X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17883
Przesłano:

Zwyczaje i tradycje Wielkanocne - wykonywanie ozdób świątecznych przy wykorzystaniu różnych materiałów. Scenariusz zajęć w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Scenariusz zajęć w Ośrodku
Opracowany przez nauczyciela mianowanego
Barbarę Młynarczyk

Rodzaj zajęć: zajęcia plastyczno-techniczne
Termin zajęć: 12.04.2011r.
Czas trwania: 60 min.
Grupa: IV chłopięca
Miejsce: świetlica w internacie
Prowadzący: Barbara Młynarczyk

Charakterystyka grupy

W grupie IV chłopięcej przebywają wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Stan grupy liczy 7 wychowanków, w tym:
• 1 w Szkole Podstawowej w oddziale dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia,
• 2 w Gimnazjum w oddziale dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia,
• 4 w Szkole Przysposabiającej do Pracy.
Jeden z wychowanków to chłopiec z zespołem Downa. Z otoczeniem komunikuje się za pomocą mimiki twarzy, gestów, wskazań ręką. Najstarszym wychowankiem jest chłopiec z autyzmem i niedowidzeniem obuocznym.
Wychowankowie grupy poruszają się samodzielnie, są sprawni ruchowo w stopniu przeciętnym. Komunikują się z otoczeniem za pomocą mowy w różnym stopni rozwiniętą i zrozumiałą. Są samodzielni w czynnościach samoobsługowych. Ich potrzeby i zainteresowania są zbliżone. Chłopcy chętnie uczestniczą w proponowanych zajęciach, potrafią współpracować w zespole. Pomagają sobie wzajemnie w różnych sytuacjach życiowych.


TEMAT: Zwyczaje i tradycje Wielkanocne - wykonywanie ozdób świątecznych przy wykorzystaniu różnych materiałów.

CELE OGÓLNE:

1. Przypomnienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej znaczenia symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Poszerzenie i utrwalenie wiadomości o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.
3. Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni.
4. Umiejętność współdziałania w grupie.
5. Doskonalenie sprawności manualnej.
6. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej wyrażonej gestem, mimiką, ruchem ciała, inspirowanej muzyką.
7. Wdrażanie wychowanków do uważnego słuchania poleceń.
8. Wyrabianie poczucia ładu i porządku na stanowisku pracy.

CELE OPERACYJNE:
Wychowanek:
1 – wie, kiedy obchodzi święta Wielkanocne,
- nazywa przedmioty będące symbolami tych świąt,
- potrafi wymienić zwyczaje i tradycje związane ze świętami Wielkanocnymi,
- potrafi wskazać na tablicy odpowiednie rysunki’
2 – potrafi prawidłowo dobrać kolory, nazywa je,
- korzysta z różnych materiałów,
- potrafi łączyć gotowe elementy w jedną całość,
- wierzy we własne możliwości, wykazuje pomysłowość,
3- przestrzega zasad pracy zespołowej,
- potrafi dzielić się materiałem i narzędziami pracy z kolegą,
4- wie, jak prawidłowo trzymać nożyczki, pistolet na klej, piankę budowlaną, kredki,
- wypełnia kolorem duże kontury obrazka,
- potrafi ciąć papier po zaznaczonej linii,
- potrafi zawiesić element na wiosennej gałązce,
5- prawidłowo reaguje na bodźce słuchowe,
- czerpie radość z wykonywania wspólnych zadań,
6- uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela,
7- potrafi utrzymać ład i porządek w miejscu, gdzie pracuje.

FORMY PRACY:

- praca zespołowa,
- praca indywidualna z dzieckiem w czasie wykonywania prac manualnych pod kierunkiem nauczyciela.

METODY PRACY wspierające aktywność dziecka:

- słowna- rozmowa kierowana, wypowiedzi wychowanków, ćwiczenia relaksacyjne,
- czynna – samodzielne kierowanie działalności twórczej,
- pokaz,
- improwizacja ruchowa w rytm muzyki,

ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE DZIAłANIE:
Szablony baranków, kury, króliczków, deseczki, sznurek, patyki bambusowe, klej na gorąco, pianka budowlana, kredki, nożyczki, kolorowy papier, konturowe obrazki do kolorowania z motywem świąt, wcześniej wykonana gazetka o tematyce tradycji świąt Wielkanocnych, koszyk wiklinowy, serweta dekoracyjna na stół, naturalne eksponaty- baranek z cukru, chleb, sól, wędlina, babka, jajka, gałązki wiosenne, tablica korkowa, obrazki o tematyce wiosennej przygotowane przez wychowanków na poprzednich zajęciach.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część I – ZAJĘCIA WSTĘPNE

1. Powitanie wychowanków. Podanie tematu zajęć wychowawczych, przypomnienie o zasadach, które obowiązują podczas przebiegu zajęć.
2. Rozmowa kierowana na temat nadchodzących Świąt Wielkanocnych:
- Jaka jest teraz pora roku?
- Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie, kiedy jest wiosna?
( wychowankowie odpowiadając wskazują kolorowe rysunki przedstawiające zwiastuny wiosny ),
- Jakie będziemy obchodzić święta?
- Jakie znacie zwyczaje związane ze świętami Wielkanocnymi?( wychowankowie wymieniają tradycje i jednocześnie pokazują ilustracje będące symbolami świąt na wcześniej wykonanej gazetce tematycznej ).
- Co powinno znajdować się w wielkanocnym koszyku?
( wychowankowie odpowiadając na pytanie wkładają produkty żywnościowe do przygotowanego koszyka)
3. Wprowadzenie do tematu i nawiązanie do tradycji wykonywania ozdób świąteczno-wiosennych.
4. Nawiązanie do poprzednich zajęć plastycznych, na których wychowankowie wykonali elementy do wykonania ozdób.

Część II – ZASADNICZA

1. Przystąpienie do zajęć praktycznych.
2. Wychowankowie odnajdują swoje miejsca pracy wg numerów, ( zadania dostosowane są do indywidualnych umiejętności manualnych ).
3. Każdy wychowanek otrzymuje słowną instrukcję dotyczącą wykonania pracy.
4. Przypomnienie wychowankom zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi i kleju na gorąco.
5. W czasie wykonywania prac umożliwia się wychowankom swobodne działanie, pobudza do samodzielnego myślenia.
6. Nauczyciel obserwuje pracę wychowanków, w razie potrzeby udziela pomocy, motywuje do działania.

Część III – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

1. Porządkowanie stanowisk pracy.
2. Przygotowanie wystawki wykonanych prac.
3. Omówienie wykonanych zadań, wspólne zdjęcia.
4. Zakończenie zajęć życzeniami od wychowanków.


UWAGI DO SCENARIUSZA

Przeprowadzenie zajęć wymagało wcześniejszego przygotowania niektórych elementów do ozdób świątecznych oraz gazetek tematycznych pt. ,,Wiosna’ ’i ,, Tradycje wielkanocne’’, które zostały wykonane przez wychowanków na poprzednich zajęciach wychowawczych w internacie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.