X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17886
Przesłano:

Plan Pracy Samorządu Wychowanków i Uczniów Ośrodka

PLAN PRACY SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW OŚRODKA
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Opracowany przez opiekuna Samorządu nauczyciela mianowanego Barbarę Młynarczyk

SEKCJA INTERNATU
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
CELE
TERMIN

Wybory do Rady Samorządu Wychowanków i Uczniów Ośrodka
- spotkanie zespołów klasowych i grup,
-wybór Rady-przewodniczącego i zastępcę

- umiejętność korzystania z przysługujących praw
- kształtowanie poczucia przynależności do szkoły, Ośrodka;
Wrzesień

Dokumentowanie działalności SW i UO – kronika, karta imprezy, Gazetka szkolna ,,Szkolne Okruchy’’

Uczestnictwo Samorządu Wychowanków i Uczniów w akcjach ogólnopolskich
- zebrania wychowanków z opiekunami Samorządu – omawianie zaplanowanych zadań,
- umieszczanie informacji, zdjęć, krótkich sprawozdań z realizacji działań Samorządu,
- pisanie artykułów do gazetki szkolnej;

-,, Pomóż i Ty’’(sprzedaż cegiełek ),
Fundacja pomocy chorym i potrzebującym dzieciom,
Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych ,,Serce’’; - wykonanie gazetki tematycznej;
- umiejętność prowadzenia działalności samorządowej,
- wspólne podejmowanie decyzji,
- pobudzanie odwagi twórczej wychowanków,
- kształtowanie umiejętności ujawniania własnych przeżyć;

- rozumienie potrzeby udzielania wsparcia osobom słabszym fizycznie i potrzebującym pomocy,

- pobudzenie wrażliwości wychowanków i uczniów na wartość życia,

Rok szkolny
Rok szkolny

Dekoracja stołówki Ośrodka
- okolicznościowe dekorowanie stołówki;
- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,
- kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie,
- umiejętność wykorzystywania naturalnych okazów przyrody do dekoracji,
- rozwijanie gotowości do współpracy;

Rok szkolny

Dekoracja wiosenna
Dekoracja letnia
Dekoracja jesienna
Dekoracja zimowa

Barwy i dary jesieni-konkurs plastyczny pt.,, Barwy jesieni’’

Dzień Edukacji Narodowej
-konkursy ,
-wyróżnienie najciekawszych prac,
- jesienny wystrój auli szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wspólne zdjęcia do kroniki szkolnej,

-wykonanie upominków dla pracowników Ośrodka,
- wręczanie upominków,
- gazetka okolicznościowa;
-wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości wychowanków i uczniów,
- wyrabianie poczucia smaku estetycznego,
-umiejętność wykorzystania różnej techniki i darów jesieni-ogrodu, lasu, sadu;

- kształtowanie postaw społecznego zaangażowania,
-umiejętność prezentowania wyników swojej pracy;
-uświadamianie roli jaką pełnią nauczyciele i wszyscy pracownicy Ośrodka,
- wzajemne okazywanie sobie życzliwości, uznania i sympatii;

Październik

Październik

Święto pieczonego ziemniaka

,, Andrzejki ‘’– wieczór wróżb i konkursów

- spotkanie wszystkich uczestników zabawy w parku szkolnym,
- wysłuchanie ,,Krótkiej bajki o ziemniaku”
- zabawy ruchowe z ziemniakami,
-,, ziemniaki-cudaki’’ wykonywanie prac plastycznych,
- wspólne spożywanie pieczonych ziemniaków przy ognisku,

- wykonanie dekoracji stołówki szkolnej,
- konkursy i wróżby andrzejkowe,
- przygotowanie poczęstunku,
- zabawa przy muzyce;

- wzmacnianie więzi emocjonalnych, integracja pomiędzy uczniami,
- wdrażanie do wspólnego uczestnictwa w zabawie,
- kształtowanie umiejętności pozytywnej rywalizacji,
- wykazanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem,
- zapoznanie z ,, historią ziemniaka’’

- poznanie zwyczajów andrzejkowych,
- kultywowanie tradycji,
- wdrażanie do zgodnej zabawy w grupie,
- tworzenie więzi między wychowankami uczniami, - ukazanie sposobu spędzania czasu wolnego;

Wrzesień

Listopad

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.