele ogólne: Uczeń poznaje nowe słownictwo, potrafi selektywnie zrozumieć tekst słuchany oraz czytany, potrafi odpowiedzieć na proste pytania z lekcji.

Cele szczegółowe: Uczeń zna zwroty określające choroby i dolegliwości. Uczeń poprawnie rozwiązuje zadania z wykorzystaniem tekstu słuchanego, oraz czytanego. Uczeń potrafi powiedzieć jak się dzisiaj czuje. Uczeń tworzy zdanie oznajmujące z wykorzystaniem poznanego słownictwa.

Formy pracy: praca z cała klasa, praca indywidualna, praca w parach.

Materiały pomocnicze: książka, oprogramowanie do tablicy interaktywnej, ćwiczenia online.

Przebieg lekcji:

- Faza wstępna lekcji (5 min.)
Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obecność oraz zadanie domowe z poprzedniej lekcji.

- Faza powtórzeniowa (3min.)
Przy pomocy ćwiczeń online uczniowie powtarzają słownictwo poznane na poprzedniej lekcji- części ciała (załącznik 1)

- Faza wprowadzająca do nowego tematu (5 min.)
Wybrany przez nauczyciela uczeń zapisuje datę w języku niemieckim na tablicy.
Nauczyciel zapisuje temat lekcji- „Wie fühlst du ich heute?”.
Uczniowie próbują przetłumaczyć temat na język polski. W razie problemów nauczyciel zadaje pytanie pomocnicze: wie geht`s heute, gut oder nicht gut?
Nauczyciel zapisuje na tablicy odmianę nowego czasownika i zadaje uczniom krótkie pytanie odnośnie ich dzisiejszego samopoczucia.

- Wyjaśnienie nowych zagadnień (6 min.)
Na tablicy interaktywnej zostają wyświetlone obrazki wraz z podpisami w języku niemieckim określające choroby i dolegliwości. (załącznik 2)
Uczniowie na podstawie obrazków tłumaczą znaczenie nowego słownictwa, które następnie zostaje chóralnie powtórzone przez całą klasę za nauczycielem oraz zapisane do zeszytów.

- Ćwiczenia (20 min.)
1. Na tablicy interaktywnej zostaje wyświetlone ćwiczenie nr 1 z podręcznika str.36. Uczniowie uzupełniają luki w tekście na podstawie tekstu słuchanego. Następnie zadanie zostaje wspólnie sprawdzone.
2. Na tablicy interaktywnej zostaje wyświetlone ćwiczenie nr 2 z podręcznika str.36. Uczniowie muszą dopasować zwroty do odpowiednich obrazków.
Zadanie zostaje wspólnie sprawdzone.
Uczniowie tworzą na tablicy pełne zdania do zwrotów z ćwiczenia 2.
3. Nauczyciel czyta krótkie zagadki, uczniowie zgadują o jaka chorobę lub dolegliwość chodzi. (załącznik 3)

- Faza utrwalająca (10min.)
1. Uczniowie pracują w parach. Każda para tworzy 2 krótkie zagadki, które następnie zostają przeczytane na forum klasy.

-Faza końcowa (2min):
Nauczyciel zapisuje zadanie domowe na tablicy (zeszyt ćwiczeń str.123ćw. 1,3,4) żegna się z uczniami.


Materiały i pomoce dydaktyczne:

-Załączniki:
1.Ćwiczenia online (źródło: Online Übungen- Themen Aktuell):
-https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1
-https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=2&SubExercise=1
2.źródło obrazków:
-http://www.nthuleen.com/102/hausaufgaben/ws15krankantw.html
3.Welche Krankheiten oder Beschwerden sind das?
a)Ich habe schreckliche Halsschmerzen- Angine
b)Ich kann nicht sprechen- Halsschmerzen
c)Ich habe 10 Stunden lang Musik gehört- Kopfschmerzen
d)Ich habe zu viel gegessen- Bauschmerzen
e)Mir ist kalt und ich habe Schnupfen- Erkältung
f)Ich habe lange ferngesehen und viel beim gedämpften Licht gelesen- Augenschmerzen
g)Ich habe Fieber, Husten, Schnupfen und ich muss Medikamente einnehmen- Grippe

-Oprogramowanie do tablicy interaktywnej Das ist Deutsch Kompakt 2

-Podręcznik Das ist Deutsch Kompakt 2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.